wolni od azbestu

Niektórzy mieszkańcy Bukowna, Klucz i Wolbromia mogą skorzystać z pomocy samorządów przy usuwaniu azbestu. Nabór wniosków już trwa.

Wsparcie w usuwaniu szkodliwych dla zdrowia pokryć dachowych finansowane jest z programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. Dofinansowanie wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Z takiej pomocy mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem, wsparcie rzeczowe przeznaczone jest dla mieszkańców, których dochody miesięczne na osobę w rodzinie nie przekraczają 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto. Ze wsparcia rzeczowego mogą korzystać również osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietności lub niepełnosprawności w rodzinie albo sytuację kryzysową.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Wsparcie dla najuboższych polega na przyznaniu standardowej blachy pokryciowej w ilości zgodnej z powierzchnią dachu zawierającego azbest. Maksymalna ilość przyznanej blachy nie może przekroczyć 200 mkw. Zakres pomocy nie przewiduje przyznania innych dodatkowych elementów przy nowym pokryciu dachowym m. in. rynien, okuć kominowych, podkładek, wkrętów itp. oraz opłacenia wykonania nowego pokrycia.
Z przyznanej pomocy należy się rozliczyć.

Koordynatorką projektu w Urzędzie Miejskim w Bukownie, która udziela niezbędnych informacji, jest Marzena Lato (pok. nr 23, tel. 32 626 18 45). Wnioski można składać do 21. kwietnia.

W Kluczach wszelkie informacje można uzyskać u koordynatorki projektu Marzeny Maj w Urzędzie Gminy Klucze (pok. nr 308 oraz pod numerem telefonu 32 6428 508 wew. 57). Tam też dostępne są formularze wniosków. Termin składania wniosków mija 29. kwietnia.

Mieszkańcy gminy Wolbrom po szczegółowe informacje i formularze powinni udać się koordynatora projektu Tadeusza Ramsa (Urząd Miasta i Gminy, pok. nr 107, tel. 32 644 23 04 wew.307). 29. kwietnia to ostatni dzień przyjmowania wniosków.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze