Wolbrom

Młodsza z wolbromskich podstawówek obchodzi w tym roku swoje 60-lecie. Z okazji jubileuszu szkoła – obecnie zespół szkolno-przedszkolny – zorganizowała uroczysty apel, a także udostępniła obiekt do zwiedzania dla byłych uczniów i rodziców. Poza oficjalnymi obchodami nie zabrakło sentymentalnych spotkań dawnych uczniów i nauczycieli, połączonych z oglądaniem starych, pełnych wspomnień zdjęć…

Budowa jednego z wielu sztandarowych w tamtych czasach Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, czyli Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Leśnej 2 w Wolbromiu trwała dwa lata i rozpoczęła się z inicjatywy dyrekcji i załogi Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Wolbrom. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły stanął ówczesny dyrektor fabryki Stanisław Biela. Akt założycielski został uroczyście wmurowany 6 września 1961 roku. Prace budowlane prowadziło Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, którego dyrektorem był Piotr Adamusik, kierownikiem budowy Józef Duch, a inspektorem nadzoru Ireneusz Krzemień.

„Tysiąclatkę”, której nadano imię Adama Mickiewicza oddano oficjalnie do użytku 4 listopada 1963 roku. Uroczystość jej otwarcia była wielkim wydarzeniem i zgromadziła tłumy, budząc szczególne zainteresowanie mieszkańców tzw. Nowego Miasta”, którym miała służyć jako nowoczesna placówka oświatowa, zastępując starą, mieszczącą się z zgrzebnych warunkach „Rajów”. W kronice zapisano, że okolicznościowy referat wygłosiła uczennica Zosia Filipecka, późniejsza długoletnia nauczycielka placówki Zofia Neter. Pierwszym kierownikiem szkoły został Konstanty Dylewicz. W budynku swoją siedzibę znalazły także Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcące kadry m.in. dla lokalnej „Gumy”.

Jak wspominają dawni uczniowie oraz nauczyciele, choć ówczesne warunki nie były idealne – brakowało pomocy naukowych, a uczniom służyły zużyte sprzęty ze starej placówki – atmosfera w szkole była wspaniała…

Z ważniejszych wydarzeń odnotowanych w szkolnych annałach warto wspomnieć o powołaniu do życia lokalnych drużyn harcerskich w 1966 r. które poprowadziła długoletnia nauczycielka szkoły druhna Regina Pałka. Od tego samego roku wydłużony został okres nauki w podstawówkach do 8 lat i dzieci z powodu ciasnoty zmuszone były uczyć się na dwie zmiany.

Począwszy od roku szkolnego 1974/75 placówka zostaje gminną szkołą zbiorczą, a w skład kierownictwa wchodzi nowy zastępca dyrektora Dylewicza –  Roman Motowidlak, dzięki inicjatywie którego – dziś to nic nadzwyczajnego, ale wtedy!… – uczniowie mogli korzystać z bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego, prowadzonych przez zatrudnionego w Stomilu Eugeniusza Skibickiego.

W 1977 funkcję dyrektora szkoły obejmuje Władysława Bijakowska, a jej zastępcą zostaje Waldemar Grudzień. Rok później, 11 listopada 1978 r., podczas podniosłej uroczystości – zapewne z powodu niewystarczających warunków lokalowych zorganizowanej w lokalnym Domu Kultury – szkoła otrzymuje sztandar.

Począwszy od roku szkolnego 1979/80 w szkole przy Leśnej 2 robi się więcej miejsca – zajmująca cześć piętra szkoły młodzież TCh i ZSZ przenosi się do Zespołu Szkół przy ulicy Skalskiej, a w odzyskanych salach powstają nowe pracownie przedmiotowe, w tym również harcówka, w której pracę z młodzieżą przejmuje Krystyna Pluta. Szkoła jest remontowana, przybywają nowi uczniowie z Chełmu i Poręby Górnej – w sumie ich liczba dochodzi do 600!

Za sprawą nauczycielki Zofii Neter powstaje zespół instrumentalno – wokalny „Wiolinek”, a w 1984 roku rodzi się kolejna inicjatywa – Zespół Pieśni i Tańca „Mali Wolbromiacy”, którymi kierują: Agnieszka Gołembiowska-Karoń, Anna Kaziród i Zofia Neter, przy dużej pomocy założycielki „dorosłego” ZPT Wolbromiacy” – Barbary Motowidlak i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Obydwa zespoły reprezentują szkołę na licznych przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ważną formą pracy z uczniami jest też prężnie działające pod okiem Jolanty Kowalskiej kółko recytatorskie.

Począwszy od roku 1984 przez kilka lat szkoła gości podczas wakacji Obóz Przysposobienia Obronnego, organizowany dla młodzieży ze Śląska.

Od roku szkolnego 1987/88 funkcję dyrektora ponownie sprawuje Konstanty Dylewicz, jego zastępcą jest Krystyna Strózik. Z początkiem roku szkolnego 1991/92 dyrektorem szkoły zostaje Krystyna Strózik, a jej zastępcą Barbara Lewandowicz, które wdrażają w szkolne życie kolejne nowe inicjatywy.

Prężnie działa prowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego Bolesława Plutę uczniowski klub sportowy Diana, który przez lata wychował wielu liczących się łuczników.

Przez kilka kolejnych lat szkoła gości na tzw. „Oazach wakacyjnych” uczniów ze Śląska. W 1993 roku „Dwójka” jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Rejonowego Konkursu Języka Rosyjskiego.

Gdy w roku szkolnym 1998/99 wchodzi w życie reforma szkolnictwa, budynek musi pomieścić także Gimnazjum nr 2. Dyrektor Barbara Lewandowicz odchodzi na emeryturę, a dyrektor Krystyna Strózik na swego zastępcę powołuje Danutę Birlet. Nauka i wytężona praca dydaktyczna prowadzona jest z powodzeniem i sporymi osiągnięciami. W roku 2000 powstaje Szkolne Koło SKKT, dzięki któremu uczniowie biorą udział w rajdach pieszych, poznając okolice Wolbromia, powiatu, a nawet kraju.

Nadal trwają spotkania Kółka Recytatorskiego prowadzonego przez Jolantę Kowalską, Klubu Literackiego Koszłka-Opałka pod opieką Zofii Neter, Kółka Teatralnego pod kierunkiem Magdaleny Grelewicz, Barbary Wróbel oraz Kółka Matematycznego, kierowanego przez Marię Szczygieł.

W maju 2002 roku szkoła organizuje 8-dniową wycieczkę do Włoch, której ważnym punktem jest udział w audiencji u papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. W następnych latach młodzież uczestniczy w kolejnych wycieczkach i realizuje coraz nowocześniejszy program zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z tworzącymi się nowymi możliwościami po wejściu Polski do unii Europejskiej.

Kolejna zmiana organizacyjna ma miejsce z początkiem roku szkolnego 2003/04, kiedy to utworzony zostaje Zespół Szkół, którego dyrektorem zostaje Waldemar Smoter, a jego zastępcą Krystyna Strózik, która odchodzi na emeryturę wraz z zakończeniem roku szkolnego 2004/2005.

1 września 2005 roku dyrektor szkoły Waldemar Smoter powołuje na swojego zastępcę Barbarę Wróbel, wraz z którą kieruje placówką do dziś.

1 stycznia 2013 roku Przedszkole nr 2 w Wolbromiu zostaje połączone organizacyjnie ze Szkołą Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 2, w wyniku czego powstaje Zespół Szkół w Wolbromiu, dla odróżnienia od szkoły średniej przy ul.Skalskiej 22 nazywany „Pod Lasem”. Od września 2013 roku uczniowie zerówki uczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy na przestrzeni pięćdziesięciu lat wychowywali się i uczyli w szkolnych murach przy ul. Pod Lasem 2, ani wszystkich, którzy przyczynili się do ugruntowania dobrego imienia tej placówki w środowisku. Obecnie szkoła przechodzi gruntowną modernizację, a obok starego powstaje nowy budynek z przeznaczeniem na przedszkole. Obiektowi brakuje już chyba tylko nowoczesnej hali sportowej, ponieważ dzieciom i młodzieży wciąż służy – co prawda wyremontowana – ale jednak niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, powstała przed 80 laty, podczas budowy szkoły.

Życzenia i podziękowania, z okazji obchodzonego właśnie pięknego jubileuszu podczas uroczystego apelu składali szkole zaproszeni oficjalni goście, a także sympatycy i byli wychowankowie placówki. Nie zabrakło także prywatnych spotkań byłych uczniów, którzy zwiedzając placówkę w jej obecnym kształcie, z rozrzewnieniem wspominali swoje szkolne czasy.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze