Żurada

Mieszkańcy Żurady pytają, co dalej z robotami drogowymi na ul. Starowiejskiej. – Kiedy zacznie się właściwy remont i ile on potrwa? – dopytuje osoba dzwoniąca do naszej redakcji. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są starania o pozyskanie środków na inwestycję.

Niedawno dostaliśmy telefon do Czytelnika, dotyczący robót drogowych w Żuradzie. Od wiosny ubiegłego roku na ul. Starowiejskiej prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z pisma, jakie kilka miesięcy temu otrzymaliśmy od tej instytucji wynikało, że planuje ona zakończyć prowadzone roboty do końca I kwartału 2022 roku. W dalszej kolejności ma nastąpić przebudowa ul. Starowiejskiej przez Powiat Olkuski w standardzie oczekiwanym przez mieszkańców.

PWiK poinformował również, że powiat olkuski dysponuje dokumentacją na pełną przebudowę ulicy Starowiejskiej, wraz z budową kanalizacji burzowej i częścią chodnika na odcinku pętla-skrzyżowanie z ul. Mazaniec. Koszt takiego remontu miałyby wynieść 10,5 mln zł. Z pisma wynikało, że w budżecie samorządu zabezpieczono na ten cel wkład własny w wysokości 4 mln zł. Reszta miałaby zostać pokryta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Postanowiliśmy dopytać, co dalej z planowaną inwestycją

Jak informuje Zarząd Drogowy w Olkuszu, wniosek o dofinansowanie remontu został złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 25 sierpnia 2021 r. Do dnia dzisiejszego nie został on jednak rozpatrzony. Po przyznaniu dofinansowania przedmiotowego zadania Powiat Olkuski planuje ogłosić postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy. W skierowanym do MUW wniosku założono czas realizacji zadania na okres: od 01.02.2022 r. do 30.09.2023 r. Są to jednak tylko orientacyjne ramy czasowe. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac zostanie bowiem przedłożony do akceptacji zamawiającemu dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą.

– Jednocześnie informujemy, że obecnie na ul. Starowiejskiej w Żuradzie roboty prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, które zobowiązane jest do utrzymania przejezdności drogi do czasu przekazania terenu budowy wyłonionemu wykonawcy – mówi Paweł Pacuń, dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze