Czytając list kierowany na ręce Pana Burmistrza Dariusza Rzepki, a opublikowany przez „Przegląd Olkuski”, poczuliśmy się w obowiązku nawiązania do tych fragmentów, które dotyczą działalności Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.
W wewnętrzne sprawy Stowarzyszenia Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich nie zamierzamy wkraczać, tym bardziej iż konflikt jest sprawą tej właśnie organizacji, a nie szerokiego grona uczestników publicznej debaty, która na ten temat się rozpoczęła.

Autor listu, nie znając realiów działalności trzeciego sektora, a także wykazując się ignorancją zasad dotowania organizacji pozarządowych przez samorządy, wskazuje iż nasze Stowarzyszenie otrzymało 70.000 zł z Gminy. Owszem, jest to prawda. Jednak nie było to „otrzymanie środków” ale „przeznaczenie środków przez Gminę” w drodze otwartego konkursu ofert, na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 35 dzieci. Autor winien zwrócić uwagę co to jest otwarty konkurs ofert, kto może do niego przystąpić i na jakich zasadach się odbywa. To nie są pieniądze przeznaczane na „działalność organizacji” ale na konkretny cel, którym w tym przypadku jest prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i zapewnienie wychowankom warunków do optymalnego ich rozwoju i wsparcia wychowawczego.
Do kwestii wysokości otrzymania 1% podatku nie będziemy się odnosić, albowiem to indywidualna sprawa każdego podatnika, której organizacji przekaże środki z odpisu podatkowego, o czym Autor winien pamiętać.
Pan Grzegorz Lipiński pisze także, że członkowie organizacji to pracownicy urzędu miejskiego, starostwa czy sądu. Jest tak w istocie. Ponadto są też psychologowie, pedagodzy, specjaliści rehabilitanci, nauczyciele, pracownicy szkół, właściciele prywatnych firm. Ale w tym akurat nie widzimy nic zdrożnego. Autor podnosi, że „mają pomoc kolegów radnych, Burmistrza, Starosty”. Sedno tej wypowiedzi jest skandaliczne. Czy środki przekazane Stowarzyszeniu np. przez Gminę na realizację zadania powierzonego w drodze otwartego konkursu ofert są pomocą?  Owszem są, ale nie organizacji, a jej podopiecznym którzy z tych środków korzystają. Do tej bogatej listy osób chętnych do pomocy Stowarzyszeniu, Autor zapomniał dopisać Wojewodę, Marszałka Województwa Małopolskiego, czy w końcu instytucje unijne. Te podmioty bowiem organizują otwarte konkursy ofert, w których z mniejszym czy większym szczęściem, udaje się Stowarzyszeniu startować. Autor pisze dalej, iż „organizacja bezrobotnych nigdy takiej pomocy nie otrzymała”. Być może jest to prawda, jednakże aby otrzymać (nie pomoc lecz środki na określony cel!) trzeba startować w konkursach grantowych, które są ogłaszane publicznie i każdy ma do nich dostęp. Sięgając pamięcią wstecz, na każdych spotkaniach środowiska organizacji pozarządowych, w których Stowarzyszenie Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich brało udział, padało pytanie z ust przedstawicieli tej organizacji, o sposoby pozyskania środków z Gminy czy Powiatu dla NGO. Zawsze uzyskiwaliście Państwo odpowiedź, iż w konkursach może brać udział każda organizacja pozarządowa i ogłoszenia o konkursie są publicznie dostępne.
Nie możemy przy tej okazji zapominać, iż nasze Stowarzyszenie, aplikując o środki w różnych programach, przeznacza je na bardzo szeroką działalność. Wśród podstawowych naszych działań, rozpoczętych już w 2004 roku, jest właśnie wydawanie żywności na podstawie umowy z Bankiem Żywności. Do tego dochodzi prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”, finansowanie stypendiów dla młodzieży czy też ogromnej ilości programów dotyczących profilaktyki uzależnień i wspierania rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Ponadto prowadzimy Centrum Wolontariatu i Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w których służymy swoim doświadczeniem i pomagamy innym organizacjom pozarządowym. Nasze bieżące działania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.rsm.olkusz.pl). Tam też można znaleźć zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe za wszystkie lata działalności Stowarzyszenia, z których wynika ile środków, skąd i na co zostało przeznaczone. Podsumowując jedynie rok 2009, pozyskaliśmy środki z 8 projektów, w tym z Gminy i Powiatu 3 (łącznie). Warto zwrócić także uwagę, iż do pozyskanych środków praktycznie w każdej sytuacji trzeba zaangażować pieniądze własne Stowarzyszenia.
Odpowiadając na te fragmenty listu apelujemy do Pana Grzegorza Lipińskiego, aby zaprzestał łączyć Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu z wewnętrznymi konfliktami Stowarzyszenia Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich, które winno zgodnie z obowiązującym prawem, rozwiązywać samodzielnie.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu:

PREZES STOWARZYSZENIA
/-/
Maria Jędrysik

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
/-/
Mateusz Wysocki

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze