Wolbrom

Po kilku latach od powstania planów i długim oczekiwaniu na liście rezerwowej pozytywnie ocenionych wniosków Gmina Wolbrom doczekała się wreszcie kwalifikacji do częściowego dofinansowania modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z boiskiem sportowym przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu. Budynek „tysiąclatki” ma zostać zrewitalizowany i rozbudowany o skrzydło przedszkolne, gdyż stare przedszkole przy ul. Młyńskiej, wchodzące w skład tego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie spełnia już współczesnych wymagań.

Zarząd Województwa Małopolskiego mógł przyznać dofinansowanie kolejnym wnioskom z listy rezerwowej dzięki oszczędnościom wygenerowanym podczas realizacji wcześniej dofinansowanych zadań, zakwalifikowanych do konkursu „Rewitalizacja miast średnich i małych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym samym oczekujący od 2018 r. na liście pozytywnie ocenionych wniosków projekt pn. „Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”, złożony przez Gminę Wolbrom, znalazł się wśród kolejnych beneficjentów konkursu.

Niestety oszczędności nie były na tyle wysokie, aby wystarczyło środków na pełną wnioskowaną przez Gminę Wolbrom kwotę, ale lokalne władze samorządowe wyraziły zgodę na obniżenie kwoty dotacji do aktualnych możliwości Województwa, w związku z czym możliwy był wybór projektu do częściowego dofinansowania w kwocie 6 445 018,06 zł. Wartość całości zadania wyceniono na kwotę 12 341 516,17 zł, a Gmina ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 9 256 137,08 zł (brakująca kwota to aż 2 811 119,02 zł, ale są nieśmiałe nadzieje, że może uda się uzupełnić ją kolejnymi oszczędnościami).

Dzięki przyznanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego środkom Gmina Wolbrom będzie mogła zrealizować plan poprawy warunków nauczania w szkolnej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a także zrealizować marzenie o budowie nowego budynku przedszkola, ponieważ stary obiekt nie wpisuje się już w aktualne potrzeby i wymogi. Dotacja pozwoli też dokonać rewitalizacji boiska sportowego przy szkole. W pierwotnych planach burmistrz wspominał także o rewitalizacji położonego obok sztucznego lodowiska, ale nie wiadomo czy starczy na to środków.

Dobre wiadomości o dotacji przywieźli do Wolbromia marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz członkini Zarządu Województwa Iwona Gibas, którzy podczas swojej roboczej wizyty odwiedzili także teren, gdzie w przyszłości ma powstać trzeci, obecnie najważniejszy odcinek obwodnicy Wolbromia. Dwa już funkcjonujące odcinki od strony wschodniej tylko częściowo spełniają rolę obwodnicy, która stanie się prawdziwym południowym obejściem centrum Wolbromia dopiero po wybudowaniu właśnie trzeciego odcinka, łączącego ul. Skalską z Szosą Olkuską, domykając łuk obwodnicy. Jak na razie trwają intensywne zabiegi i starania lokalnych polityków o znalezienie środków w budżecie wojewódzkim na tę budowę, ale konkretów wciąż nie ma. Wolbromianie i kierowcy jadący przez Wolbrom tranzytem mają nadzieję, że poniedziałkowa wizytacja przyszłego terenu budowy przez członków Zarządu Województwa będzie wkrótce skutkowała dobrymi wiadomościami również w tym zakresie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze