Od 1 marca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Dzięki wprowadzonym zmianom osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne będą mogły więcej dorabiać.

Wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.) zmieniają zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych. Dotychczas osoby pobierające świadczenia przedemerytalne także mogły dorabiać, jednak kwota ich świadczenia była sumowana z kwotą przychodu z pracy. Od 1 marca podstawę do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia przedemerytalnego będzie stanowiła tylko wysokość przychodu z pracy. Ponadto osoby pobierające świadczenie przedemerytalne będą miały możliwość wyboru sposobu rozliczenia przychodu rocznie lub miesięcznie, w zależności, który będzie dla nich korzystniejszy. 

Dopuszczalna kwota przychodu odpowiada 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. i wynosi 806,30 zł miesięcznie. Świadczenie przedemerytalne zostanie zmniejszone jeżeli miesięczna kwota przychodu przekroczy 806,30 zł i nie będzie wyższa niż 2 257,50 zł. Jeżeli świadczeniobiorca osiągnie przychód wyższy niż 2 257,50 zł wówczas jego świadczenie zostanie zawieszone. W przypadku rozliczenia rocznego świadczenie zostanie zmniejszone jeżeli kwota rocznego przychodu przekroczy 9 675,60 zł i nie będzie wyższa niż 27 090 zł. Uzyskanie kwoty przychodu większej niż 27 090 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Rok rozliczeniowy dla świadczeń przedemerytalnych obejmuje okres od marca do lutego roku następnego. Szczegółowe informacje na temat zasad dorabiania do świadczenia przedemerytalnego można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o