Olkusz

Pomagając bezinteresownie potrzebującym, nie liczą na uznanie i oklaski, tylko robią to, co podpowiada im serce. Na początku grudnia obchodzą także swoje święto, gdyż 5 grudnia to Dzień Wolontariusza. Z kolei kilka dni później, 9 grudnia w Olkuszu odbyła się jubileuszowa, XV edycja Targów Wolontariatu, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, działające przy stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem będącym słowami Johanna Wolfganga Goethego „Bądź gotowy do pomocy!”. W naszym powiecie osób gotowych do czynienia dobra na co dzień nie brakuje. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, gdzie zorganizowano XV Targi Wolontariatu, była pełna po brzegi.

„Nigdy nie mieliśmy problemu z przekonaniem wolontariuszy do włączenia się w nasze programy. Współpracując ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu tworzymy akcje, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń społecznych Małopolski.Jedną z takich akcji, w które młodzież szczególnie chętnie się angażuje jest Świąteczna Zbiórka Żywności. Motywacja do licznego udziału w różnego akcjach jest przekonanie młodych osób, że warto pomagać – osobom słabszym, potrzebującym, pokrzywdzonym przez los. Wolontariat to także okazja do nabycia nowych kompetencji zawodowych. W tym roku wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olkuszu uruchomiliśmy program pomocy samotnym osobom starszym z terenu gminy Olkusz. Kilkunastu wolontariuszy z naszych szkół średnich co tydzień odwiedza starsze osoby, pomagając im w czynnościach dnia codziennego.  Aby taka pomoc była jak najbardziej profesjonalna, zorganizowaliśmy szkolenie przygotowawcze dla chętnych wolontariuszy. Wolontariat to doskonała okazja do pokonania własnych słabości, możliwość pracy zespołowej. Wolontariat ma różne oblicza Ważne jest to, że tak licznie odpowiadacie na apel mojego Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych. Dzięki Wam możemy pomagać tak szerokiemu gronu osób tej pomocy potrzebujących” – mówiła prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Anna Dela.

„Dziękujemy za to, że nasza młodzież ma możliwość włączenia się w projekty proponowane przez Res Sacra Miser. Kiedyś przeczytałam, że czasownik „kocham” to najpiękniejszy czasownik obok czasownika „pomagam”. Wolontariuszem może być każdy, w różnym wieku. Wiele osób potrzebuje pomocy. Pomaganie przynosi więcej radości niż otrzymywanie. Dziękuję wszystkim, którzy są oparciem dla potrzebujących. Wspierajmy się, pomagajmy, aby dobrze nam się żyło na tym świecie” – dodała dyrektor I LO w Olkuszu Irena Majda.

Podczas Targów padło jeszcze wiele ciepłych słów pod adresem cichych bohaterów: „Dobro, pomoc, empatia dają szczęście i zawsze wracają” – mówiła Wicestarosta Paulina Polak. „Działacie po cichu, mając przy tym ogromne serca, które nie ulegają inflacji” – to z kolei słowa Wiceburmistrza Miasta i Gminy Olkusz Marcina Wierciocha. Gratulacje młodym ludziom, dla których niesienie pomocy innym to codzienność z wyboru, składali także: Minister ds. Integracji Społecznej Agnieszka Ścigaj oraz Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

Grono wolontariuszy stale się powiększa. Jak podkreślała prezes „Res Sacra Miser” Anna Dela, co roku kilkunastoosobowa kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli szkół oraz organizacji pozarządowych, ma spory dylemat, by wyłonić laureatów spośród kandydatów zgłoszonych w każdej z kategorii. Powód jest prozaiczny: absolutnie każdy wolontariusz nominowany w konkursie niesie na co dzień ogrom bezinteresownej pomocy wielu potrzebującym i angażuje się w wiele różnego rodzaju charytatywnych akcji.  

Podczas Targów podziękowania odebrali także wolontariusze, którzy w minionym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie „Razem ku dostępności – program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”, biorąc udział w serii specjalistycznych szkoleń oraz realizując w swoich szkołach projekty promujące wolontariat. Tradycyjnie, święto wolontariuszy uświetnił również występ artystyczny: w tym roku w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Zwieńczeniem imprezy był okazały tort. 

Poniżej prezentujemy tegorocznych zwycięzców wraz z wygłoszonymi na Targach laudacjami. Nagrody i podziękowania dla wyróżnionych i nominowanych osób wręczały prezes „Res Sacra Miser” Anna Dela oraz koordynatorka Centrum Wolontariatu Janina Lenarczyk. 

Zwycięzcy konkursu „Wolontariusz Roku 2022”:

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji – Grzegorz Sroka

Pan Grzegorz Sroka od lat wykazywał chęć pomocy potrzebującym. Dał się poznać lokalnej społeczności jako osoba o wielkiej empatii, zmotywowana do działania i błyskawicznie reagująca na pojawiający się problem. Czy to jeśli trzeba było kupić podręczniki dla potrzebujących, czy ufundować pobyt na zielonej szkole dla uczennicy z lokalnej szkoły podstawowej, czy wreszcie w momencie ataku militarnego Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, kiedy Powiat Olkuski podjął już w pierwszych dniach wojny działania pomocowe na rzecz uchodźców masowo przybywających do Polski, organizując tzw. miasteczko namiotowe na Dworcu PKP w Olkuszu. Pan Grzegorz od pierwszych chwil zadeklarował swoją pomoc i był wtedy z nami. Niezależnie od pory dnia i nocy, pomagał w punkcie recepcyjnym.

Z dnia na dzień, gdy uchodźców przybywało do naszego kraju, pan Grzegorz zainicjował akcję informacyjną o potrzebach przybyłych. Opróżnił ponadto swoje magazyny i udostępnił je bezpłatnie potrzebującym obywatelom Ukrainy oraz zachęcał i przyjmował wolontariuszy z okolicy do pomocy przy segregowaniu towarów. Własnym transportem przewoził także rzeczy do punktów wydawania oraz do poszczególnych rodzin, które zgłaszały potrzeby, a nie mogły same przyjechać, aby odebrać najpotrzebniejsze artykuły.

Pan Grzegorz nawiązał również współpracę z Domem Dziecka w Olkuszu, aby pomagać podobnej instytucji w Ukrainie. Przyjmował i wciąż przyjmuje dary oraz organizuje transport zebranych rzeczy i sprzętu na Ukrainę, praktycznie od pierwszych dni wojny, pomimo istniejącego ryzyka. Będąc tam, zbiera informacje na temat aktualnych potrzeb, organizuje brakujące rzeczy, a następnie, wraz z przyjaciółmi, przewozi je bezpiecznie do Żurawna. W ostatnich dniach panu Grzegorzowi udało się dostarczyć tam bardzo potrzebny sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego o wartości ponad 80 tysięcy złotych, który został zakupiony ze środków zebranych od darczyńców i sponsorów.

Kolejną współpracą, jaką nawiązał pan Grzegorz Sroka to współpraca z Jednostką Wojskową A7301 w Iwano Frankowsku. Dzięki tym działaniom, udało się zorganizować transport wielu potrzebnych rzeczy dla żołnierzy walczących na froncie.

Co warte podkreślenia, działania pana Grzegorza wciąż są kontynuowane. Jeśli więc definicja określa wolontariuszy jako ludzi, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego, to jak Państwo sami mogli usłyszeć w tym krótkim wystąpieniu, pan Grzegorz Sroka jest taką właśnie osobą. Wielkie serce, wrażliwość, zrozumienie oraz zdolność współodczuwania uczuć i emocji.

Najlepszy wolontariusz uczeń szkoły podstawowej – Julia Kulanty

Julia Kulanty jest uczennicą klasy 8A Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Bolesławiu. W Szkolnym Klubie Wolontariusza działa od najmłodszych lat.

Uczennica poświęca się pracy wolontariackiej zarówno w szkole, jak i poza godzinami lekcyjnymi. Jej zaangażowanie ma charakter cykliczny i długotrwały.

Julia podejmuje ponadto działania na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego: bierze udział we wszystkich akcjach organizowanych na terenie szkoły, często organizuje dane przedsięwzięcia. Wyróżnia się wśród wolontariuszy odpowiedzialnością i kreatywnością. Jest także inicjatorką wielu zadań na rzecz potrzebujących.

Jako wolontariusz współpracuje z innymi organizacjami: Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ,,Pomóż i Ty’’ czy Fundacją Freedom Space. Jest także członkiem zespołu do spraw budżetu obywatelskiego ,,Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie”, a w ramach pomocy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie przyłączyła się do akcji ,,Mieszkańcy gminy Bolesław dla uchodźców z Ukrainy’’.

Julia doskonale spełnia się w roli wolontariusza: jest otwarta na różnorakie inicjatywy i zawsze chętna do pomocy. Potrafi się dzielić swoimi pomysłami i zachęcać innych do ich realizacji. Umie również współpracować w zespole i wzbudzać zaufanie rówieśników, a ponadto zawsze wzorowo wywiązuje się ze wszystkich powierzonych jej zadań.

Wrażliwość, empatia i życzliwość Julii pozwalają jej zrozumieć potrzeby innych ludzi oraz nieść im bezinteresowną pomoc.

Najlepszy wolontariusz uczeń szkoły średniej – Wiktoria Kubat

Wiktoria Kubat jest uczennicą klasy 3A II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu. Już od pierwszej klasy wolontariuszka jest mocno zaangażowana w działania Szkolnego Koła Wolontariatu. Wiktoria bierze udział w każdej akcji szkolnej w zakresie działań wolontariackich, a także angażuje się w akcje pozaszkolne, często będąc inicjatorką nowych wydarzeń. Nigdy nie odmawia pomocy i jest wolontariuszką pełną pomysłów.

W bieżącym roku szkolnym Wiktoria bardzo mocno zaangażowała się w promocję Szkolnego Koła Wolontariatu i „pozyskanie” nowych wolontariuszy z klas pierwszych, dzięki czemu Szkolne Koło Wolontariatu II LO w Olkuszu zaczęło tętnić „nowym życiem”.

Na początku zeszłego roku szkolnego wolontariuszka przystąpiła do udziału w Projekcje Olkuskiej Szkoły Liderów pod patronatem Stowarzyszenia Res Sacra Miser, a w ramach projektu, razem z Weroniką, zorganizowały w szkole akcję pod hasłem „Świąteczny Wolontariat”, gdzie promowała ideę wolontariatu i zachęcała całą społeczność II LO do podejmowania działań wolontariackich. W ramach akcji, udało się przygotować paczuszki do Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, aby umilić święta pensjonariuszom.

Wiktoria od 3 lat jest na dodatek współorganizatorką szkolnych zbiórek na Schronisko „Rafik” w Bolesławiu. Współorganizowała także zeszłoroczną akcję „Ciuchowisko”- zebrane w jej ramach ubrania trafiły do podopiecznych Zakładu Poprawczego w Zawierciu, a także do rodzin z Ukrainy. Uczennica zaangażowana była także w akcję „Sanatorium roślin” , „Daj książkom drugie życie” czy „Zakręcony Wolontariat”. Pomagała również w organizacji zbiórki pieniędzy na Międzyszkolny Konkurs Charytatywny – jako cel jej Liceum wskazało „ pomoc dla Ukrainy” – a także brała udział i promowała Bieg Charytatywny. Tegoroczny „Dzień Dobrych Uczynków” to kolejna akcja, gdzie Wiktoria „gra pierwsze skrzypce” i jest czołowym inicjatorem umilania czasu wolnego dla najmłodszych olkuszan.

Chyba największą akcją, wymagającą ogromnego zaangażowania, była natomiast organizacja Powiatowego Magazynu Pomocy Dla Ukrainy w II LO w Olkuszu, który został powołany przez Starostę Olkuskiego. To właśnie Wiktoria była jedną z pierwszych wolontariuszek, które dyżurowały tam przez pierwszy weekend. Później, przez ponad dwa tygodnie, zajmowała się reorganizacją magazynu czy segregowaniem „tony” ciuchów, żywności i środków czystości. II LO przez chwilę zamieniło się w Centrum Pomocy Dla Ukrainy. Wiktoria nie zwątpiła ani na chwilę i codziennie była zaangażowana w prace porządkowe.

Następnym wydarzeniem była Wielkanocna Zbiórka Żywności, gdzie uczennica po raz kolejny nie zawiodła. Zbierała, liczyła i segregowała, a przygotowane paczki wręczyła nowym kolegom z Ukrainy. Kolejna akcja to „Wolontariat robi JAJA”. Tu uczennica, wraz z wolontariuszami, inicjuje integrację z nowymi ukraińskimi uczniami z oddziału przygotowawczego do wspólnego działania. Razem wspólnie wykonują wielkanocne kartki i ozdoby, które tym razem zasilą Oddział Psychiatryczny Nowego Szpitala w Olkuszu i są wielkim i miłym zaskoczeniem. W tym roku Wiktoria zabiegała z kolei o powrót do Współpracy z WOŚP i już jej się to udało.

Czy Wiktoria liczyła na nagrodę? Nie, gdyż robi to z dobroci serca, ona WOLONTARIAT ma we krwi. Ponadto, II LO w Olkuszu kieruje się zasadą „Nie robimy nic dla nagród – działamy, bo to ma sens”.

Najlepszy wolontariusz-propagator idei wolontariatu – Paulina Glanowska z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu

Pani Paulina Glanowska jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu. Ta laureatka to osoba, której bliskie są potrzeby drugiego człowieka: pracując charytatywnie, pomaga i wspiera potrzebujących. Działania na rzecz wolontariatu zaczęła od pomocy w zbiórkach żywności, a od 6 lat jest jednym z opiekunów działającego w szkole Klubu Wolontariackiego. Jako opiekun Klubu Wolontariackiego, kieruje się odruchami serca, empatią i zrozumieniem potrzeb innych osób. Pracę charytatywną wykonuje również w dni wolne od pracy i po zajęciach w szkole. Współpracuje z wieloma organizacjami charytatywnymi oraz instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi.

Oprócz akcji cyklicznych przeprowadzanych w środowisku lokalnym, działała również na szerszym forum, np. współorganizując spektakl ,,Ogrzani Blaskiem Miłosierdzia” , który wystawiono w Domu Katolickim Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu, była także zaangażowana w przygotowanie upominków świątecznych na Spotkanie Wielkanocne wolontariuszy z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz seniorami Caritas Senior+ w Olkuszu, które wolontariusze i opiekunowie wolontariatu wręczyli osobiście, wraz z życzeniami świątecznymi. Akcje charytatywne, jakie podejmuje pani Paulina, mają charakter cykliczny, np. zbiórki pieniężne, zbiórki żywności i ubrań dla Ukrainy, zbiórki karmy dla zwierząt, zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin naszych uczniów, spotkania muzyczne dla seniorów, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pozyskiwanie sponsorów czy zbiórki środków higienicznych i czystości dla bezdomnych kobiet do schroniska. Razem z wolontariuszami i Grupą ,,Kawiarenka pod Parasolem” uczestniczyła w przygotowaniu ,,Dnia Matki”, organizując dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich mam gry i zabawy. Wspólnie z wolontariuszami naszego Koła i pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, we wrześniu pożegnała lato. Brała również udział w akcji Dnia Dobrych Uczynków, gdzie nadzorowała wolontariuszy w czasie sprzątania najbliższej okolicy oraz sadziła „pola krokusowe” na terenie naszej szkoły. Paulina Glanowska w ramach pomocy Ukrainie pomagała ponadto w zbiórce żywności, odzieży i środków czystości: angażowała i nadzorowała młodzież przy rozładunku żywności, segregacji i pakowaniu środków opatrunkowych dla ukraińskich żołnierzy oraz pomagała w zbiórce finansowej na środki żywnościowe i higieniczne chorych dzieci z Domu Dziecka w Ukrainie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu. W akcje zaangażowana była cała szkoła. Jej praca charytatywna przynosi wiele efektów wychowawczych dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu, ucząc ich otwartości na potrzeby innych. Dodatkowo, uświadamia i wyzwala w młodych ludziach poczucie empatii, chęci niesienia bezinteresownej pomocy czy poczucia obowiązku i rzetelności w trakcie wykonywania zadań wolontariackich. Jest osobą kreatywną i pełną zapału, a cechy te udzielają się również młodzieży, z którą współpracuje.

Pomagając bezinteresownie potrzebującym, nie liczą na uznanie i oklaski. Robią to, co podpowiada im serce. Wolontariusze - bo o nich mowa - 5 grudnia obchodzą swoje święto. Kilka dni później, 9 grudnia w Olkuszu odbyła się jubileuszowa, XV edycja Tragów Wolontariatu, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
« 1 z 4 »
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze