Olkusz

Na naszych łamach sporo miejsca poświęcamy pieszym na pasach i bezpieczeństwu na drodze. Powiat olkuski oraz gminy: Olkusz i Bukowno otrzymały właśnie dofinansowanie na modernizacje przejść dla pieszych. O tego typu  inwestycjach, współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opowiadał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita na briefingu zorganizowanym w Olkuszu, przy skrzyżowaniu tzw. drogi chrzanowskiej z ul. Kamyk. Znajdujące się tu przejście dla pieszych zostanie zmodernizowane.

Wnioski składane przez samorządy mogły dotyczyć budowy nowych przejść dla pieszych, rozbudowę czy przebudowę już istniejących przejść. Obszar inwestycji może sięgać nawet do 100 m, obejmując teren dojścia do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach. Łącznie w skali kraju dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. W Małopolsce zostaną zrealizowane 84 zadania dotyczące 116 przejść, na które w sumie przyznano 10 169 939,00 złotych.

– Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021. Te inwestycje mają wspólny mianownik: bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy wspólnie z samorządami je poprawiać, a przejścia dla pieszych są miejscami szczególnie newralgicznymi. To dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o tym, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie również nabór specjalny. Postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, przeznaczając na ten cel w skali Polski blisko 525 mln zł (w tym 35 mln dla Małopolski). Ten aspekt jest dla nas bardzo istotny. Dobre drogi to drogi bezpieczne, a bezpieczne drogi, to bezpieczne przejścia dla pieszych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O konieczności poprawy bezpieczeństwa na drodze przez inwestycje dotyczące przejść dla pieszych mówi także policja. – Przeprowadzona w ubiegłych latach lustracja oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zrealizowana przez policjantów wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg oraz samorządu lokalnego szczebla gminnego wykazała, że priorytetową kwestią jest poprawa oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych, tj.  umiejscowienie oświetlenia na przejściu bądź poprawa jego jakości. Wiele przejść było bowiem nieprawidłowo oświetlonych.  Z danych dotyczących ubiegłego  roku wynika, że  w Małopolsce połowa wypadków na przejściach dla pieszych miała miejsce w porze od zmierzchu do świtu pomimo zdecydowanie mniejszego natężenia ruchu pieszego. W porze nocnej w 2020 roku zginęło  też  więcej osób na przejściach niż w porze dziennej, tj. 67%  ogółu śmiertelnych  ofiar na przejściach.  Niewątpliwie doświetlenie przejść  poprawi bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych, a więc w miejscach, które powinny być azylem bezpieczeństwa dla tych niechronionych uczestników ruchu drogowego – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

Które przejścia do modernizacji?

Powiat olkuski otrzymał dofinansowanie na modernizację przejść dla pieszych w trzech lokalizacjach: na ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu (200 000,00 złotych), na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Nową w Bukownie (594 757,00 złotych) oraz w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w Bydlinie, nieopodal remizy (200 000,00 złotych).

– Pierwsze z tych przejść jest niezwykle istotne dla mieszkańców osiedla Młodych oraz osiedla Pakuska. Znajduje się w bliskiej lokalizacji Dolinki na os. Młodych, niezwykle uczęszczanej przez dzieci oraz dorosłych oraz Kościoła Św. Maksymiliana. Na przejściu tym w przeszłości dochodziło do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem pieszych. Z kolei inwestycja w Bukownie, w obrębie skrzyżowania drogi ul. Kolejowej z  ul. Nową obejmie także przebudowę zatok autobusowych. Przejścia te komunikują ruch pieszych w obrębie Urzędu Miasta, punktów handlowo-usługowych, korzystają z nich także dzieci w drodze do szkół. Ostatni wniosek w ramach naboru podstawowego dotyczył modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w miejscowości Bydlin. Ze względu na zdarzenia drogowe, które miały miejsce w przeszłości oraz duże natężenie ruchu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom drogi na przejściu dla pieszych oraz wybudowanie bezpiecznych dojść do nich jest niezwykle istotne  – wymienia starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

111 351,00 złotych otrzymała gmina Olkusz na modernizację wspomnianego już przejścia w obrębie skrzyżowania ul. 29 Listopada i ul. Kamyk oraz 63 914,00 złotych na budowę przejścia w Rabsztynie. Z kolei Bukownu przyznano najwyższe dofinansowanie wśród gmin – 508 000,00 złotych  – na modernizację przejść na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową.  

– Działamy dla wspólnego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Gratuluję małopolskim samorządom. To dobre projekty. Każde z objętych nimi miejsc ma swoją historię. Są miejsca, gdzie przejść dla pieszych nie było. Są takie, gdzie przejścia trzeba gruntownie zmodernizować. Dla mieszkańców to część drogi do pracy, urzędu czy trasy, którą dzieci uczęszczają do szkoły. Aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, polski rząd podejmuje wiele działań. Z jednej strony udoskonalamy przepisy drogowe, z drugiej gruntownie modernizujemy drogi lokalne, z trzeciej wreszcie – inwestujemy w przejścia dla pieszych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

To jeszcze nie koniec

W ramach naboru uzupełniającego do programu dotyczącego przejść dla pieszych samorządy mogą jeszcze składać kolejne wnioski. Na próbę pozyskania kolejnych dotacji zdecydował się nasz powiat.

-W naborze dodatkowym, który został ogłoszony początkiem lipca, powiat olkuski przygotował wnioski na przebudowę kolejnych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Bukowno, Kwaśniów Dolny oraz Zawada. Wybór lokalizacji podyktowany jest potrzebami lokalnych społeczności, zdarzeniami drogowymi z udziałem pieszych oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów – mówi starosta Sobczyk.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg daje szansę także mniejszym samorządom na niezwykle ważne inwestycje w bezpieczeństwo. Duże dofinansowanie zadania przez rząd sprawia, że program jest bardzo atrakcyjny dla samorządów. Będziemy także zachęcali burmistrza Olkusza, aby złożył aplikację w kolejnej turze programu. Bezpieczne przejścia powinny być priorytetem dla nas wszystkich – podkreśla miejski radny Wojciech Panek.

 Do opisanych inwestycji z pewnością jeszcze powrócimy na naszych łamach. Poinformujemy również o wynikach dodatkowego naboru. A Waszym zdaniem, które przejścia dla pieszych na gminnych czy powiatowych drogach powinny zostać zmodernizowane? 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze