2

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu olkuskiego od przyszłego miesiąca najprawdopodobniej będzie realizowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Co wydarzyło się w tej sprawie w ostatnim czasie?

Przypomnijmy, że kilka lat temu scentralizowano dyspozytornie medyczne. W Małopolsce funkcjonują dwie: w Krakowie i w Tarnowie. Krakowska obejmuje swym zasięgiem 12 powiatów (w tym olkuski) i miasto Kraków. Obecnie na tym terenie ratownictwem medycznym zajmuje się konsorcjum skupiające kilkanaście podmiotów (szpitale i stacje pogotowia), którego liderem jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
Od 1 kwietnia zmieniają się przepisy – usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć podmioty, w których 51 proc. udziałów mają samorządy lub Skarb Państwa. Olkuski Nowy Szpital, aby spełnić ustawowe wymogi przystąpił do powołanej z inicjatywy Grupy Nowy Szpital Holding S.A. spółki Ratownictwo Medyczne sp. z o. o., której większościowym udziałowcem (51 proc.) jest powiat świebodziński.
Niedawno okazało się, że olkuska placówka nie jest już brana pod uwagę jako członek konsorcjum ubiegającego się o nowy kontrakt.

Dyrekcja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu Jacka Osucha zapewniała, że organizacja i model funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie olkuskim nie ulegnie zmianie. Zmieni się jedynie dysponent ratownictwa medycznego, którym staje się Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jednostka samorządu województwa małopolskiego, a nie firma Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o.

O sytuacji pogotowia ratunkowego dyskutowano na specjalnie zwołanej sesji Rady Powiatu. Radni wystosowali apel do wojewody małopolskiego, aby usługi z zakresu ratownictwa medycznego nadal były realizowane przez Nowy Szpital w Olkuszu, podnosząc, że nie ma przeszkód prawnych, aby spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. przyjąć do konsorcjum, a współdziałanie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym powinno pozostać na dotychczasowych zasadach. Wojewoda Piotr Ćwik wydał oświadczenie, w którym pisał m. in., że to nie on decyduje o strukturze konsorcjum podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a standardy określane w konkursach ogłaszanych przez NFZ mają pozwolić wyłonić najlepszych dysponentów ratownictwa medycznego, którzy będą obsługiwać dany rejon. Kluczowym założeniem jest zapewnienie sprawnego systemu gwarantującego jakość i ciągłość świadczeń.

Dwa tygodnie temu starosta Paweł Piasny skierował do prezesa zarządu Grupy Nowy Szpital Holding S.A. pewną propozycję. Szef powiatu chce wyłączyć jeden z zapisów umowy o współpracy z 2009 roku zawartej pomiędzy powiatem olkuskim i Zakładem Usług Konsultingowych Know How Sp. z o. o. oraz Grupą Nowy Szpital Sp. z o. o.
– Aktualny zapis o powstrzymaniu się Powiatu Olkuskiego od wszelkich działań polegających na prowadzeniu konkurencyjnej działalności w stosunku do NZOZ, bądź wspieraniu działań konkurencyjnych w stosunku do NZOZ przez inne podmioty uniemożliwia Powiatowi Olkuskiemu podjęcie w przyszłości działań związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Olkuskiego. Wyrażenie zgody na utworzenie przez Powiat Olkuski podmiotu celowego, którego właścicielem będzie Powiat Olkuski, pozwoli na kontynuowanie zadania, jakim jest Ratownictwo Medyczne na miejscu, tj. na terenie naszego powiatu – pisał starosta Piasny.

Jest też już odpowiedź na pismo starosty skierowane do prezesa zarządu Grupy Nowy Szpital Holding. Prezes Marcin Szulwiński informuje, że z inicjatywy szpitali, których GNSH jest większościowym udziałowcem została powołana ogólnopolska spółka Ratownictwo Medyczne spółka z o. o., która spełnia wymogi ustawy, (jej większościowym udziałowcem jest samorząd – 51 proc. udziałów objął Powiat Świebodziński. Jeden z oddziałów spółki mieści się w Olkuszu. – Oddziały spółki (w tym Olkusz) dysponują miejscami wyczekiwania zespołów wyjazdowych z wymaganym wyposażeniem i infrastrukturą pozwalającą na łączność w systemie SWD-PRM, pod dotychczasowymi adresami w obecnych lokalizacjach. Od wielu miesięcy Nowy Szpital w Olkuszu oraz Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. konsekwentnie i z dużą determinacją podejmują starania, aby podobnie jak w innych naszych lokalizacjach ubiegać się o kontrakt w zakresie RTM od I kwietnia 2019 r. Pozostałe Oddziały Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. (Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin. Świebodzin, Góra, Kostrzyn, Skwierzyna, Wschowa) uczestniczą w obecnym kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. O przedstawionych faktach wielokrotnie informowaliśmy Starostwo Powiatowe w Olkuszu podczas wspólnych spotkań, sesji Rady Powiatu, licznej korespondencji, Proponowaliśmy również przystąpienie Powiatu Olkuskiego do spółki Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. jako udziałowca mniejszościowego – pisze prezes Marcin Szulwiński, ponownie zapraszając starostę i powiat olkuski „(…) do kontynuowania współpracy oraz podjęcia dalszych zdecydowanych działań umożliwiających funkcjonowanie Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szpitalem i Starostwem w Olkuszu w nowym okresie kontraktowania świadczeń RTM”.

– W mojej ocenie przywołany przez Pana Starostę zakaz konkurencji w żaden sposób nie koliduje we współpracy w zakresie ratownictwa medycznego pomiędzy powiatem, a szpitalem. Proponowane przez nas rozwiązania znalazły akceptację w województwach: kujawsko – pomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Dlatego nie widzę potrzeby wyłączenia zapisu ujętego w &4 pkt 6 naszej Umowy o współpracy. Uprzejmie proszę o dalsze wsparcie dla Szpitala i spółki ratowniczej w skutecznym ubieganiu się o kontrakt w zakresie RTM po 1 kwietnia 2019 r. – dodaje prezes Szulwiński.

W ubiegłym tygodniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zostało wystosowane zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe „(…) w związku z arbitralnym wykluczeniem Ratownictwa Medycznego sp. z o. o., powołanej dla realizacji zadania ratownictwa medycznego na terenie powiatu olkuskiego z grona konsorcjantów, co uniemożliwiło ubieganie się w/w o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na kolejny okres kontraktowania świadczeń, tj. okres po dniu 31 marca 2019 r.” Pod zawiadomieniem podpisało się dwoje radnych powiatowych, Zdzisława Szczygieł i Jan Orkisz.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze