pieniądze

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego, na których znajdują się budynki mieszkalne. W miejsce użytkowania wieczystego wprowadzono własność. Jednorazowa opłata przekształceniowa wiąże się z uzyskaniem bonifikaty. W Bukownie radni zdecydowali, że wysokość tej bonifikaty wyniesie do 60 proc.

Zgodnie z nowymi przepisami, z tytułu przekształcenia prawa do gruntu jego właściciel ponosi na rzecz gminy opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez okres 20 lat. Jeśli właściciel zdecyduje się uiścić opłatę przekształceniową jednorazowo, wówczas może liczyć na bonifikatę. W przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa ustawowy upust wynosi 60 proc. (w kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 pkt procentowych z każdym rokiem). Obniżka dotycząca gruntów samorządowych zależy od lokalnych władz.

Miejscy radni w Bukownie jednogłośnie zdecydowali, że w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym udziela się bonifikaty od opłaty za przekształcenie w wysokości 60 proc. Bonifikaty w takiej wysokości właściciele mogą oczekiwać, gdy wniosą jednorazową opłatę do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach wysokość bonifikaty ulegać będzie odpowiednio obniżeniu o 10 procent. Zniżka ta nie przysługuje w przypadku, gdy osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnia mieszkaniowa posiadają zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub opłaty przekształceniowej.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy: właścicieli domów jednorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste; właścicieli domów wielorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne; właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu; właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu.

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze