mok rewitalizacja

W Olkuszu od kilku miesięcy realizowane są inwestycje w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Niektóre przedsięwzięcia, jak targowisko przy ul. Osieckiej, zostały wykonane. Część prac trwa. Mieszkańcy dopytują o kolejne inwestycje, które opisywaliśmy na naszych łamach. Kiedy zostaną wykonane?

Zdecydowana większość rewitalizacyjnych przedsięwzięć współfinansowanych z unijnych środków powstanie w przyszłym roku.
– Główną rolą zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji jest ożywienie przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności oraz estetyki. Zanim zaproponowaliśmy konkretne działania z tego zakresu na obszarze Gminy Olkusz, przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wskazali te obszary, które powinny jak najszybciej zmienić swoje oblicze. Ze względu na bardzo duży zakres prac, realizacja wszystkich zadań ma się zakończyć w 2020 roku. Nie chcieliśmy tracić cennego czasu, dlatego z robotami ruszyliśmy zaraz po podpisaniu umów na dofinansowanie – komentuje olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Co zostanie zatem zrealizowane w przyszłym roku? Gmina rozstrzygnęła już przetarg na wykonanie modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Olkuszu. Prace dotyczyć będą remontów sal lekcyjnych, toalet, szatni i świetlicy. W szczególności chodzi o wymianę okien i drzwi oraz wykonanie nowych posadzek. Przewidziano też generalną modernizację sali gimnastycznej. Wokół szkoły pojawi się nowe ogrodzenie oraz plac zabaw. Przedszkolaki i młodsi uczniowie będą bawić się m. in. na statku rybackim, huśtawkach, linowym zestawie sprawnościowym oraz w integracyjnej grze „Labirynt”. Zgodnie z planem inwestycja powinna być gotowa we wrześniu przyszłego roku.
Projekt ten dotyczy także Dolinki na osiedlu Młodych. Obecnie trwa budowa 56 miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego. Do połowy 2020 roku w Dolince wykonane zostaną: ścieżki rowerowe, wielofunkcyjne boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, pętla dla rolkarzy, place wypoczynkowe z ławkami i stołami do gry w szachy oraz miejsce na ognisko, ogrodzony wybieg dla psów. Teren zostanie wyposażony w nowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki i będzie obsadzony roślinami.

Na początku przyszłego roku magistrat planuje ogłoszenie przetargu na modernizację budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Zakres prac obejmuje m. in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, wykonanie dojść i chodników oraz montaż małej architektury. Niektóre z pomieszczeń zostaną wyremontowane, wymianie ulegnie też częściowo stolarka okienna i drzwiowa. W planach jest także modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o., instalacji elektrycznej węzła cieplnego oraz instalacji odgromowej.

Końca dobiegają prace dotyczące nowej nawierzchni i zagospodarowania terenów zielonych przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Latem przyszłego roku obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu przebudowie ulegnie górny hol oraz klatka schodowa tak, aby możliwe było zamontowanie windy. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej.

Również w następnym roku zostanie kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu, gdzie zostaną wyremontowane alejki, powstanie oświetlenie oraz nowe ogrodzenie, kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

Gmina rozstrzygnęła już przetarg na zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 przy ul. Skalskiej w Olkuszu. Wiosną zostaną tam przebudowane chodniki, nawierzchnia tarasów przylegających do budynku ulegnie wymianie, podobnie jak schody zewnętrzne prowadzące do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony. Maluchy będą miały do dyspozycji nowoczesny plac zabaw z odnowionymi urządzeniami. Poza tym na bezpiecznej nawierzchni powstaną m. in. dwie zadaszone piaskownice.

Zmienia się teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego. Powstanie tam boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw oraz plenerowa siłownia. W tak zagospodarowanym miejscu będzie możliwa organizacja nie tylko sportowych imprez, ale i rodzinnych pikników czy okolicznościowych świąt. W godzinach popołudniowych o atrakcyjne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież zadba animator. Siłownia zostanie zamontowana lada dzień, a nowego boiska można spodziewać się już w przyszłe wakacje. Także w przyszłym roku zostanie zamontowana zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozwoli ona na poszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla większej grupy osób, a także realizację integracyjnych projektów przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. Ostatnia część projektu, zaplanowana do realizacji na przyszły rok, to Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich. Stanie 18 figur gwarków olkuskich z brązu (przedstawiających łącznie 19 postaci) posadowionych na chodnikach w miejscach ważnych z punktu widzenia historii górnictwa srebra w Olkuszu.

Wielu mieszkańców najbardziej jest zainteresowanych renowacją obiektu na Czarnej Górze. Przebudowa i oświetlenie boiska głównego i boiska treningowego, modernizacja bieżni, montaż urządzeń lekkoatletycznych, przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w parku, budowa dwóch altan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia – tak w skrócie wygląda rewitalizacyjny projekt.
Gmina Olkusz wybrała już inwestora zastępczego, a jeszcze w listopadzie można spodziewać się ogłoszenia przetargu na całość robót. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą już wiosną.

Łączna kwota dotacji na powyższe inicjatywy to 17,5 mln złotych. Całkowita wartość zadań wynosi ponad 26 mln złotych. Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Wichura
Wichura
5 lat temu

O kurczaczek! Się podzieje! I to za pieniądze z dofinansowań… A kłamczuszek opowiada, że mało pieniędzy do Olkusza przychodzi… 🙂