urząd

Być może niektórzy czytelnicy jeszcze pamiętają, że ponad półtora roku temu Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwalę o powołaniu do życia nowej jednostki pomocniczej gminy – Miasta Wolbrom. Zapowiedziano też wybory do miejskiego odpowiednika Rady Sołeckiej, czyli Rady Miasta Wolbrom. Na razie jednak przepisy są martwe, choć jest szansa, że wybory do tego organu wreszcie się odbędą, rozpoczęto bowiem wdrażanie niezbędnych procedur.

Decyzję o powołaniu do życia jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą „Miasto Wolbrom” Rada Miejska w Wolbromiu podjęła na wniosek przewodniczącego Dariusza Gorgonia 27 sierpnia 2015 r. Później przez kilka tygodni trwały dyskusje i prace nad ostatecznym kształtem zasad i trybu przeprowadzania wyborów do nowej  jednostki pomocniczej. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadły wraz z przyjęciem stosownej uchwały na sesji RM 29 grudnia 2015 r.

Jak informował wtedy przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Gorgoń, dalsze działania w kwestii powołania organu do życia i jego działania zależą od burmistrza, którego zadaniem jest ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta (nie mylić z Radą Miejską w Wolbromiu, zrzeszającą radnych z całej gminy, wybranych w wyborach samorządowych). Na początku 2016 r. pojawiła się obietnica włodarza Wolbromia, że wybory zostaną ogłoszone po zakończeniu serii spotkań sprawozdawczo-wyborczych w gminnych jednostkach OSP, czyli najwcześniej w marcu. Minął jednak niemal rok, zanim w porządku obrad sesji RM w Wolbromiu z 29 grudnia 2016 r. pojawił się wreszcie projekt uchwały, w którym zapisano, że wybory do jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą „Miasto Wolbrom” zostaną przeprowadzone w terminie do 26 marca 2017 r.

Zgodnie z przyjętą jednomyślnie uchwałą w tej sprawie mieszkańcy Wolbromia będą wybierali swoich przedstawicieli do jednostki pomocniczej w siedmiu okręgach wyborczych, których numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych określono załączniku do przyjętej w 2015 r. uchwały. Rady Miasta Wolbrom będzie liczyła 15 członków, którzy zostaną wybrani, podobnie jak członkowie Rad Sołeckich,  podczas specjalnych zebrań wyborczych w poszczególnych 7 okręgach wyborczych. Bierne i czynne prawo wyborcze mają pełnoletni mieszkańcy danego okręgu wyborczego, posiadający pełnię praw publicznych. Wybory będą ważne, jeżeli na zebraniu wyborczym w pierwszym terminie pojawi się co najmniej 10% mieszkańców okręgu, a w przypadku niedopełnienia tego warunku – w drugim terminie, pół godziny później, już bez względu na liczbę obecnych. Głosować można tylko osobiście, a wybory są tajne. Kontrolę nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów będzie miała powołana spośród obecnych na zebraniu komisja. Członkami Rady Miasta zostaną kandydaci, którzy uzyskają w głosowaniu największą liczbę głosów.

Kadencja Rady Miasta, która podobnie jak rady sołeckie będzie organem doradczym dla burmistrza,  trwa 4 lata, a praca w niej będzie społeczna. W planie wydatków budżetu na rok bieżący, dla jednostki pomocniczej Miasto Wolbrom zagwarantowano kwotę 194.735,58 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gminnych. Jakimi jeszcze środkami będą dysponowali radni jednostki pomocniczej oficjalnie nie wiadomo. Terminów zebrań wyborczych do Rady Miasta na razie nie podano do publicznej wiadomości.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze