Powiat

Dziewięć samorządowych zadań i dwa Związku Komunalnego Gmin „Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu – łącznie 11 zadań zostanie zrealizowanych na terenie naszego powiatu w ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. 

W poniedziałek ogłoszono wyniki. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, których wartość dofinansowania wynosi maksymalnie: 65 mln złotych, 30 mln złotych i 5 mln złotych. Ostatni z wymienionych wniosków jest obowiązkowy.

Na co nasze samorządy otrzymały dofinansowanie?

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz – to jedno z dwóch zadań, na które gminie Bolesław przyznano dotację w wysokości 4 791 981,15 złotych. Druga inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Leśnej w Laskach i ulicy Chmielnej w Bolesławiu (4 655 000,00 złotych). Trakty te czeka odcinkowa wymiana nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Bukowno otrzymało 10 900 000,00 zł na sztandarową inwestycję, czyli budowę wiaduktu łączącego ul. Kolejową z ul. 1 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – drogami dojazdowymi, dworcem autobusowym i parkingiem.

Pełną pulę zgarnęła gmina Klucze, która złożyła dwa wnioski. Obydwa zyskały dofinansowanie. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji 12 odcinków traktów przebiegających przez 10 miejscowości. Są to: droga dojazdowa do PSZOK – u w Kluczach – Osadzie, ul. Górna w Zalesiu Golczowskim, ul. Ogrodowa w Ryczówku, ul. Strażacka w Rodakach, ul. Zawadka w Bydlinie, ul. Rudnicka w Kluczach, ul. Kątowa w Ryczówku, ul. Stawowa w Kwaśniowie Dolnym, ul. Topolowa w Bydlinie, ul. Młyńska w Chechle, ul. Słoneczna w Kolbarku, ul. Dworska w Kluczach. Tutaj dotacja wyniosła 5 000 000,00 złotych.

6 745 000,00 złotych – tyle wynosi przyznane dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym. Jednokondygnacyjny budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie miał łącznik ze szkołą. Poza prowadzeniem szkolnych zajęć sportowych będzie tam można grać w koszykówkę, siatkówkę, futsal, badminton, tenis czy piłkę ręczną. W obiekcie będą również m. in. : sala pomocnicza służąca do zajęć rehabilitacyjnych, ruchowych lub siłowych; szatnie z natryskami i toaletami, magazyny na sprzęt sportowy, widownia wraz z szatnią dla obsługi widowni w czasie zawodów sportowych.

Kompleksowa modernizacja dróg lokalnych o łącznej długości ponad 13 kilometrów – na to zadanie gmina Olkusz otrzymała wsparcie w wysokości 29 999 575,00 złotych. Chodzi o przebudowę olkuskich ulic: Baczyńskiego, środkowy i końcowy odcinek Orzeszkowej, Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), Armii Krajowej, Kolberga, Pomorskiej, Gwarków, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej (odcinek początkowy) i Sikorka (odcinek środkowy). Wśród dróg do modernizacji jest również ul. Leśna w Osieku i droga w Olewinize oraz budowa ul. Akacjowej w Żuradzie. W ramach inwestycji zaplanowano budowę oświetlenia przy ul. Leśnej w Osieku, przy ul. Gwarków i ul. Krucza Góra w Olkuszu. Odcinki sieci oświetlenia ulicznego pojawią się na Podgrabiu, a konkretnie na ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej. Trzecia część drogowych przedsięwzięć obejmuje remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicach: Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, Sikorka oraz w Olewinie.

Powiat Olkuski otrzyma 15 095 500,00 złotych na przebudowę dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec.

4 500 000,00 złotych – tyle wynosi dofinansowanie dla gminy Trzyciąż na poprawę efektywności energetycznej kolejnych budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację.

Gmina Wolbrom zmodernizuje drogę gminną nr 120688K Dłużec – Zarzecze do DW 783 w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze. Zakres prac obejmie wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie i ciąg pieszo-rowerowy, modernizację odwodnienia i oświetlenia. Kwota dotacji z Polskiego Ładu to 4 750 000,00 złotych.

Na liście zadań objętych dofinansowaniem są dwa wnioski Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (3 596 520,00 złotych) oraz nowa wiata przystankowa na placu przy Super Samie (104 550,00 złotych) – o tym projekcie pisaliśmy już na naszych łamach. Chodzi o zintegrowany system, za pomocą którego pasażerowie miejskiej komunikacji otrzymywaliby na bieżąco informacje np. o czasie odjazdu danego autobusu, nazwach przystanków, numerach linii, cenach biletów czy komunikatach o utrudnieniach w ruchu. Informacje byłyby wyświetlane na tablicach umieszczonych na przystankach.  

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze