Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Od początku 2010 r. obowiązuje nowy wzór formularza ZUS IWA oraz nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 223, poz.1783). Zgodnie z tym rozporządzeniem informacja o danych do ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA ma nowy wzór.
W informacji za rok 2009 r., którą płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS do 31 stycznia, należy podać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), z jakim płatnik był zakwalifikowany w rejestrze REGON 31 grudnia 2009 r. Podanie właściwego kodu jest niezbędne w celu prawidłowego wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Informacja o przeklasyfikowaniu według PKD 2007 podmiotów wpisanych do rejestru REGON dostępna jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl/gus. Nowy wzór Informacji ZUS IWA zawiera również zmiany opisu niektórych pól.
Szczegółowe informacje o grupach działalności, kategoriach ryzyka i stopach procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników (zgłoszonych od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.), którzy zgłaszali do tego ubezpieczenia co najmniej 10 osób, zawiera załącznik nr 2a wspomnianego Rozporządzenia. Stopa procentowa składki dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego do dziewięciu ubezpieczonych wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności, tj. 1,67 proc. podstawy wymiaru.
Źródło:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze