W sumie 3 mln. 817 tys. przeznaczy samorząd województwa małopolskiego w ramach pierwszego tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2020”. Wśród obiektów, które otrzymają dofinansowanie jest kilka z terenu naszego powiatu.

Wolbromian zapewne ucieszy, że dotację w wysokości 50 tys. zł otrzyma obecny, prywatny właściciel „starej poczty” – budynku wybudowanego na przełomie XIX i XX w. przy ul. Krakowskiej, nieopodal rynku. W ostatnich latach praktycznie cały obiekt został wyburzony, pozostała tylko – mocno zresztą uszkodzona – klinkierowa elewacja od strony ul. Krakowskiej i na ratowanie tej właśnie ściany zostaną przeznaczone środki z dotacji. W mediach społecznościowych swego czasu odbywało się sporo dyskusji na temat dewastacji tego charakterystycznego i mocno wpisanego w historię miasta, niszczejącego stopniowo budynku, odkąd obiekt opuściła Poczta Polska. Nowy właściciel zdecydował, że w istniejącej formie nieruchomość nie nadaje się do dalszej eksploatacji i rozpoczął prace wyburzeniowe. Przy Krakowskiej pozostał tylko zewnętrzny mur, zabezpieczony w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu publicznemu, którego część i tak runęła. Otrzymana przez właściciela dotacja może nieść nadzieję, że chociaż „starej poczty” faktycznie już nie ma – to pamięć po niej pozostanie w szczątkowej postaci, dzięki odrestaurowanej zabytkowej elewacji.

Pozostałe środki trafią do okolicznych parafii rzymskokatolickich, które dzięki dotacjom będą ratowały elementy zabytkowych obiektów sakralnych i tak:

W gminie Wolbrom dotacja trafi do Poręby Górnej, gdzie kwota 60 tys. zł zasili remont konserwatorski ceglanego muru przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela z XIV w.

30 tys. zł wspomoże konserwację i restaurację ołtarza bocznego z XVIII w. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej.

Kolejne prace konserwatorskie zamierza też prowadzić proboszcz leżącego na szlaku architektury drewnianej kościoła pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej. Dzięki dotacji w wys. 40 tys. zł zostanie poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej lewy ołtarz boczny św. Józefa z XVIII w.

W gminie Trzyciąż dotację otrzymały imbramowickie norbertanki. Środki w wys. 100 tys. zł pozwolą na wykonanie pierwszego etapu remontu kapelanii – Domu Kapelana w Zespole Klasztornym Sióstr Norbertanek w Imbramowicach z II poł. XVIII w. W tym roku zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa w tym pięknym, ktytym gontem budynku, witającym pielgrzymów i turystów tuż za bramą zespołu klasztornego.

Dwie dotacje trafiły też do gminy Klucze: zabiegowi fumigacji i impregnacji owadobójczej, czyli odrobaczenia z użyciem specjalnych gazów będzie poddany drewniany kościół pw. św. Marka w Rodakach z 1601 r., zarządzany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która otrzymała na ten cel dotacje w wys. 50 tys. zł. Podobnemu zabiegowi w ubiegłym roku został poddany modrzewiowy kościółek Mariacki przy ul. Kościuszki w Wolbromiu.

Kompleksową konserwację ołtarza bocznego z krucyfiksem w prawej nawie z kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przełomu  XVII i XVIII w., przeprowadzi z udziałem środków w wys. 40 tys. zł z programu „Ochrona zabytków Małopolski 2020” Parafia Rzymskokatolicka w Chechle.

Kolejne środki trafią do olkuskiej bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła. Dotacja w wys. 30 tys. zł wspomoże prace ratunkowe i interwencyjne przy renowacji słynnego poliptyku olkuskiego z 1485 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu dokona też kompleksowej konserwacji obrazu Ecce Homo  wraz z srebrnymi blachami i ramą z XVII w. na co otrzymała dotację w wys. 15 tys. zł.

Dla miłośników wędrówek po okolicy jest też kolejna dobra wiadomość dotycząca kontynuacji prac przy ciekawie położonym kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie-Grodzisku. Dotacja w wys. 15 tys. zł. wspomoże konserwację trzech podwójnych barokowych ław z XVII w. w tej tajemniczej świątyni.

Przed nami jeszcze drugi nabór do konkursu, nadziei na kolejne środki na remont nie tracą zatem parafianie z rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie.

Jak informuje organizator konkursu – z racji, że Małopolska jest wyjątkowo bogata w spuściznę kulturową, w naszym regionie jest wiele obiektów zabytkowych, które wymagają zabezpieczenia, przeprowadzenia remontów lub wykonania konserwacji.  W regionie znajduje się około 50 tys. zespołów zabytkowych, z czego do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisanych jest 3 080 zabytków nieruchomych. Są to układy urbanistyczne i ruralistyczne, kościoły i klasztory, zamki, fortyfikacje i zespoły obronne, pałace i dwory, zabytkowe domy, zabytki techniki oraz budynki użyteczności publicznej. Zmieniony ostatnio regulamin konkursu grantowego „Ochrona zabytków Małopolski 2020” przewiduje, że z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Dotacja przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów na te prace lub roboty. Jeżeli natomiast zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% koniecznych nakładów. Podobnie jest w przypadku, kiedy stan zachowania zabytku wymaga interwencji niezwłocznej. W ramach jednego naboru, właściciel lub zarządca zabytku może wystąpić z maksymalnie dwoma wnioskami o pomoc finansową z programu.

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
Knxxx Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Knxxx
Knxxx

bezpieczeństwu publicznemu????