Ogłoszenie UMiG Olkusz

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!

W lutym tego roku zwróciłem się do Państwa z informacją o podjętych przeze mnie działaniach, mających na celu ochronę Mieszkańców przed negatywnymi skutkami zaprzestania wydobycia przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”. Istotnym było przede wszystkim – zapoczątkowane w 2015 roku – nanoszenie na dokumenty planistyczne informacji dotyczących możliwości wystąpienia potencjalnych podmokłości, podtopień i zalewisk. Informacje te są zawierane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czego następstwem są ewentualne ograniczenia w zabudowie w postaci braku możliwości podpiwniczeń budynków, czy konieczności wyniesienia poziomu parteru.

Również przed przystąpieniem do likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” – jako jedyny spośród wszystkich samorządowców Powiatu Olkuskiego – w październiku 2020 roku negatywnie zaopiniowałem plan ruchu likwidacji kopalni – właśnie przez wzgląd na potencjalne negatywne konsekwencje.

Stale monitoruję pojawiające się informacje o faktycznym i potencjalnym wystąpieniu podmokłości, czy zapadlisk, jednocześnie wielokrotnie zwracałem się o wyjaśnienia do ZGH „Bolesław” w Bukownie oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Zgłosiłem również potrzebę aktywnego udziału przedstawiciela Gminy Olkusz w pracach zespołu ustalającego wpływ historycznego kopalnictwa na środowisko naturalne i aktualnie występujące niepokojące zjawiska, związane z szybszym niż zakładano podnoszeniem się zwierciadła wody, czy występującymi zapadliskami.

Wychodzę bowiem z założenia, że samorządy, w tym Gmina Olkusz, reprezentując swoich Mieszkańców, muszą dołożyć wszelkich starań, by to przedsiębiorca górniczy, likwidujący swoją działalność, wziął odpowiedzialność za społeczne i środowiskowe konsekwencje swojej decyzji. Kwestię tę poruszyłem w czasie jednego z roboczych spotkań z prezesem ZGH „Bolesław” SA.

Szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych przez Gminę Olkusz działań w perspektywie wystąpienia potencjalnych negatywnych skutków likwidacji Kopalni Olkusz–Pomorzany przedstawiłem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem zachęcam do lektury.

Co szczególnie ważne, poprawność w zakresie podjętych działań jednoznacznie potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w ramach kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakresie działań właściwych organów i instytucji w związku z zaprzestaniem działalności Kopalni Olkusz – Pomorzany w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała żadnych uwag ani wniosków.

Liczę, że kolejne miesiące przyniosą odpowiedzi na zadawane przez nas na bieżąco pytania. Niezmiennie apeluję do Mieszkańców planujących budowę domów o analizę obowiązujących opracowań planistycznych pod kątem zapisanych w nich ograniczeń. Będę Państwa na bieżąco informował o nowych ustaleniach w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze