aaa logo klucz

27 ukończonych, bądź też ciągle realizowanych projektów na łączną kwotę 11 milionów złotych, w ramach których pomocą zostało objętych 3000 osób – to 10-letni dorobek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, jakie na terenie Miasta i Gminy Klucze działa nieprzerwanie od 2003 roku. Ostatni piątek był doskonałą okazją do wspomnień i podziękowań, a to dlatego, że sukces Stowarzyszenia założonego dekadę temu z myślą działania głównie w sferze pomocy społecznej to zasługa wielu ludzi, zazwyczaj tych bezinteresownych i na co dzień bezimiennych.

Stowarzyszenie „KLUCZ” zostało założone w 2003 r. przez grupę 23 „przyjaciół zapaleńców” – przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, z dwóch województw: małopolskiego (powiat olkuski, chrzanowski, miechowski i proszowicki) oraz śląskiego (powiat zawierciański). Od początku swojego istnienia „KLUCZ” przeciwdziała ubóstwu, różnego rodzaju patologiom i wykluczeniu społecznemu. Prowadzi przy tym profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi, jak również działa na rzecz zwalczania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promując przy tym ideę wolontariatu i integracji europejskiej przy jednoczesnym upowszechnianiu i promocji ekonomii społecznej.

– Do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie, bo wszyscy jesteśmy inni, różnimy się od siebie i tym samym każdy z nas potrzebuje własnego planu. Kierujemy się zasadą, że naszym kapitałem są ludzie, nasi podopieczni i pracownicy, a nie tylko środki jakimi dysponujemy – przekonuje Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” Wiesław Pietras. Podczas piątkowej gali zorganizowanej w Centrum Integracji Społecznej w Kluczach, z racji okrągłego jubileuszu funkcjonowania Stowarzyszenia, wystąpień było zdecydowanie więcej. Obok prezesa, głos zabrała również Sekretarz Agnieszka Ścigaj. Wszystkim przyjaciołom „KLUCZ-a” jak również zaproszonym gościom, członkini Stowarzyszenia starała się ukazać pełną historię działalności jubilata, która jak nietrudno się domyśleć do najłatwiejszych nie należała. – Na początku swojej wspólnej drogi wybraliśmy się do Norwegii, gdzie system pomocy socjalnej jest rozwinięty na niebywale wielką skalą. W Polsce o czymś podobnym mogliśmy i niestety ciągle możemy tylko pomarzyć – mówiła jedna z założycielek „KLUCZ-a”. Przyjaciele po powrocie ze Skandynawii, z głowami pełnymi ideałów zabrali się do pracy, której efekty teraz ciężko pominąć. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia była… piwnica jednego z jego członków. Jak nietrudno było się domyślić podczas piątkowych uroczystości, piwnica ta należała do obecnego Wiceprezesa Ryszarda Kamionki. Tam powstała namiastka czegoś, co teraz jest bezcennym wsparciem dla wielu osób pokrzywdzonych przez los. „KLUCZ” nową siedzibę zyskał dopiero po blisko pięciu latach swojej działalności. W Kolbarku stacjonuje do dziś, gdzie od 2005r. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W placówce prowadzone są zajęcia w sześciu różnych pracowniach: komputerowej, biologicznej, muzycznej, gospodarczo – kulinarnej, krawieckiej oraz plastycznej. Wykwalifikowani instruktorzy terapii zajęciowej stale prowadzą tam zajęcia wspierająco-aktywizujące, przygotowujące ich uczestników do samodzielnego życia. Dla każdego z podopiecznych biorących udział w terapii, opracowywany jest Indywidualny Program Rehabilitacji i Rozwoju.

Stowarzyszenie od 2012 r. prowadzi także Ośrodek Wsparcia dla Młodzieży i Osób w Starszym Wieku. W tym przypadku „KLUCZ” do spółki ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe „KLUCZE” działa na zlecenie tamtejszej gminy. Obie te organizacje prowadzą działania o charakterze samopomocowym, z naciskiem na integrację młodzieży z osobami w wieku 50+. Zajęcia odbywają się 15-osobowych mieszanych grupach, zarówno w Kluczach, jak i w Kolbarku.

Poprzez swoją szeroką działalność, Stowarzyszenie „KLUCZ” wspiera osoby niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, a swoją codzienność opiera głównie na projektach i programach aktywizujących swoich podopiecznych zawodowo i społecznie. Przez dziesięć lat udało się zrealizować kilkanaście projektów dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, m.in. ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak też Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można zatem sądzić, że niejako w nagrodę za efektywność swojej pracy, w lutym bieżącego roku Prezes Stowarzyszenia „KLUCZ” Wiesław Pietras został Przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy olkuskim Starostwie Powiatowym.

Obecnie w skład „KLUCZ-a” wchodzi 50 członków, a władzę w nim sprawuje 5-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia to osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze pomocy społecznej oraz pozyskiwania funduszy pomocowych.

W swojej 10-letniej historii istnienia Stowarzyszenie zorganizowało łącznie 27 projektów, z których warto wyróżnić programy z lat 2008 – 2010 „ABC Gospodarki Społecznej”, 2011 – 2012 „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”, 2011 – 2013 „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO” , 2011 – 2014 „TRATWA: Trwały, Rozwój, Aktywizacja – Tak Wspieramy Ambitnych” , 2012 – 2014 „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, czy 2013 – 2014 „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica” – projekt realizowany z siostrzaną placówką z Gminy Proszowice. We wszystkich tych działaniach udział wzięło przeszło 3000 osób! Najnowszym pomysłem „KLUCZ-a” jest projekt partnerski „Spółdzielczość uczniowska sposobem na aktywność obywatelską”, współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt ten skierowany jest do ludzi młodych, którzy w przyszłości mieliby przejąć „pałeczkę” po obecnych działaczach.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia zostało nagrodzone nie tylko przez lokalnych urzędników, ale zyskało też uznanie wśród krajowych instytucji. 27 września 2012r. „KLUCZ” zajął I miejsce i tym samym odebrał statuetkę Lodołamacza 2012 w kategorii „Pracodawca – Nieprzedsiębiorca” w VII edycji konkursu Lodołamacze – konkursie promującym ideę zatrudnienia osób niepełnosprawnych i postawę wrażliwości społecznej. Dwa lata wcześniej do Stowarzyszenia trafiła także pamiątkowa statuetka za „Najlepszą inwestycję w człowieka 2010”. W ten sposób wyróżniono projekt „ABC Gospodarki Społecznej”.

Mówiąc o Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, nie sposób nie wspomnieć o Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, która jest pierwszą w Polsce, założoną przez dwa podmioty prawne o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej. Obok „KLUCZ-a” chodzi o Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W 2009r. oba te podmioty utworzyły Spółdzielnię, która z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej. Część pracowników „OPOKI” pierwsze kroki na rynku pracy stawiała właśnie na terapii zajęciowej prowadzonej przez tegorocznego jubilata.

Wobec tak owocnych dziesięciu lat, gratulacji i podziękowań musiało być wiele. Pojawili się przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i jego powiatowego oddziału w Olkuszu, nie zabrakło też gości z zaprzyjaźnionej Pałecznicy, jak również reprezentantów innych urzędów i firm z okolicznych gmin, które na co dzień w swoim zasięgu ma Stowarzyszenie „Klucz”. Po części oficjalnej, świętowano przy jubileuszowym torcie i mini recitalu Beaty Deutschman – aktorki Teatru Zagłębia. Na zakończenie uroczystości, wszyscy życzyli sobie kolejnych okrągłych rocznic i spotkania w podobnym gronie podczas obchodów drugiej dekady istnienia. Oby te życzenia się spełniły.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze