Wolbrom

Zapewne do części naszych użytkowników dotarła już wieść, że władze Gminy Wolbrom zadecydowały o zmianie zarządcy dwóch obiektów sportowych na terenie Wolbromia. Lokalny Zespół basenów oraz halę sportową przy ul. Mariackiej przejęła w zarząd od Domu Kultury spółka Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. O przyczynę i cel takiej zmiany, a także o pomysł na efektywniejsze zarządzanie deficytowymi obiektami zapytaliśmy burmistrza i prezesa spółki.

W imieniu burmistrza Adama Zielnika na zadane pytania odpowiedzi udzieliła nowa naczelnik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego UMiG Wolbrom pani Beata Guzińska. Dowiadujemy się z nich, że: przyczyną zmiany był wynik finansowy dotychczasowego zarządcy, który wykazywał przewagę kosztów nad przychodami z tytułu prowadzenia Zespołu Basenów i hali sportowej przy ul. Mariackiej, a celem tej zmiany było odciążenie dotychczasowego zarządcy i powierzenie mienia podmiotowi mogącemu również w celach komercyjnych dysponować obiektami, bowiem WZWKGKiM – jako spółka prawa handlowego posiada szersze możliwości stosowania optymalizacji finansowych w zakresie świadczenia usług kompleksowych dla mieszkańców z wykorzystaniem powierzonego mienia.

Dotychczasowy zarządca, czyli Dom Kultury w Wolbromiu, który praktycznie na każdej sesji otrzymuje na swoją, z natury rzeczy deficytową działalność, kolejne transze dotacji z budżetu Gminy Wolbrom, ze środków budżetowych mógł wspomagać również działalność podległych mu basenów i hali. W odpowiedzi na nasze pytanie pani naczelnik odpowiada wprost, że Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego nie może otrzymać dotacji. Ewentualne wsparcie spółki WZWKGKiM, w której Gmina Wolbrom ma 100% udziałów, wynikające z kosztów zarządzania zespołem basenów i halą sportową, będzie rozstrzygane zgodnie z umową dzierżawy do dnia 06.04.2023 r. Z odpowiedzi tej wynika wprost, że zmiana zarządzającego jest spowodowana szukaniem przez władze samorządowe oszczędności. W tej sytuacji może jednak dziwić, że pomysł ten nie został poprzedzony konkretnymi analizami i wytyczeniem sprecyzowanych działań naprawczych, co można wywnioskować analizując odpowiedzi burmistrza udzielone w jego zastępstwie przez panią naczelnik z 20 marca 2023 r., czyli 2 tygodnie po podpisaniu umowy z nowym zarządcą. Co więcej – nowy zarządca zapytany o kilka kwestii sprawia wrażenie zaskoczonego decyzją i zdaje się nie być przygotowany do podjęcia nowych zadań. Taką tezę potwierdza odpowiedź na zadanie przez nas pytania, podpisana przez… sekretarkę prezesa spółki WZWKGKiM: Z uwagi na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej Zespołem Basenów w dniu 06.03.2023 r., na dzień udzielenia odpowiedzi Spółka nie jest w stanie określić jakie działania mogą służyć poprawie efektywności i funkcjonowania obiektu. Ewentualne działania będą podejmowane po przeanalizowaniu preferencji klientów Zespołu Basenów w Wolbromiu.

Prezesa spółki zapytaliśmy też o konkretne działania na dzień przejęcia obiektów, związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych dotychczas przez DK do obsługi basenów i hali, a w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że WZWKGKiM sp. z o.o. z chwilą wydzierżawienia obiektu, podpisał umowę z wszystkimi osobami aktywnie wykonującymi na obiekcie Zespołu Basenów pracę na podstawie umowy o pracę i podstawie umowy zlecenie. Zatem, przynajmniej na ten moment, nie tu będą szukane oszczędności.

Zainteresowaliśmy się również istotnym dla każdego mieszkańca gminy, korzystającego z usług WZWKGKiM problemem, czy przejęcie w zarząd dwóch mocno deficytowych obiektów nie pogorszy sytuacji finansowej spółki i czy będzie to miało wpływ na ceny innych usług WZWKGKiM, świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Wolbrom, np. cen wody czy ścieków. Uzyskaliśmy lakoniczną odpowiedź: Na dzień udzielenia odpowiedzi brak przesłanek do rozstrzygnięcia czy sytuacja finansowa Spółki się zmieni w skutek zawarcia umowy dzierżawy Zespołu Basenów w Wolbromiu. Jednocześnie wskazuje Spółka, że w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków inne typy prowadzenia działalności przez Spółkę nie mają wpływu na ceny wody i ścieków, co jest prawdą, bo stawki te proponuje spółka, ale zatwierdzają Wody Polskie.

Nawiasem mówiąc, co zapewne wie stosunkowo niewielu mieszkańców, stawki, według których do dziś mieszkańcy mają obliczane należności ustalone zostały Decyzją nr GL.RET.070.7.23.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 25.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, miały obowiązywać od 31 maja 2018 roku do 30 maja 2021 roku, ale obowiązują nadal, ponieważ Wody Polskie nie wyraziły zgody na wysokość podwyżek cen zaproponowanych przez wolbromską spółkę, a sprawa była dla WZWKGKiM na tyle kluczowa, że trafiła na wokandę sadową. Oznacza to ni mniej ni więcej, że odbiorcy korzystają z cen sporo niższych od oczekiwanych przez WZWKGKiM, co może nasuwać wniosek, że jest to dla spółki istotny finansowy problem.

Czy decyzja władz gminy pogorszy i tak skomplikowaną sytuację ekonomiczną spółki, której gmina jest jedynym udziałowcem i co to oznacza dla mieszkańców? To zapewne pokaże czas. Tymczasem burmistrz – ustami pani naczelnik – zapewnia, że: Nowy Zarządca gwarantuje dostępność obu przejętych obiektów dla wszystkich chętnych na niezmienionym poziomie i niezmienionych zasadach korzystania. Jakość świadczonych usług pozostawia do oceny korzystających, a wysokość cen za usługi znajduje się w gestii zarządcy, gdyż Gmina nie ingeruje w tym zakresie w sprawy Spółki, podobnie jak nie miała możliwości ingerowania w zakres działania Domu Kultury.

Użytkownikom basenu i hali prawdopodobnie jest wszystko jedno, kto będzie zarządzał obiektami, byle był to zarząd sprawny, a ceny usług nie stały się zaporowe. Utrzymanie obiektów sportowych, podobnie jak instytucji kultury z zasady nie bywa dochodowe, więc raczej trudno spodziewać się, że po zmianie zarządcy nagle coś gwałtownie zmieni się w tej kwestii.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, zwłaszcza z ust radnej Moniki Krzywańskiej często padały pytania o popularyzację pływania wśród dzieci, ale w bieżącym roku szkolnym Gmina Wolbrom nie pozyskała dofinansowania na naukę pływania dla dzieci, więc takich zajęć nie ma i do południa basen najczęściej bywa pusty, że aż szkoda marnować takiego potencjału… Na szczęście uczniowie największej wolbromskiej szkoły nadal (choć jeszcze bez umowy z nowym zarządcą) mogą korzystać w ramach szkolnych zajęć w-f z hali sportowej, która w zamierzeniach miała być sportowym zapleczem tej placówki, a od początku jest obiektem zarządzanym przez podmiot zewnętrzny i szkoła za korzystanie z hali musi płacić.

Zapytany o komentarz w sprawie odebrania mu zarządu nad basenami i halą dyrektor Domu Kultury Piotr Gamrot, który chyba wszystkim dał się poznać jako wyjątkowo rzutki menadżer i promotor wszelkich swoich działań, tylko się uśmiechnął, po chwili stwierdzając, że życzy nowemu zarządcy powodzenia…

Nam, w dobrze pojętym interesie mieszkańców wypada przyłączyć się do tych życzeń, zwłaszcza, że – być może mylnie – na razie jako komentarz do sytuacji nasuwa się nam tytuł starego filmu „Czy leci z nami pilot”… Ponieważ jednak sprawa wydaje się być rozwojowa, będziemy śledzić jej dalsze losy i relacjonować naszym Czytelnikom.0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze