kasa5

Olkuscy radni przyjęli budżet na 2017 rok. Jak kształtują się dochody i wydatki gminy w przyszłym roku?

 

Dochody i wydatki przedstawiliśmy w zamieszczonych poniżej infografikach. W artykule skupimy się na tym, o co najczęściej pytają nasi Czytelnicy, czyli inwestycjach.

budzet olkusza 2017

Drogi, chodniki, parkingi

Tradycyjnie spora część inwestycji dotyczy dróg. W przyszłym roku zaplanowano modernizacje szeregu traktów: ul. ks. H. Januchty (65 tys. zł), ul. Rataja (200 tys. zł), ul. Głowackiego (od ul. Spółdzielczej do połączenia z ul. Długą, 50 tys. zł), ul. Górniczej (200 tys. zł), ul. Sosnowej (150 tys. zł), drogi gminnej w Gorenicach na działce nr 1507 (50 tys. zł), ul. Słonecznej w Sienicznie (30 tys. zł), drogi na „Michałówkę” (9 tys. zł z funduszu sołeckiego Zawady), dróg gminnych w Zimnodole na działkach nr 432, 431, 430, 441, 433 (15.889,58 zł z funduszu sołeckiego). W 2017 roku zostaną przebudowane także następujące drogi: ul. Nullo (400 tys. zł), ul. Dworska w Niesułowicach (100 tys. zł), ul. Dwudziestu Straconych (120 tys. zł), ul. Armii Krajowej (200 tys. zł), ul. Orzeszkowej (250 tys. zł), ul. Parcówka w Olkuszu (170 tys. zł), ul. Polna wraz z miejscami parkingowymi (100 tys. zł), ul. Przemysłowa (150 tys. zł), ul. Reja (150 tys. zł), ul. Olewińska (140 tys. zł), ul. Skalska 7, 17, 18, 19 wraz z miejscami postojowymi (100 tys. zł).

200 tys. zł zapisano na budowę chodników i miejsc postojowych przy ul. Sławkowskiej, a 50 tys. zł na modernizację chodnika przy SP 3 przy ul. Hardego. Przy ul. Żuradzkiej 18 i 20 wykonany zostanie trzeci etap prac polegających na wykonaniu miejsc postojowych od strony południowej i północnej (100 tys. zł). Parkingowe roboty przewidziano przy ul. Strzelców Olkuskich (10 tys. zł) i ul. Konopnickiej (100 tys. zł).

Do drogowych przedsięwzięć wpisano też kapitalną przebudowę kładki nad torami (1 mln zł), wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej – Podgrabie (90 tys. zł), wykonanie połączenia ul. Krasińskiego z ul. Krucza Góra (20 tys. zł), wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Osieckiej na działkę nr 3619/8 w Olkuszu (80 tys. zł).

Z gminnego budżetu zostanie wspartych sześć powiatowych inwestycji. Będą to budowy chodników: przy ul. Długiej w Olkuszu (100 tys. zł), w miejscowości Pazurek (50 tys. zł), w Zimnodole (50.224,08 zł z funduszu sołeckiego), a także utwardzenie poboczy w Żuradzie (50 tys. zł) i Osieku (50 tys. zł). Kolejnym zadaniem będzie budowa drogi Kosmolów – Zederman (50 tys. zł). Gmina przekaże także 25 tys. zł dotacji dla województwa małopolskiego na budowę połączenia pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową 94. Na budowę dróg transportu rolnego przeznaczono 250 tys. zł, bieżące utrzymanie gminnych traktów ma z kolei kosztować 650 tys. zł.

Środki na drogi przeznaczały też sołectwa ze swoich funduszy: Gorenice na remont dróg dojazdowych do pól ( 15 tys. zł), Niesułowice na współfinansowanie przebudowy gminnych traktów (16 384,36 zł) i Pazurek na utwardzenie drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do DW 783 oraz parkingu przy sklepie (9 411,47 zł).

Toalety, ścieżki rowerowe i oświata
W majątkowych wydatkach dotyczących oświaty zaplanowano pierwszy etap budowy przyłączy kanalizacyjnych, ogrodzenia i parkingu przy SP 5 w Olkuszu (60 tys. zł), przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 5 (50 tys. zł), wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kosmolowie (4 tys. zł z funduszu sołeckiego), zakup i montaż urządzeń placu zabaw na skarpie przy siłowni zewnętrznej w Witeradowie (24 tys. zł z funduszu sołeckiego). 750 tys. zł kosztować ma budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 w Olkuszu.

Co jeszcze zaplanowano na przyszły rok? Przy ul. Floriańskiej maja powstać toalety za 550 tys. zł. 910 tys. zł przeznaczono na eliminację niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymianę na kotły wykorzystujące paliwo gazowe, biomasę i paliwo stałe, a 100 tys. na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na terenie miasta i gminy pojawi się nowe oświetlenie za 60 tys. zł. Z funduszu sołeckiego Sieniczna 21 tys. zł przekazano na wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi krajowej. 420 tys. zł to kwota zapisana na budowę ścieżek rowerowych. Wśród inwestycyjnych wydatków znajdziemy także budowę budynku socjalnego przy ul. Witosa (100 tys. zl), modernizację budynków komunalnych (100 tys. zł) oraz wykonanie instalacji co przy ul. Skalskiej 10 (80 tys. zł). 80 tys. zł przeznaczono na projekt przebudowy i modernizacji przy ul. Kosynierów 12 z dostosowaniem do działalności Stowarzyszenia.

Rewitalizacyjne projekty
W przyszłorocznym budżecie znajdują się też wydatki na opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych, związanych z wprowadzaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Są to następujące zadania: kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43a (20 910 zł), montaż i zakup windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu (8 610 zł), rewitalizacja Dolinki na osiedlu Młodych (42 312 zł), rewitalizacja Parku „Czarna Góra” (153 750 zł), budowa targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu (30 012 zł), kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (28 290 zł, remont i zagospodarowanie ogrodu przy Przedszkolu Nr 7 im. Juliana Tuwima w Olkuszu (11 685 zł), modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola (34 317 zł), modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich1, 1a w Olkuszu (11 931 zł), modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Integracyjnego nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych (18 450 zł), zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach (6 949,50 zł), wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku, czyli zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Troks (9 474,69 zł), remont ul. Na Szlaku (46 740 zł), przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-u w Olkuszu oraz parkingami (39 360 zł), remont instalacji c.o. i remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie (11 938,38 zł), termomodernizacja świetlicy w Troksie (11.070,00 zł), srebrny szlak gwarków olkuskich – utworzenie ścieżki edukacyjno – historycznej w obrębie starówki olkuskiej oraz działania promujące integrację oraz partycypację społeczną (24 108 zł), modernizacja obiektu sportowego w Gorenicach (13 530 zł), wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie (9 840 zł).

OSP i zabytki
Wydatki majątkowe dotyczą także ochotniczych straży pożarnych. W przyszłym roku jednostki te otrzymają nowy sprzęt różnego rodzaju. Remizę w Gorenicach czeka przebudowa ( 267 062,95 zł), w Zedermanie kontynuowany będzie remont budynku OSP (30 tys. zł), podobna inwestycja przewidziana jest także w Zawadzie (9 tys. zł z funduszu sołeckiego). Dwie remizy, w Braciejówce i Osieku, zostaną poddane termomodernizacji, za odpowiednio 40 tys. zł i 100 tys. zł.

W budżecie nie zabrakło również środków na zabytki. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – na ten cel zapisano 5 040 027 zł. Po 600 tys. zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń zamku średniego i górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem oraz czwarty etap prac konserwatorskich i zabezpieczających na zamku w Rabsztynie. Zagospodarowanie dziedzińca zamkowego to wydatek rzędu 50 tys. zł.

Jak głosowali radni?
Zdania radnych na temat budżetu były podzielone. Zainteresowanych odsyłamy do nagrania z sesji na stronie UMiG Olkusz. Ostatecznie 13 radnych opowiedziało się za budżetem, trzech było przeciwnych (Józef Filas, Michał Mrówka, Tomasz Zaborowski), a trzech wstrzymało się od głosu (Grzegorz Lipiński, Wojciech Ozdoba, Małgorzata Postołek). Nieobecny byli Jerzy Kwaśniewski i Wojciech Panek.

10
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
10 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
omen omenslowiczanMiki z MaxaadvocemMłody Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
omen omen
omen omen

Radni pis budżet skrytykowali i go nie poparli. Trzech radnych, ale siła !. Klękajcie narody, strach się bać.

slowiczan
slowiczan

[quote name=”Miki z Maxa”][quote name=”Kojak”]Super budżet. Bardzo dużo inwestycji. Następna kadencja jak w banku. A populiści z Młodych do rady nie wejdą.[/quote]
I tak kadencja upłynie, na populizmie i nieudacznictwie. Najlepiej to im wychodzi opluwanie innych i jątrzenie. „Redaktorek” popłynie.[/quote]
Chłopcom się wydaje, że uprawiają politykę a oni tak naprawdę spodenki jeszcze w zębach noszą razem z ich guru, kruzoe.

Młody
Młody

A ja się pytam dlaczego budżety gminy i powiatu nie są dostępne online tylko władze tych jednostek samorządowych podają wybiórczo informacje w sposób pozwalający na manipulowanie wyborcami …

Miki z Maxa
Miki z Maxa

[quote name=”Kojak”]Super budżet. Bardzo dużo inwestycji. Następna kadencja jak w banku. A populiści z Młodych do rady nie wejdą.[/quote]
I tak kadencja upłynie, na populizmie i nieudacznictwie. Najlepiej to im wychodzi opluwanie innych i jątrzenie. „Redaktorek” popłynie.

Młody
Młody

[quote name=”advocem”]Chodzi o odnogę od 20 Straconych – położenie asfaltu jako dojazd do prywatnych domów

[quote name=”Młody”]”W 2017 roku zostaną przebudowane także następujące drogi: … , ul. Dwudziestu Straconych (120 tys. zł), …”

Niedawno, w tym roku położono tam nową nawierzchnię to dlaczego już w przyszłym roku chcą ją przebudowywać ?[/quote][/quote]

Odnoga powinna mieć inną nazwę, najlepiej twórcy drogi – może radni w końcu się odwdzięczą …

advocem
advocem

Chodzi o odnogę od 20 Straconych – położenie asfaltu jako dojazd do prywatnych domów

[quote name=”Młody”]”W 2017 roku zostaną przebudowane także następujące drogi: … , ul. Dwudziestu Straconych (120 tys. zł), …”

Niedawno, w tym roku położono tam nową nawierzchnię to dlaczego już w przyszłym roku chcą ją przebudowywać ?[/quote]

Młody
Młody

„W 2017 roku zostaną przebudowane także następujące drogi: … , ul. Dwudziestu Straconych (120 tys. zł), …”

Niedawno, w tym roku położono tam nową nawierzchnię to dlaczego już w przyszłym roku chcą ją przebudowywać ?

arek
arek

A miało być inaczej. Najważniejsza jest autopromocja Omana

Baj,Baj
Baj,Baj

Z tekstu widać, że pan Ozdobny nie tańczy jak mu zagrają. Uszczupliło się chłopcom.

Kojak
Kojak

Super budżet. Bardzo dużo inwestycji. Następna kadencja jak w banku. A populiści z Młodych do rady nie wejdą.