unia pracy logo

Artykuł sponsorowany
Rada Okręgowa Unii Pracy w Olkuszu apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło o spowodowanie pilnej nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

W przyjętej przez Sejm RP ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (opublikowanej  8 stycznia 2013 roku w Dz. U. z 2013 roku, poz. 21) nie znalazł się m.in. zapis art. 35 ust. 1 wcześniej obowiązującej ustawy o odpadach z 2011 roku o następującej treści, cyt.:

„Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, art. 26 ust.1, art. 28 ust. 1, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku”.

W związku z tym, że w w/w ustawie zabrakło m.in. wspomnianego wcześniej ustawowego zapisu, po spełnieniu przez przedsiębiorcę obecnie obowiązujących wymogów formalnych, starosta ma obowiązek wydać decyzję na zbieranie odpadów nawet podmiotowi, który zarejestrował swoją działalność i nie posiada żadnego kapitału na prowadzenie takiego przedsięwzięcia. Zdarza się, że nieuczciwy podmiot w pewnym momencie rozpoczyna działalność polegającą na zbieraniu odpadów w ogromnej ilości i nie przekazuje ich do utylizacji tylko porzuca je, nie reaguje na wezwanie organu, który wydał decyzję aby te odpady usunąć i wówczas koszt wykonawstwa zastępczego ponosi samorząd wydający decyzję. Bardzo często na takich nielegalnych wysypiskach dochodzi do groźnych pożarów.

W ostatnim czasie w Gminie Klucze w Powiecie Olkuskim w Małopolsce od 8 do 14 października paliły się porzucone przez nieuczciwych przedsiębiorców odpady w ilości ponad 5000 ton. W akcji gaśniczej brało udział ok.550 strażaków i 150 samochodów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszty gaszenia pożaru, wyburzenia hal i wykonawstwa zastępczego będą ogromne. Uciążliwości dla mieszkańców i środowiska straszne.

Wiceminister Środowiska w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP w odpowiedzi na interpelacje posłów z Wielkopolski w tej sprawie stwierdza, że podziela opinię, iż konieczne jest wprowadzenie zmian w w/w ustawie. Aby skutecznie zapobiec temu procederowi Wiceminister Środowiska twierdzi, że należałoby rozważyć wprowadzenie instrumentu w postaci zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ponadto Wiceminister dodaje w tym piśmie, że takiej nowelizacji ustawy o odpadach powinno dokonać się niezwłocznie w pierwszym półroczu 2016 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że od tego momentu minęło już prawie dwa lata interwencja Pani Premier u Ministra Środowiska w tej kwesti jest konieczna, aby ustrzec kolejne samorządy przed taką sytuacją jaka ma miejsce w Kluczach.

Z poważaniem
Jan Orkisz
Przewodniczący Rady Okręgowej Unii Pracy w Olkuszu{jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze