Przeprowadzona w 2005 r. inwentaryzacja wykazała, że na terenie miasta i gminy Olkusz znajduje się ponad 6 tys. ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych. Ze względu na wysokie koszty ich unieszkodliwiania często składowane są na prywatnych posesjach, co z kolei stwarza zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Finansowej pomocy w usuwaniu azbestu z naszego otoczenia udziela olkuski samorząd.

Podczas XLIII sesji radni jednogłośnie przyjęli złożony przez burmistrza projekt uchwały w sprawie finansowania z budżetu miasta i gminy kosztów transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z prywatnych nieruchomości. Uchwała ta wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
O odbiór odpadów zawierających azbest będą mogły się ubiegać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości (np. własność, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawa), które złożą stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (dostępny w urzędzie oraz na stronie www.olkusz.eu w dziale Urząd Miasta i Gminy – Ochrona Środowiska). Wnioski będą realizowane w kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2010 r., tj. 70 tys. zł.
Olkuski samorząd wspierać będzie mieszkańców w bezpiecznym pozbywaniu się rakotwórczych produktów już po raz piąty. Dotychczas w ten sposób usunięte zostało ponad 840 ton eternitu z 417 posesji. Koszt prowadzonych od 2006 r. akcji wyniósł 253,5 tys. zł.

Źródło:www.umig.olkusz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze