fot. archiwum Biuro Parlamentarne Róży Thun

Materiał sfinansowany przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej w PE

Parlament Europejski wraca do pełnego życia, tak jak powoli każdy z nas! Nic bardziej optymistycznego od wiosny 2020 r. nie usłyszeliśmy. Krok po kroku zmniejszają się ograniczenia w podróżowaniu – dlatego też polityczne życie w Brukseli i Strasburgu nabiera tempa. Brakowało mi tego – bezpośrednich rozmów z europarlamentarzystami z innych krajów, żywych dyskusji podczas sesji plenarnych i komisji. Powrót do bezpośrednich kontaktów wpłynie pozytywnie na tempo prac w Parlamencie.

W czasie pandemii oczywiście nie czekaliśmy z założonymi rękami. A ja regularnie dzielę się z Państwem sprawozdaniem z mojej działalności w Parlamencie Europejskim. Myślę, że ten trudny okres uświadomił nam jeszcze mocniej jak potrzebne są wspólnotowe rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stoi nasz kontynent – myślę tu szczególnie o bezpieczeństwie rozumianym jako sprawność służby zdrowia i skuteczność w powstrzymaniu klimatycznej katastrofy. Kwestie ochrony środowiska, ograniczenia emisji CO2, redukcja odpadów i ocalenie lasów – stały się moim priorytetem.

Bezpieczeństwo obywateli to także pewność prawa i stabilne demokratyczne rządy. Polacy i Węgrzy nie mogą czuć się bezpiecznie jeśli ich wymiar sprawiedliwości poddawany jest politycznej presji, a sędziowie i prokuratorzy czystkom. W dodatku budżet unijny, który ma iść na odbudowę gospodarek po pandemii, może zostać wykorzystany jako narzędzie politycznej korupcji. To niestety rzeczywistość w Polsce i na Węgrzech. Dlatego też walczę z całych sił wraz innymi europarlamentarzystami, aby Komisja Europejska nie zamiatała problemu ochrony praworządności pod dywan, i zaczęła wdrażać mechanizm warunkowości, który może być skutecznym straszakiem przed wykorzystywanie funduszy unijnych do partyjnych celów.

Nie zapominam także o wspólnym rynku cyfrowym, dlatego angażuje się nadal w prace nad przepisami dotyczącymi roamingu, odpowiedzialnością platform cyfrowych za bezpieczeństwo konsumentów w sieci, a także pracuję nad regulacjami dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym regulacji dot. jednolitych ładowarek.

W maju zdecydowałam się na ważny krok – po 12 latach opuściłam szeregi Platformy Obywatelskiej. Nadal pozostaje członkinią Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Moje konsekwentne i bezkompromisowe podejście do wszelkich zadań w Parlamencie Europejskim, na czele z obroną praworządności i demokracji w Polsce jeszcze się wzmocni. Niezmiennie będę dbać o obronę wartości i prawa europejskiego, które łączy nas wszystkich!

Życzę Państwu teraz spokojnych i dobrych wakacji – dzięki aktywnym od 1 lipca unijnym certyfikatom cyfrowym możemy przemieszczać po niemalże całej UE bez dodatkowych testów. Korzystajmy z podróży oczywiście zachowując ostrożność!

Róża Thun

Europosłanka, Grupa Europejskiej Partii Ludowej

Pełny raport z mojej pracy w PE przeczytasz tutaj:

https://rozathun.pl/wp-content/uploads/2021/06/wkladka-RT.pdf

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI RÓŻY THUN W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

NAJWAŻNIEJSZY CEL TO OCALIĆ NASZE ŚRODOWISKO

Redukcja emisji CO2 – o 55 % do 2030

W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym Parlament zaproponował ambitniejsze cele redukcji emisji CO2 do 2050 r. Europosłanka poparła zwiększenie redukcji do 55 % w porównaniu z poziomem zawartym w Porozumieniu Paryskim z 1990 r. Posłowie domagali się też odpowiedniego poziomu finansowania, które umożliwi osiągnięcie tego celu. Dodatkowo, bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych mają zostać zniesione najpóźniej do 2025 r. Przypomnijmy, że osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. jest prawnie wiążące wszystkie państwa członkowskie.

Pełna ochrona lasów pierwotnych w UE!

W czerwcu 2021 r. Róża Thun walczyła, najpierw w Komisji Ochrony Środowiska, a później na sesji plenarnej o ambitne zapisy dotyczące „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”. I jest sukces! W przepisach zapisano ścisłą ochronę wszystkich lasów pierwotnych i starych drzewostanów. Do 2030 r. przynajmniej 30 % unijnych obszarów lądowych i morskich powinno zostać objętych ochroną (obecnie to zaledwie kilka procent).

Europosłowie za rewolucją w pakowaniu produktów!

W lutym 2021 r. europosłowie zdecydowali o wyznaczeniu ambitnych celów w sprawie redukcji opakowań. Europosłanka Róża Thun pracowała nad sprawozdaniem w tej sprawie w Komisji Rynku Wewnętrznego. Europosłowie ostatecznie opowiedzieli się za redukcją ilości opakowań o 50 % do 2030 roku. Wszystkie opakowania do tej daty powinny być odnawialne lub nadające się do recyklingu. I koniec z pakowaniem owoców w folię!

Przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym zmniejszą ilość odpadów!

Europosłowie wzmocnili też „prawo do naprawy”, które umożliwi łatwiejszą i tańszą naprawę produktów m.in. poprzez wydłużenie ich okresu gwarancyjnego, zapewnienie gwarancji na części zamienne oraz lepszy dostęp do informacji dotyczących żywotności produktu!

Jednolita ładowarka – jest już stanowisko całego Parlamentu!

Róża Thun nie ustaje w presji na Komisję Europejską w sprawie wprowadzenia jednolitych ładowarek w Unii Europejskiej do smartfonów, tabletów, czytników e-booków i wszystkich innych małych i średnich urządzeń elektronicznych. W lutym 2021 r. w tej sprawie stanowisko zajął cały Parlament!

Koniec z chowem klatkowym!

Do 2027 r. chów klatkowy ma zniknąć w Unii Europejskiej. Róża Thun poparła Europejską Inicjatywę Obywatelską w tej sprawie – „Koniec Epoki Klatkowej”. Zgromadzono ponad 1,4 mln podpisów. Dodatkowo europosłowie opowiedzieli się za zakazem karmienia gęsi na foie gras!

archiwum Biuro Parlamentarne Róży Thun

Pożegnanie z ołowiem i stop zabijaniu ptaków!

Od 2021 roku na wszystkich obszarach wodno-błotnych UE zacznie obowiązywać zakaz używania przez myśliwych amunicji ołowianej. Róża Thun w pełni poparła stanowisko Parlamentu w tej sprawie! Toksycznym ołowiem rocznie truje się ok. 4 mln ptaków! Ale to nie koniec – Europosłanka chce całkowitego zakazu strzelania do dziko żyjących ptaków na terenie UE. Spotkała się już w tej sprawie z komisarzem do spraw środowiska Virginijusem Sinkeviciusem.

REAGOWAĆ TAM, GDZIE NISZCZY SIĘ przyrodę!

Obrona Puszczy Białowieskiej – ponownie!

Piły i siekiery znów poszły w ruch w całej Polsce, dlatego też z inicjatywy Europosłanki Róży Thun, 18 europosłów w tym 4 byłych premierów Polski wysłało zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie planów nowych cięć drzew w Puszczy Białowieskiej. Europosłowie zapytali czy faktycznie zaakceptowała plany nowych cięć w dwóch z trzech nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Nowe cięcia mogą być niespójne i sprzeczne z obowiązującymi dokumentami tj. unijną strategią dotyczącą bioróżnorodności oraz strategią leśną. Sygnatariusze pytania apelują także, aby Komisja jak najszybciej zareagowała na kolejne plany wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Mierzeja Wiślana – najdroższa dewastacja w historii Polski?

Europosłanka wysłała list w lipcu 2020 r. a we wrześniu zorganizowała spotkanie z Komisarzem Sinkeviciusem. W liście stwierdziła, że „nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i degradacja siedlisk to tylko kilka przyczyn kryzysu bioróżnorodności i klimatu (…)”. Inwestycję wprost w liście nazwała „niszczeniem środowiska w zaciszu instytucji europejskich”. Przypomniała także, że niszczenie Mierzei Wiślanej budzi obawy lokalnych mieszkańców, gdyż ingerując w walory przyrodnicze i krajobrazowe, inwestycja może spowodować zniszczenia siedlisk zwierząt, niesie ryzyko dla lokalnego rybołówstwa, a w przyszłości może spowodować odpływ turystów.

Potrzebna interwencja w sprawie kopalni Turów

Dalsze funkcjonowanie kopalni Turów szkodzi zdrowiu mieszkańców Czech, Polski i Niemiec. Odcina ponad 30 tys. ludzi od dostępu do wody. W reakcji na bezwzględne łamanie przez rządzących przepisów, nieuwzględnianie argumentów naukowców i organizacji pozarządowych, a także brak dialogu z zagranicznymi partnerami 37 europosłów z 14 krajów, w tym Róża Thun napisało list do Komisji Europejskiej, w którym wnoszą o uruchomienie postępowania w sprawie uchybienia przez Polskę zobowiązaniom państwa członkowskiego. Presja miała sens. Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał wstrzymanie wydobycia z powodu zagrożenia dla zdrowia obywateli.

Świętokrzyski Park Narodowy należy chronić!

Róża Thun wraz z posłami i senatorami Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i aktywistami zaprotestowała w kwietniu 2021 r. przeciwko planom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zmierzającym do pomniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wyłączenia z niego terenu klasztoru na Świętym Krzyżu. Róża Thun podkreśliła, że „precedens związany z odłączeniem części terenu ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, byłby niezwykle niebezpieczny dla wszystkich tego typu obszarów w Polsce”.

NIE ODPUSZCZAĆ W SPRAWIE PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE!

Komisja Europejska musi bezwzględnie chronić praworządność!

W maju br. europosłanka Róża Thun znalazła się w gronie inicjatorów listu do Komisji Europejskiej, w którym postawiono ultimatum, domagając się podjęcia kroków mających na celu ochronę praworządności w Polsce i na Węgrzech. Autorzy listu przypomnieli, że Parlament Europejski dał czas Komisji do 1 czerwca na reakcję i podjęcie kroku w celu wdrożenia rozporządzenia o warunkowości w zakresie praworządności. Inaczej Parlament Europejski nie będzie miał innego wyjścia i pozwie Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak reakcji na łamanie praworządności. W czerwcu stanowisko wyrażone w liście poparł w rezolucji już cały Parlament. Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez rządy UE, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie podano dotychczas jednak żadnych szczegółów dotyczących ich wdrożenia w życie.

Partia Orbana poza Europejską Partią Ludową

Po wielu miesiącach wysiłków, starań i proceduralnych dyskusji w końcu udało się! Członkowie Partii Fidesz w marcu zostali zmuszeni do opuszczenia szeregów EPL i grupy w Parlamencie Europejskim. Europosłanka Róża Thun wielokrotnie domagała się takiej decyzji władz EPL. Orban, wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim i włoskim politykiem Matteo Salvinim, popierającym m.in. politykę Władimira Putina zaczęli szukać wspólnie nowej platformy współpracy, co pokazuje, gdzie tak naprawdę jest miejsce populistów.

Fundusz Prawa i Wartości – środki dla organizacji pozarządowych na wsparcie wartości europejskich

W 2021 roku ruszył unijny program „Prawa i Wartości”, z dedykowanym podprogramem dla organizacji wspierających demokrację, rządy prawa, równouprawnienie i walkę z przemocą wobec kobiet. W Parlamencie Europejskim zabiegała o to m. in. Róża Thun i Michał Boni. Program ma budżet 1,5 miliarda euro w latach 2021-2027 – dwukrotnie więcej niż proponowali przedstawiciele rządów państw członkowskich. W 2021 roku na realizację programów grantowych przeznaczono 73 020 135 euro.

Konieczne wsparcie dla opozycjonistów na Białorusi

Parlament Europejski zdecydowanie potępił porwanie i przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez władze białoruskie dziennikarza Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi.

W rezolucji w czerwcu 2021 r. uznał ten czyn za akt terroryzmu państwowego i wezwał Unię Europejską do objęcia sankcjami odpowiedzialne osoby i zaproponował zawieszenie udziału Białorusi w międzynarodowych organach i imprezach sportowych, w tym mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach olimpijskich. W tekście potępiono również represje przeciwko przedstawicielom mniejszości polskiej oraz przeciwko polskiemu systemowi szkolnictwa na Białorusi i wezwano do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów

Łyk Wolności solidarny z Białorusią

4 czerwca Róża Thun zorganizowała w Krakowie „Solidarny z Białorusią Łyk Wolności”. Setki osób wykrzyczało przed krakowskim biurem europosłanki Róży Thun swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka na Białorusi. W tym roku gościem specjalnym wydarzenia była Jana Shostak. Uczestnicy zgromadzenia wspomnieli także lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Navalnego, odśpiewując mu gromkie „Sto lat”, bowiem 4 czerwca obchodził on swoje urodziny. Róża Thun powiedziała podczas wydarzenia, że „musimy pomagać, tym którzy walczą o demokrację, niezależnie od tego, czy po tej stronie granicy, czy po tamtej, a zrobić każdy z nas może dużo”.

(autor: Marek Lasyk)

NAJWAŻNIEJSZE DLA MŁODYCH!

Europosłowie zatwierdzili nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+.

Program ten, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do budowania tożsamości europejskiej, będzie mieć w latach 2021–2027 prawie dwukrotnie wyższy budżet (ponad 28 mld euro). Erasmus+ będzie teraz dostępny dla uczących się dorosłych. Nowy program oferuje więcej narzędzi i funduszy, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami, żyjące w ubóstwie, mieszkające w oddalonych miejscach lub migrantów. Osoby, które nie posiadają środków na wstępne koszty udziału w programie (np. na zakup biletu kolejowego lub rezerwację zakwaterowania), mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, na przy- kład w postaci zaliczek.

88 mld euro wsparcia na walkę z bezrobociem młodych osób

W czerwcu Parlament Europejski zatwierdził Europejski Fundusz Społeczny+ nowy mechanizm finansowy z budżetem 88 mld euro na lata 2021-2027, którego celem jest wsparcie dla młodych w szukaniu pracy oraz dostęp dzieci do opieki zdrowotnej i edukacji oraz mieszkań. Parlament Europejski zobowiązał wszystkie kraje członkowskie UE do wydania przynajmniej 3% z tego funduszu na zakup pożywienia i materiałów pierwszej potrzeby, aby walczyć ze skrajną biedą.

OGROM PRACY PRZY LIKWIDACJI BARIER NA RYNKU CYFROWYM

Róża Thun znów zabiera się za regulację dot. roamingu

Od początku zniesienia opłat za roaming nawet 170 milionów mieszkańców Europy skorzystało z niego podróżując po Unii. Jednak obowiązujące przepisy zostały ustanowione czasowo, w związku z czym Parlament Europejski pracuje nad ich przedłużeniem oraz dopracowaniem. Róża Thun została sprawozdawczynią projektu dot. roamingu w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta IMCO. Europosłanka walczy o zapewnienie wyższego poziomu ochrony konsumenta i jakości usług np. skupia się na zapewnieniu dostępności takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju (z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj u siebie). Głosowanie nad przyjęciem jej opinii odbędzie się na posiedzeniu komisji 12/13 lipca.

Czas na jednolity rynek cyfrowy!

Dynamiczny rozwój usług cyfrowych, mediów społecznościowych oraz platform handlu elektronicznego coraz bardziej wpływa na nasze życie, niosąc przy tym sporo zagrożeń, dlatego w Parlamencie Europejskim rozpoczęto pracę nad regulacjami dotyczącymi usług i rynku cyfrowego (Digital Services Act i Digital Markets Act). Róża Thun chce, aby nowe przepisy stworzyły bezpieczniejszą przestrzeń cyfrową, w której ochrona danych oraz innych praw użytkowników będzie priorytetem. Domaga się m. in. skutecznego usuwania nielegalnych treści z Internetu, ochrony wolności słowa, jasnych i przejrzystych zasad moderowania treści przez platformy internetowe, a także zapewnienie otwartości rynku cyfrowego na konkurencję, czy zwiększenia przejrzystości działań w zakresie reklamy online. Prace nad ustawami potrwają w Parlamencie do jesieni br. Ostateczne głosowania zaplanowano na przełomie listopada i grudnia.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim:

Misja Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim to m.in. działanie na korzyść wszystkich Europejczyków, w celu budowania bardziej ambitnej i pewnej siebie Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces; obrona zjednoczonej Europy, która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną. Umieszczenie ludzi w centrum europejskiego projektu, wzmacniając europejską demokrację i odpowiedzialność jej instytucji; obrona europejskiego stylu życia, opowiadając się za zjednoczoną Europą opartą na wartościach ludzkiej godności, wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Przez lata dostosowywaliśmy naszą filozofię polityczną do zmieniającego się elektoratu i przyjęliśmy umiarkowane i konserwatywne grupy polityczne ze Skandynawii i Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1999-2009 zmieniliśmy nazwę na Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, powracając do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w czerwcu 2009 r.

Poznaj program i nasze wartości: https://www.eppgroup.eu/pl/

Grupa EPL – archiwum EPP Group

Materiał prasowy Biura Prasowego europosłanki Róży Thun

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze