CEMEX w Polsce pierwszy globalnie uzyskał certyfikaty Deklaracji Środowiskowej Produktu – potwierdzając działania strategii „Future in Action”

CEMEX w Polsce uzyskał certyfikaty Deklaracji Środowiskowej III typu dla cementów i betonów Vertua®. Dokumenty przygotowane przez Instytut Techniki Budowlanej stanowią potwierdzenie ulepszonych właściwości wyrobów w obszarze ich wpływu na środowisko. To pierwsze takie certyfikaty uzyskane przez CEMEX na świecie, które wpisują się w realizację celów klimatycznych firmy oraz strategię Future in Action.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) zawiera szczegółowy opis oddziaływania wyrobu na środowisko w trakcie całego cyklu jego życia. Produkty dysponujące deklaracją są wykorzystywane m.in. do budowy obiektów, dla których uzyskuje się certyfikaty takie jak LEED, BREEAM czy DGNB.

Dla produktów cementowych wytwarzanych w Cementowni Chełm, Cementowni Rudniki oraz Przemiałowni Gdynia wystawionych zostało sześć certyfikatów. Deklarację środowiskową uzyskały produkty cementowe CEMEX: Grupa cementów CEM I 52,5; Grupa cementów CEM I 42,5; CEM II/A-V 52,5 R-NA; CEM II/A-V 42,5 R; Grupa cementów CEM II/B i CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA.

– Mamy pełną świadomość tego, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i przyszłość naszej planety. Dlatego cieszymy się, że dysponujemy obiektywnymi i wiarygodnymi dokumentami, świadczącymi o tym, że nasze produkty spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa. Dzięki nim nasi klienci będą mogli dokonać świadomego wyboru materiałów o najniższej emisyjności CO2 i ograniczyć wpływ emisji na środowisko w ramach realizowanych inwestycji – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

CEMEX Polska uzyskał certyfikaty EPD także dla niskoemisyjnych produktów betonowych – Vertua® classic oraz Vertua® plus. Betony Vertua® zostały wprowadzone na polski rynek w 2021 roku. Mogą być wykorzystywane na każdym etapie realizacji projektu budowlanego, a ich zastosowanie sprzyja redukcji emisji dwutlenku węgla w procesie budowlanym.

– Certyfikacja produktów to dla nas kolejny, ważny krok w kierunku zrównoważonego budownictwa i zrównoważonej przyszłości. Deklaracje EPD stanowią dla naszych klientów dodatkowe potwierdzenie właściwości wyrobów oferowanych przez CEMEX Polska. Zwiększają też ich szansę na uzyskanie certyfikatów tj. LEED czy BREEAM dla realizowanych inwestycji – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w CEMEX Polska.

Deklaracje dla poszczególnych produktów zostały sporządzone przez uznaną jednostkę badawczą. Instytut Techniki Budowlanej potwierdził poprawność danych zawartych w dokumentacji, a także ich zgodność z wymogami normy „PN-EN 15804. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”.

Certyfikaty zachowają ważność przez pięć lat lub do czasu wprowadzenia poprawek do Deklaracji Środowiskowej.

O Deklaracji Środowiskowej (EPD)

Wyroby budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Propozycja stosowania deklaracji środowiskowych w celu dokonania oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko, została zawarta w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, dotyczącym warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zwanym w skrócie CPR (ang. Construction Product Regulation).

CEMEX: Strategia Future in Action

Pozyskanie certyfikatów Deklaracji Środowiskowej wpisuje się w działania CEMEX, zmierzające do złagodzenia zmian klimatu. W 2020 roku firma ogłosiła strategię Future in Action, ustanawiając własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla – o 35% do 2030 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku). Wspomniany cel został już osiągnięty w Europie. Do 2030 roku CEMEX zamierza zredukować emisję w swoich europejskich zakładach aż o 55%, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Cemex Polska