zus

W Chrzanowie i podległych mu placówkach ZUS tysiące skontrolowanych osób. W całym kraju ponad 200 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych – to efekt kontroli zwolnień, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2017 r.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę zwolnienia lekarskie. Kogoś, kto przebywa na zwolnieniu, nie powinna zdziwić wizyta kontrolera z ZUS i zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystuje się czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy zwolnienie wystawiono zasadnie – jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia.

W 2017 r. kontrolerzy w chrzanowskim oddziale ZUS i podległych placówkach przeprowadzili 2 777 kontroli ze względu na prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W 264 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków wyniosła 323,3 tysiące zł.
Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 9,2 tysiące orzeczeń. Z czego 227 badanych osób otrzymało decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku – uznano je zdolne do pracy. Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku tej kontroli wyniosła 1519 dni. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych z tego tytułu wyniosła 101,8 tysiąca zł.
Łączna kwota oszczędności z tych kontroli w 2017 r. w chrzanowskim oddziale ZUS i podległych placówkach wyniosła 425,1 tysięcy zł.

Co ważne, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do końca grudnia 2017 r. chrzanowski oddział ZUS obniżył wypłaty w 1012 przypadkach, na kwotę 1 247 278,08 zł.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie dostarczy go pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia, Zakład obniża wypłacane świadczenie za każdy kolejny dzień o 25 proc., aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty sięgnęły kwoty 34 385,04 zł i dotknęły 577 osób.

Od 1 lipca obowiązują zwolnienia elektroniczne e-ZLA. Lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny. Zniknie 7-dniowy termin dostarczenia zwolnienia pracodawcy, e-ZLA przesłane zostanie na profil płatnika i do systemu ZUS. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięć osób, powinni mieć swój profil na PUE ZUS już od stycznia 2016 r. Dzięki temu będą mieli dostęp do e-ZLA pracownika.

Bożena Bielawska p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze