Olkusz

Od ponad roku trwa dyskusja na temat dalszych losów kopalnianego szybu „Chrobry” w Olkuszu, a obecnie toczy się także postępowanie sądowe dotyczące uznania go za zabytek, jednak najprawdopodobniej jego dni są policzone. Możliwe, że w przypadku rozbiórki obiektu jego najwyższa partia zostanie przetransportowana do Bukowna i zainstalowana pomiędzy maszynami górniczymi stojącymi przed Kopalnią Wiedzy o cynku funkcjonującą przy ZGH „Bolesław”.

Przypominamy, że jednym ze skutków działalności należącej do ZGH „Bolesław” kopalni „Olkusz – Pomorzany” jest wymóg likwidacji należącej do niej infrastruktury wydobywczej, w tym również wieży szybowej w Olkuszu. Pod koniec listopada ubiegłego roku do Starostwa Powiatowego w Olkuszu wpłynęło pismo od ZGH „Bolesław” S.A. dotyczące oferty nieodpłatnego przekazania wieży szybowej „Chrobry” wraz z wydzielonym terenem stanowiącym osobną działkę oraz zlokalizowaną przy ul. Wspólnej drogą dojazdową: firma zastrzegła przy tym, że obdarowany nie mógłby przeprowadzić likwidacji wieży i musiałby z własnych środków finansować bieżące utrzymanie, wszelkie naprawy i konserwacje.

W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Olkuski zaprosił prezesa zarządu ZGH „Bolesław” oraz wójtów i burmistrzów gmin z terenu naszego powiatu na spotkanie dotyczące analizy przedmiotowej oferty, jednak rozmowy nie doprowadziły do wypracowania wspólnego planu działania: głównym czynnikiem zniechęcającym do zagospodarowania obiektu są kwestie finansowe, a lokalni włodarze czekają również na wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego rozstrzygającego jednoznacznie kwestię wpisania szybu „Chrobry” do właściwej ewidencji zabytków.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu powiatowi radni zajęli się sprawą petycji dotyczącej ocalenia cennego dziedzictwa kulturowego wieży wyciągowej „Chrobry” oraz jej otoczenia: dopiero teraz pod głosowanie poddany został dokument złożony w olkuskim starostwie przez liderów olkuskich struktur Koalicji Obywatelskiej Piotra Grabarczyka i Romana Kwaśniewskiego. Stanowiło to jednak pretekst do kolejnej dyskusji, podczas której starły się dwa odmienne poglądy dotyczące dalszych losów obiektu.

 „Dla wielu mieszkańców Ziemi Olkuskiej szyb ma dużą wartość sentymentalną. Jedyna szansa na jego utorowanie to przejęcie go przez samorządy. Powinny zająć sie tym gminy Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz, a naturalnym liderem tego przedsięwzięcia powinien być Powiat Olkuski. Obiekt, jako mienie samorządowe, mógłby zostać zwolniony z lokalnych podatków. Władze powiatu nic jednak nie robią w tym kierunku.” – mówił radny Paweł Piasny dodając przy tym, że wpisanie „Chrobrego” do rejestru zabytków sprawi, że jego utrzymanie stanie się jeszcze bardziej kosztowne.

Pomysł byłego Starosty stoi w oczywistej kontrze do stanowiska obecnych władz Powiatu Olkuskiego, dla których dalsze losy szybu nie są kwestią priorytetową: „Tak, Powiat powinien być liderem, ale przy realizowaniu swoich inwestycji i celów statutowych. Pamiętajmy, do jakich zadań został powołany Powiat Olkuski, zwłaszcza że w przyszłym roku mamy zaplanowane w budżecie kolejne duże inwestycje. – ripostował Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk. „Ochrona i opieka nad zabytkami wprawdzie należy do zadań powiatu, ale przedmiotowy obiekt nie jest zabytkiem i jest wyłącznie pozostałością po działalności górniczej ZGH.” – wtórował mu radny Józef Stach.

„Szyb górniczy stał w Olkuszu przy ul. Wspólnej i to w tym miejscu odbywało się wydobycie i powinien tutaj pozostać. Powiat Olkuski wraz z samorządami, jako jego właściciele, mogliby wejść w partnerstwo publiczno-prywatne z inwestorami, którzy go komercyjnie zagospodarują. Do podejmowania takich działań trzeba jednak mieć determinację.” – odpowiadał swoim krytykom Paweł Piasny.

Jakie będą dalsze losy obiektu? Z wypowiedzi przedstawicieli kolacji rządzącej powiatem wynika, że ZGH „Bolesław” czeka na prawomocne orzeczenie mówiące o tym, że szyb nie jest zabytkiem, aby przystąpić do jego rozbiórki. Władze spółki rozważają jednak przeniesienie części wieży szybowej i postawienie jej w pobliżu Muzeum Wiedzy o Cynku w Bukownie.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? Kto Waszym zdaniem ma racje w tym sporze? Jak zawsze, zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze