bolesław gowin

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w użytkowaniu wieczystym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.

Instytut (od 1 kwietnia należący do Sieci Badawczej „Łukasiewicz” podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) od kilkunastu lat nie prowadzi na terenie naszej gminy żadnej działalności naukowo-badawczej ani przemysłowej. Infrastruktura znajdująca się w ścisłym centrum Bolesławia niszczeje i szpeci okolicę, dlatego gmina wystąpiła do dyrekcji Instytutu z propozycją przejęcia i zagospodarowania terenu, co przełoży się na podniesienie jego atrakcyjności. 

Włodarze gminy Bolesław zaprosili Premiera do Bolesławia, żeby zobaczył, jak duży jest potencjał tego miejsca. Działka znajdująca się w samym centrum Bolesławia ma prawie dwa hektary powierzchni. Cześć budynków wzdłuż ul. Głównej jest wynajmowana na cele usługowe, ale większość niszczeje i znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Wójt, doceniając możliwości tego miejsca, chce wcielić w życie swoje plany i stworzyć w centrum wsi przestrzeń spotkań oraz odpoczynku. „To na razie plany, ale po dzisiejszej wizycie Pana Premiera nabierają realnych kształtów” – podkreślił Krzysztof Dudziński.

Jarosław Gowin zaznaczył, że w pełni popiera starania wójta o zrewitalizowanie tego terenu. ,,Konieczne jest podjęcie pilnych działań, by centrum Bolesławia stało się miejscem atrakcyjnym oraz funkcjonalnym dla wszystkich mieszkańców. Widzę zasadność starań wójta o przejęcie działek od Instytutu Odlewnictwa” – powiedział Premier.

Niszczejące budynki lata świetności już dawno mają za sobą, zdegradowany teren stanowi smutny widok, a przecież historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa.

Plac z zabudowaniami, płuczką i szybem „Aleksander” należał w XIX i na początku XX wieku do prywatnej kopalni „Bolesław”. W 1931 roku kopalnię zatopiono. Szyb zasypano w 1958 roku. Po II wojnie światowej teren kopalni przeszedł na własność skarbu państwa, który w 1967 roku oddał to miejsce wraz z przedwojennymi zabudowaniami w wieczyste użytkowanie Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. Przez ponad 30 lat prowadził tu swą działalność Wydział Terenowy Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa, który specjalizował się w wykonywaniu odlewów (o wysokiej odporności na niszczenie i zużycie) dla hydrauliki wysokociśnieniowej, mielników i części urządzeń mających swe zastosowanie głównie w przemyśle cementowym.

Początek lat 90. XX wieku to recesja w przemyśle, w tym w odlewnictwie. Dzięki stosunkowo uniwersalnemu wyposażeniu, jak również wysokim kwalifikacjom konstruktorów, technologów i narzędziowców, Zakład Doświadczalny zdołał dostosować się do zmieniających się potrzeb i przez kilka lat utrzymywał się na rynku produkcji odlewów w kraju i za granicą. Niestety, niewielka powierzchnia produkcyjna oraz niewystarczające drogi transportowe znacznie utrudniały zapewnienie właściwego ciągu technologicznego i doprowadziły do ograniczenia, a z czasem wstrzymania produkcji. Zakład podupadł, a teren i stojące na nim budynki z biegiem lat popadły w ruinę.
 
W spotkaniu, oprócz Wicepremiera, uczestniczyli: Tomasz Dudziak (Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie), Michał Kwiecień (Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych), Grzegorz Nocoń (Radny Powiatu Olkuskiego), Łukasz Piątek (Radny Miasta i Gminy Olkusz), Ewa Dychtoń (Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław), Dawid Sadowski (Radny Gminy Bolesław) oraz gospodarze spotkania: Krzysztof Dudziński (Wójt Gminy Bolesław) i Agata Borkiewicz (Zastępca Wójta).

O kolejnych działaniach związanych z planami rewitalizacji terenów należących do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie będziemy państwa na bieżąco informować.

UG Bolesław

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze