Wkrótce miną dwa lata od rozpoczęcia formowania 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terenem działania jednostki jest m.in. powiat olkuski. W jaki sposób żołnierze WOT będą obecni w naszej społeczności?

Wojska Obrony Terytorialnej to formowany od 2017 r. piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). Co do zasady w każdym województwie powstaje jedna brygada OT. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej np. poprzez zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych. Na wypadek wojny jednostki są przeznaczone do prowadzenia działań samodzielnie lub współpracując z wojskami operacyjnymi.

Kompania wojska w powiecie

Istotą WOT jest związanie danego oddziału ze Stałym Rejonem Odpowiedzialności, w którym ma on docelowo działać. Co do zasady brygada jest odpowiedzialna za województwo, batalion za kilka powiatów, zaś kompania – za jeden powiat.

W województwie małopolskim formowana jest 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Pierwszy z jej czterech planowanych batalionów stacjonuje wraz z dowództwem Brygady w Rząsce pod Krakowem. Do czasu utworzenia batalionów w innych miejscowościach, krakowski 111. batalion lekkiej piechoty przyjmuje ochotników z całego województwa. Do tej pory złożono ponad 1700 wniosków, z jednostką zapoznało się około 1400 ochotników, a przeszkolonych zostało 850 żołnierzy.

– Większość ochotników pochodzi z powiatów: krakowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego oraz tarnowskiego. – wylicza Zuzanna Kowenicka z 11. MBOT – Docelowo żołnierze z powiatu olkuskiego zasilą 112. batalion lekkiej piechoty w Oświęcimiu.

Oświęcimski batalion rozpocznie działalność w najbliższych miesiącach. Stałym Rejonem Odpowiedzialności jednej z kompanii tego batalionu będzie powiat olkuski. Jednak już teraz Brygada stara się zaznaczyć swoją obecność w naszym powiecie. Stoiska promocyjne 11. MBOT można było spotkać m.in. 1 września podczas Zlotu Militarnego na olkuskim rynku, a żołnierze często szkolą się na Pustyni Błędowskiej. Reprezentacja Brygady była także obecna na pogrzebie ostatniego żołnierza oddziału partyzanckiego AK „Hardego”, por. Jana Jurczyka „Klona”.

– 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, aby budować pozytywne relacje z lokalną społecznością. w miarę posiadanych sił i środków, będzie brała udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym i historycznym, w spotkaniach z uczniami klas mundurowych oraz wystawiać stoiska promocyjne. Ponadto obejmie projektem „PARASOL” (dot. zarządzania kryzysowego) powiat olkuski, a także będzie się szkoliła na terenie powiatu z wykorzystaniem swojego sprzętu. – zaznacza Zuzanna Kowenicka.

Czy będzie przysięga na rynku w Olkuszu?

W wielu powiatowych miastach Polski, np. na miejscowych rynkach, odbyły się przysięgi żołnierzy WOT. W przypadku małopolskiej Brygady, stałą praktyką było organizowanie takich uroczystości na placu apelowym jednostki, czyli w Rząsce.

– Na ten moment Dowództwo 11. MBOT nie bierze pod uwagę organizowania przysięgi w innym miejscu niż teren Jednostki Wojskowej, ponieważ chce umożliwić bliskim żołnierzy składających przysięgę zapoznanie z miejscem jego służby oraz sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki. – wyjaśnia Zuzanna Kowenicka z 11. MBOT.

Na formowanie WOT z zainteresowaniem patrzą organizacje proobronne:

–  Jako Polski Korpus Drużyn Strzeleckich od samego początku jesteśmy za tego rodzaju formacjami, kilkanaście osób z naszej organizacji służy w batalionach OT w różnych regionach Polski. Sami szkolimy się w bardzo podobny sposób, choć organizacje proobronne nie dysponują dużymi budżetami. Trzymamy kciuki, aby kompania OT w naszym powiecie pokazała swój potencjał w życiu codziennym olkuszan. – mówi Jacek z Olkuskiej Drużyny Strzeleckiej PKDS.

Ile zarabiają żołnierze WOT?

Żołnierzami WOT mogą zostać pełnoletni polscy obywatele, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W założeniach twórców WOT, żołnierz nie musi rezygnować z dotychczasowego życia zawodowego i osobistego. Służbę pełni się rotacyjnie i dyspozycyjnie. Służba rotacyjna polega na uczestniczeniu w szkoleniach w jednostce wojskowej co najmniej dwa dni w miesiącu. Służbą dyspozycyjną jest pozostawanie w gotowości do stawienia się w razie potrzeby.

Ochotnicy rozpoczynają od krótkiego szkolenia podstawowego. W przypadku tych, którzy składali już przysięgę wojskową (np. w zasadniczej służbie wojskowej lub służbie przygotowawczej) trwa ono osiem dni, natomiast dla osób, które nie miały styczności z wojskiem – szesnaście. Następnie organizowane są weekendowe szkolenia dwudniowe (raz w miesiącu) oraz czternastodniowe szkolenie, podsumowujące dany rok. Po trzech latach żołnierz ma osiągnąć gotowość bojową.

Z każdy dzień szkolenia rotacyjnego żołnierz otrzymuje uposażenie, którego stawka uzależniona jest od stopnia wojskowego, przykładowo dla szeregowych – 104,03 zł, kaprali – 118,63 zł, poruczników – 155,13 zł. Dopełnieniem miesięcznego wynagrodzenia jest dodatek za gotowość, przyznawany w takiej samej wysokości niezależnie od stopnia. Wynosi on obecnie 365 zł. Więcej informacji na temat 11. MBOT można znaleźć na stronach internetowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie oraz pod adresem: 11mbot.pl.

fot. 11. MBO

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze