roman piasnik

Ogłoszenie UMiG Olkusz
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli cztery lata temu sprawiło, że mam zaszczyt pełnić funkcję burmistrza mojego rodzinnego miasta i gminy. Z całego serca Państwu za to dziękuję. Dziękuję również za wszystkie spotkania i okazaną życzliwość.

Mam wielką nadzieję, że nie zawiodłem Państwa oczekiwań, a obrany przez nas kierunek zmian jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców Gminy Olkusz. Czuję się w obowiązku, by – u progu nowych wyzwań – rozliczyć się przed Państwem z ostatnich lat sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Minione cztery lata były czasem intensywnej pracy i zmian w wielu dziedzinach naszego lokalnego życia. Na olkuskich osiedlach, w sołectwach i w centrum miasta przeprowadzonych zostało kilkaset inwestycji, które były wyczekiwane latami. Godny podkreślenia jest fakt, że nie doszło do prognozowanej wcześniej podwyżki cen wody. Wręcz przeciwnie – cena wody pierwszy raz od 20 lat została obniżona. Kolejny rok z rzędu nie wzrósł podatek od nieruchomości, a podatek od środków transportu został obniżony.

Wiele satysfakcji daje mi fakt, że udało się podjąć wielomilionowe inwestycje nie zaciągając żadnego kredytu. Wręcz przeciwnie – sukcesywnie spłacany jest dług zaciągnięty w poprzednich kadencjach. Kiedy obejmowałem urząd burmistrza, zadłużenie Gminy Olkusz wynosiło 45,5 mln zł. W grudniu zadłużenie to wyniesie 18,5 mln zł mniej.

Bardzo zależało mi na tym, żeby praca olkuskiego samorządu była dla wszystkich przejrzysta, a mieszkańcy mieli realny wpływ na podejmowane decyzje. Cztery edycje Budżetu Obywatelskiego, liczne konsultacje i spotkania z mieszkańcami, upublicznione nagrania z sesji Rady Miejskiej oraz bieżąca informacja o pracy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu są w moim odczuciu współczesnym wyrazem idei “Nic o nas bez nas”.

Żywię nadzieję, że spacerując olkuskimi ulicami, korzystając z miejskiej infrastruktury, odwiedzając szkoły, przedszkola, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i sportowych, widzą Państwo zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach.

Ze sprawozdaniem z najważniejszych działań i osiągnięć mijającej kadencji będą się Państwo mogli zapoznać w specjalnym wydaniu “Kwartalnika Gminy Olkusz”. Już dzisiaj zachęcam do uważnej lektury.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy
Roman Piaśnik

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018

1

Dla Mieszkańców
• obniżka cen wody
• obniżenie podatku od środków transportu
• zniżka za śmieci dla rodzin wielodzietnych i objętych pomocą OPS
• podatek od nieruchomości bez zmian od 2015 roku
• dopłaty do wymiany pieców
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – uwolnienie terenów budowlanych
• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
• budowa mieszkań socjalnych
• placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów
• powrót Punktu Obsługi Klienta PGNiG oraz Tauronu

Społeczeństwo obywatelskie
• 4 edycje Budżetu Obywatelskiego
• inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
• głosowania imienne na sesji Rady Miejskiej i nagrania z głosowań
• Rady Gminne: Młodzieżowa, Seniorów, Gospodarcza, Sportu
• bieżąca informacja o działalności samorządu

2

Troska o zabytki
• prace na zamku w Rabsztynie
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo) i podziemna trasa turystyczna w olkuskim ratuszu
• renowacja budynku magistratu
• renowacja kapliczek i miejsc pamięci
• iluminacja zabytkowego centrum
• prace archeologiczne
• dofinansowania dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Osiedla mieszkaniowe
• setki nowych miejsc parkingowych
• place zabaw
• siłownie pod chmurką
• remonty dróg
• wiaty na kontenery

Sołectwa Gminy Olkusz
• remonty dróg
• drogi transportu rolnego
• remonty strażnic OSP
• modernizacje szkół
• nowe miejsca rekreacyjne (place zabaw, siłownie pod chmurką, altany)

3

Sport i rekreacja
• rewitalizacja Czarnej Góry (w trakcie)
• nowe boiska sportowe
• lodowisko na rynku
• remont basenu na Czarnej Górze
• liczne zawody i imprezy sportowe
• siłownie plenerowe
• dotacje dla klubów sportowych

Finanse Gminy Olkusz
• regularna spłata zadłużenia (grudzień 2015 – 45,5 mln zł, grudzień 2018 – 27 mln zł)
• brak nowych kredytów

Fundusze Unijne i inne
• 40 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych na zadania o wartości 70 mln zł
• realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – dofinansowanie do 18 zadań (m.in. stadion na Czarnej Górze, Dolinka na Osiedlu Młodych, teren wokół MOK i Starego Cmentarza)
• dofinansowanie do licznych projektów społecznych i aktywizujących
• środki zewnętrzne na edukację
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo i podziemia ratusza)

Komunikacja publiczna
• inicjatywa wspólnego zakupu nowych autobusów dla ZKG KM za kwotę 28 mln zł (19,4 mln ze środków UE)
• obniżka cen biletów
• reorganizacja w ZKG KM
• nowe przystanki i wiaty autobusowe

Dla Seniorów
• Powołanie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
• Wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora
• Utworzenie Dziennego Domu Seniora (z Caritas)
• Rozwój działalności Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Wprowadzenie Karty Seniora
• Dzień Seniora i Senioralia
• Koperta Życia
• Skrzynka kontaktowa ORS

Nagrody dla Gminy Olkusz
• Nagroda Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa
• Świetlna stolica Małopolski w konkursie “Świeć się z Energą”
• 3. miejsce w „Konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce” (Polska Organizacja Turystyczna)
• Nagroda w konkursie “Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne”
• 1. miejsce w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” (Zederman)
• Wyróżnienie w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” (Osiek)
• Nagroda w konkursie “Budowniczy Polskiego Sportu”

Imprezy cykliczne m. in.
• Święto Srebra i Jarmark Rękodzieła
• Tour de Pologne
• Bieg Srebrna Dziesiątka
• Spacery Historyczne
• Imprezy na rynku – kino plenerowe, koncerty, animacje
• Imprezy na lodowisku
• Silver Games
• Europejskie Dni Dziedzictwa
• Turniej Rycerski w Rabsztynie
• Wigilia Mieszkańców
• Powitanie Nowego Roku
• Inauguracja Sezonu Turystycznego

Czystość i estetyka
• wzmożony nadzór nad czystością ulic i terenów miejskich
• nowe zagospodarowanie zieleni miejskiej i kwiatów
• wiaty na śmieci na osiedlach mieszkaniowych
• zdrój uliczny z wodą i kurtyny wodne
• nowa iluminacja świąteczna
• miejski telebim
• toalety publiczne
• nowe witacze na rogatkach

Rozwój gospodarczy
• powołanie Rada Gospodarczej
• nowi inwestorzy w Strefie Aktywności Gospodarczej
• Nagroda Trojak Olkuski dla Przedsiębiorców
• współpraca z przedsiębiorcami
• współpraca ze środowiskiem akademickim (AWSB)
• Biznesowe Czwartki
• niższe opłaty od środków transportu
• zwolnienia z podatku od nieruchomości
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

4

Edukacja i wychowanie
• przygotowanie szkół i kadry do reformy
• zwiększenie wydatków na oświatę
• inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach
• wydłużenie czasu pracy przedszkoli i świetlic
• nowe oddziały w przedszkolach
• wzrost liczby bezpłatnych zajęć dodatkowych
• dodatkowa opieka logopedyczna, zajęcia hipoterapii, w salach do terapii integracji sensorycznej
• wymiana międzynarodowa
• udział w projektach edukacyjnych
• nowoczesne wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach
• zakup interaktywnych pomocy naukowych i komputerów
• trzy oddziały sportowe
• nowe gabinety lekarskie
• doposażenie placów zabaw
• nowe boiska sportowe
• gimnastyka korekcyjna w szkołach wiejskich
• oczyszczacze powietrza w przedszkolach
• darmowa komunikacja miejska w okresie ferii
• bezpłatny transport dla uczniów niepełnosprawnych i specjalistyczna opieka
• zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji i ferii
• dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

Zmiany w Urzędzie
• racjonalizacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne
• remont w środku i na zewnątrz budynku
• obsługa klienta na wysokim poziomie potwierdzona certyfikatem “Przyjazny Urząd”
• praca urzędników w terenie
• skrócenie czasu załatwiania wielu typów spraw
• wydłużone godziny pracy kasy
• możliwość płacenia kartą w kasie

Bezpieczeństwo i zdrowie
• remonty strażnic OSP
• zakup nowego sprzętu ratowniczego dla OSP
• wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji
• kontrole jakości spalanego wsadu w piecach
• programy profilaktyczne i zdrowotne

* Szczegółowe sprawozdanie w najbliższym Kwartalniku Gminy Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
51 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
wyborczyni
wyborczyni
5 lat temu

Pan Piasnik wygra z Kmita !

Gienek
Gienek
5 lat temu

[quote name=”Kubaaa”][quote name=”Budowlaniec”]
Zgadzam się w 100% z „archeolog Ktoś” i dodał bym jeszcze, aby ten „Kubaaa” skontaktował się z Konserwatorem Zabytków, który mu wszystko wytłumaczy. …….[/quote]
Chyba trafiłem w jakiś czuły punkt p. Burmistrza bo spuścił trole z łańcucha i spycha temat na pisownię i budowlankę. Grzecznie zadałem tylko pytanie bo mnie temat zaciekawił. Dopiero kilka dni temu zobaczyłem, że południowa strona nie jest pokryta a od strony rynku jest pięknie już od dawna i odnoszę nieodparte wrażenie, że harmonogramem prac odgórnie sterował p. Burmistrz, żeby od strony rynku zacząć i jeszcze przed wyborami ująć to w swe zasługi. Niczym malowanie trawy na zielono za starych lat.[/quote]
Od czegoś trzeba zacząć. Zawsze 8)

Kubaaa
Kubaaa
5 lat temu

[quote name=”Budowlaniec”]
Zgadzam się w 100% z „archeolog Ktoś” i dodał bym jeszcze, aby ten „Kubaaa” skontaktował się z Konserwatorem Zabytków, który mu wszystko wytłumaczy. …….[/quote]
Chyba trafiłem w jakiś czuły punkt p. Burmistrza bo spuścił trole z łańcucha i spycha temat na pisownię i budowlankę. Grzecznie zadałem tylko pytanie bo mnie temat zaciekawił. Dopiero kilka dni temu zobaczyłem, że południowa strona nie jest pokryta a od strony rynku jest pięknie już od dawna i odnoszę nieodparte wrażenie, że harmonogramem prac odgórnie sterował p. Burmistrz, żeby od strony rynku zacząć i jeszcze przed wyborami ująć to w swe zasługi. Niczym malowanie trawy na zielono za starych lat.

Budowlaniec
Budowlaniec
5 lat temu

[quote name=”archeolog Ktoś”][quote name=”Kubaaa”]Czy dawne starostwo zostanie pokryte z obu stron czy tylko od strony rynku? Ciekawi mnie to od kilku dni. Od strony rynku można już pozować do zdjęć z burmistrzem a z drugiej strony deskowanie narażone na działanie warunków atmosferycznych……………… [/quote]
Jątrzysz,panie Kubaaa..
Strona niemedialna /piszemy to słowo razem:-) / podlega ograniczeniom archeologicznym.
I to jest przyczyna tak prowadzonych prac renowacyjnych.[/quote]
Zgadzam się w 100% z „archeolog Ktoś” i dodał bym jeszcze, aby ten „Kubaaa” skontaktował się z Konserwatorem Zabytków, który mu wszystko wytłumaczy. Przypomnę Panu „Kubaaa” i innym, że prace restauracyjne ruszyły w marcu br. a ich zakres obejmuje tzw. budynek „Dawnego Starostwa” wraz z podziemiami, które znajdują się pod płytą rynku. Prace rozpoczęły się od wycinki starych drzew w ogrodzie, prac wyburzeniowych i konstrukcyjnych wewnątrz budynku, wymianie dachu, odgruzowaniu piwnic, całkowitej modernizacji elewacji. Przebudowa pomieszczeń, prace wykończeniowe i prace budowlane w podziemiach mają planowo zakończyć się w połowie 2020 roku. A teraz zagadka: co znaczy cyt. „Kubaaa” „…..deskowanie narażone na działanie warunków atmosferycznych”? Kto odpowie na tak zadane pytanie z zakresu prac budowlanych a może innych?

archeolog Ktoś
archeolog Ktoś
5 lat temu

[quote name=”Kubaaa”]Czy dawne starostwo zostanie pokryte z obu stron czy tylko od strony rynku? Ciekawi mnie to od kilku dni. Od strony rynku można już pozować do zdjęć z burmistrzem a z drugiej strony deskowanie narażone na działanie warunków atmosferycznych. Czyżby brak finansowania na na drugą nie 'medialną’ stronę. Może prezent dla następcy?[/quote]
Jątrzysz,panie Kubaaa..
Strona niemedialna /piszemy to słowo razem:-) / podlega ograniczeniom archeologicznym.
I to jest przyczyna tak prowadzonych prac renowacyjnych.

Kubaaa
Kubaaa
5 lat temu

Czy dawne starostwo zostanie pokryte z obu stron czy tylko od strony rynku? Ciekawi mnie to od kilku dni. Od strony rynku można już pozować do zdjęć z burmistrzem a z drugiej strony deskowanie narażone na działanie warunków atmosferycznych. Czyżby brak finansowania na na drugą nie 'medialną’ stronę. Może prezent dla następcy?

Gość Niedzielny
Gość Niedzielny
5 lat temu

Pan Burmistrz,to wykapany minister.

Pytanie
Pytanie
5 lat temu

[quote name=”mieszkaniec”][quote name=”Pytanie”]To o ile procent obniżyła się cena wody i odbiór ścieków za metr sześcienny ? Pewnie sporo bo to najważniejsze osiągnięcie w kategorii „Dla mieszkańców”. Jak się ma do ceny wody np. w Krakowie ?[/quote]
A za wodę i ścieki płacisz w % czy w złotówkach, no chyba że jesteś zwolniony z opłat :D[/quote]
Skoro wolisz : o ile złotych staniała ta woda za m sześć. łącznie z opłatą za odbiór ścieków ?

nie pisior
nie pisior
5 lat temu

W ciagu ostatnich 4 lat Olkusz zmienil sie bardzo korzysnie.Brawo dla Pana burmistrza Piasnika.Przyjade specjalnie do Polski,zeby zaglosowac Na Pana

theon
theon
5 lat temu

[quote name=”Młody”]”darmowa komunikacja miejska w okresie ferii”

i to ma być sukces ? podczas gdy tyle miast i miasteczek w Polsce wprowadziło już darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców przez okrągły rok …[/quote]
– a np w Wolbromiu nie ma ani darmowej komunikacji ani żadnej . Z sondaży wynika że mało komu to przeszkadza, może na zasadzie że jak czegoś nigdy nie miałeś, to nie wiesz że ci tego brak ? 🙂

Młody
Młody
5 lat temu

„darmowa komunikacja miejska w okresie ferii”

i to ma być sukces ? podczas gdy tyle miast i miasteczek w Polsce wprowadziło już darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców przez okrągły rok …

tłumaczenie
tłumaczenie
5 lat temu

[quote name=”Obywatel21″]Młodość , młodość, młodość , to jest największy i najważniejszy atut Kmity startującego na burmistrza , mam wielki szacunek do ludzi starszych czy wcześniej urodzonych , ale polityka samorządowa musi iść ciagle do przodu , musi sprostać nowym wyzwaniom , tylko człowiek młody dobrze definiujacy potrzeby ludzi zarówno tych młodszych jak i starszych , potrafiący jednoczyc różne środowiska , a przede wszystkim wiedzący jak poruszać sie po świecie nie tylko politycznym ale i rządowym jest godny tego abyśmy mu zaufali i oddali na niego… [/quote]
Pazerny młody człowiek z dużymi potrzebami materialnymi i jego partyjni kolesie, którzy nie mają pojęcia o potrzebach innych, np. starszych osób, podlizujący się swojemu elektoratowi, oraz podpatrujący jak można się wkręcić na lukratywne, rozdawane przez pis stanowiska robi wszystko aby wygrać wybory. Jednakże obawia się konkurencji obecnego burmistrza, bo doskonale zdaje sobie sprawę, że przez ostatnie 4 lata mieszkańców Olkusza miał w doopie, a zajmował się głównie swoją karierą, kasa, kasa, kasa.

bezpartyjnyzwyczajny
bezpartyjnyzwyczajny
5 lat temu

[quote name=”Obywatel21″]Młodość , młodość, młodość , to jest największy i najważniejszy atut Kmity startującego na burmistrza , mam wielki szacunek do ludzi starszych czy wcześniej urodzonych , ale polityka samorządowa musi iść ciagle do przodu , musi sprostać nowym wyzwaniom , tylko człowiek młody dobrze definiujacy potrzeby ludzi zarówno tych młodszych jak i starszych , potrafiący jednoczyc różne środowiska , a przede wszystkim wiedzący jak poruszać sie po świecie nie tylko politycznym ale i rządowym jest godny tego abyśmy mu zaufali i oddali na niego głos , niewątpliwie wszystkie te cechy ma Łukasz Kmita , dajmy mu szanse , dajmy szanse sobie , dajmy szanse Olkuszowi , czasy Piasnika wlasnie sie kończą , zapomnijmy o nich jak najszybciej , nie popełnijmy tego co w 2014 r , wtedy było hasło Wszyscy przeciwko Kmicie , a dzisiaj bedzie , wszyscy za Kmitą , młodość , młodość , młodość ,[/quote]
Masz kolego ;”Obywatelu 21” rację,ale trzeba też w Samorządach przegonić tą REPUBLIKĘ KOLESI doświadczonych wiadomo w czym od Powiatu PO wszystkie Gminy w powiecie olkuskim.Przecież w STAROSTWIE to nie dość że REPUBLIKA KOLESI to jeszcze na dodatek 80% to są radni z ”demobilu” niewybrani na wójtów itd.

Obywatel21
Obywatel21
5 lat temu

Młodość , młodość, młodość , to jest największy i najważniejszy atut Kmity startującego na burmistrza , mam wielki szacunek do ludzi starszych czy wcześniej urodzonych , ale polityka samorządowa musi iść ciagle do przodu , musi sprostać nowym wyzwaniom , tylko człowiek młody dobrze definiujacy potrzeby ludzi zarówno tych młodszych jak i starszych , potrafiący jednoczyc różne środowiska , a przede wszystkim wiedzący jak poruszać sie po świecie nie tylko politycznym ale i rządowym jest godny tego abyśmy mu zaufali i oddali na niego głos , niewątpliwie wszystkie te cechy ma Łukasz Kmita , dajmy mu szanse , dajmy szanse sobie , dajmy szanse Olkuszowi , czasy Piasnika wlasnie sie kończą , zapomnijmy o nich jak najszybciej , nie popełnijmy tego co w 2014 r , wtedy było hasło Wszyscy przeciwko Kmicie , a dzisiaj bedzie , wszyscy za Kmitą , młodość , młodość , młodość ,

mieszkam w rynku
mieszkam w rynku
5 lat temu

[quote name=”jan 321″]Urząd Miasta to instytucja, która ma służyć mieszkańcom. Jak interesanci mają załatwić sprawnie i szybko swoje sprawy, skoro znalezienie miejsca do zaparkowania w okolicach urzędu graniczy z cudem. Wystarczyłoby wzorem innych miast wprowadzić bezobsługowe bramki i opłaty za parkowanie np.powyżej 1 godziny. Do godziny postój na czas załatwiania spraw urzędowych bezpłatny. Ale jak widać nawet takie proste posunięcia w Olkuszu nie są do zrealizowania.Może następny burmistrz wyjdzie na przeciw wyborcom.[/quote]
Spytaj najpierw tych co mieszkają w okolicy rynku :-* na pewno się ucieszą jak będą musili płacić za postój swoich aut 😀

sikorka
sikorka
5 lat temu

Panie Burmistrzu, nie ma Pan łatwej pracy, w dodatku 7 dni w tygodniu. Dlatego cieszę się, że nie reaguje Pan na chamskie zaczepki niektórych kandydatów czy innych notabli, Olkusz potrzebuje spokojnego rozwoju, dlatego właśnię będę na Pana głosował 😀

Młody
Młody
5 lat temu

„Osiedla mieszkaniowe
setki nowych miejsc parkingowych”

proszę podać ile na każdym osiedlu ?

wybór
wybór
5 lat temu

[quote name=”Paparazzo”]Pierwsze dni kampanii wyborczej to fatalny falstart burmistrza Piaśnika.Jego najgrożniejszy rywal Łukasz Kmita zorganizował udane rozpoczęcie kampanii na olkuskim Rynku, w całym mieście widoczne są jego plakaty wyborcze, rozpoczął dobrze przygotowaną kampanię informacyjną o swoim programie w prasie i internecie.
A burmistrz Piaśnik zaspał.Przypadkowy artykuł w Przeglądzie Olkuskim , w dodatku sfinansowany przez Urząd, brak pomysłu na rozpoczęcie kampanii, kompletnie niewidoczny na plakatach.Zaczyna to przypominać sytuację sprzed 4 lat z poprzednim burmistrzem.[/quote]
Jeszcze będziesz przeklinał te banery Kmity bo one zaczną Ci wyglądać nawet z lodówki :-). Będziesz się o nie potykał na chodnikach i drogach 🙂

Kaziu
Kaziu
5 lat temu

Dopłaty do wymiany pieców itp. to zasługa Pana Burmistrza?
„skrócenie czasu załatwiania wielu typów spraw” – jakich typów? itp. itd.
Dość tego zaciemniania horyzontów myśli współczesnej! Weźmy przykład z Burmistrza, ten nie zaciemnia, ten się nie ogląda!… wprowadza! Wprowadza komputeryzację do stajni… i gdzie może ! Podniósł wydajność z jednego pracownika w urzędzie i przeniósł ją na drugiego! Skończył, skorygował… a teraz konfrontuje!

jan 321
jan 321
5 lat temu

Urząd Miasta to instytucja, która ma służyć mieszkańcom. Jak interesanci mają załatwić sprawnie i szybko swoje sprawy, skoro znalezienie miejsca do zaparkowania w okolicach urzędu graniczy z cudem. Wystarczyłoby wzorem innych miast wprowadzić bezobsługowe bramki i opłaty za parkowanie np.powyżej 1 godziny. Do godziny postój na czas załatwiania spraw urzędowych bezpłatny. Ale jak widać nawet takie proste posunięcia w Olkuszu nie są do zrealizowania.Może następny burmistrz wyjdzie na przeciw wyborcom.

Młody
Młody
5 lat temu

Z tą wodą to taka ściema – „sukces” kosztem Olkuszan – teraz za wodę płacimy do wodociągów dwa rachunki, jeden bezpośrednio do wodociągów a drugi płaci burmistrz w formie dotacji z naszych podatków. … Mnie bardziej interesuje wobec tego ile wodociągi brały w sumie za wodę i kanalizację 4 lata temu a ile teraz kasują (pewnie okaże się że to była podwyżka a nie obniżka cen wody i kanalizacji w kadencji tego chwalipięty) no i co burmistrz jako główny udziałowiec wodociągów zrobił aby koszty w wodociągach obniżyć …

mieszkaniec
mieszkaniec
5 lat temu

[quote name=”Pytanie”]To o ile procent obniżyła się cena wody i odbiór ścieków za metr sześcienny ? Pewnie sporo bo to najważniejsze osiągnięcie w kategorii „Dla mieszkańców”. Jak się ma do ceny wody np. w Krakowie ?[/quote]
A za wodę i ścieki płacisz w % czy w złotówkach, no chyba że jesteś zwolniony z opłat 😀

various
various
5 lat temu

Nie wiem co się czepiacie. Odkąd pamiętam burmistrzowie dają takie sprawozdania na koniec kadencji. Tak dzieje się w całym kraju.
Miło poczytać co się działo w mieście w ostatnich czterech latach 🙂 Brawo!

qba321
qba321
5 lat temu

I mam nadzieje że Romek ponownie wystartuje i ma mój głos. Ta cala reszta to mu do pięt nie dorasta. Ten chłoptaś z PISu czy jakiś egzotyczny Grzegorz T co to ma poparcie od PSLu poprzez kolesi od państwa teoretycznego i święta 6 króli.
Brawo Romek! nie jesteś dla kasy w urzędzie, bo kasę masz sam na nią zarobiłeś. Niech Ci pozostali kolesie trzymają się z dala od mojego pięknego miasta

wolno czy nie wolno
wolno czy nie wolno
5 lat temu

to jak w końcu z tym robieniem kampanii na burmistrza przez pracowników w godzinach pracy urzędu?
Wolno w okresie kampanii wyborczej dawać ogłoszenia wyborcze bez podpisu KWW …. ?
Niech ktoś merytorycznie odniesienie się do moich pytań

maksiu
maksiu
5 lat temu

[quote name=”Paparazzo”]Pierwsze dni kampanii wyborczej to fatalny falstart burmistrza Piaśnika.Jego najgrożniejszy rywal Łukasz Kmita zorganizował udane rozpoczęcie kampanii na olkuskim Rynku, w całym mieście widoczne są jego plakaty wyborcze, rozpoczął dobrze przygotowaną kampanię informacyjną o swoim programie w prasie i internecie.
A burmistrz Piaśnik zaspał.Przypadkowy artykuł w Przeglądzie Olkuskim , w dodatku sfinansowany przez Urząd, brak pomysłu na rozpoczęcie kampanii, kompletnie niewidoczny na plakatach.Zaczyna to przypominać sytuację sprzed 4 lat z poprzednim burmistrzem.[/quote]
Nazywasz udanym rozpoczęciem kampanii zgromadzenie fanatyków PiS, ogrzewanie sie w cieple byłej premier i wstawienie plakatów wyborczych między kwiatki na pięknym rynku? Przecież on na wstępie się spalił!
Swoją drogą apeluję do pana Kmity – jeśli ma pan jeszcze trochę oleju w głowie niech pan sprzątnie te wyborcze śmieci z rynku,bo jak to zobaczylem to mnie szlag trafił. niewazne czy to PiS czy nie PiS chce troche odpoczac od polityki jak jestem na spacerze

małopolanka
małopolanka
5 lat temu

Wszyscy kandydaci na Burmistrza to marność nad marnościami. ja bym ich wszystkich wysłał na księżyc

Władek koleś Jasia
Władek koleś Jasia
5 lat temu

[quote name=”Ewa”]A mnie się pan Roman podoba. Mialam okazję porozmawiać z nim i zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Nawet nie myślałam że burmistrz jest takim normalnym zwykłym człowiekiem jak my. Jestem pod wrażeniem. Ma Pan moje poparcie[/quote]
Zaraz,zaraz ”Ewa”ale Ty masz znowu popierać i zostać asystentką i sekretarką mojego niestrudzonego życiem kolesia Jasia Orkisza z Pomorzan/żółty jak pojedzie do Brukseli jak europoseł naprawiać PE,bo już Powiat OLKUSKI wraz ze Starostą/wysłanym przez BOGA wyreperowali.

Paparazzo
Paparazzo
5 lat temu

Pierwsze dni kampanii wyborczej to fatalny falstart burmistrza Piaśnika.Jego najgrożniejszy rywal Łukasz Kmita zorganizował udane rozpoczęcie kampanii na olkuskim Rynku, w całym mieście widoczne są jego plakaty wyborcze, rozpoczął dobrze przygotowaną kampanię informacyjną o swoim programie w prasie i internecie.
A burmistrz Piaśnik zaspał.Przypadkowy artykuł w Przeglądzie Olkuskim , w dodatku sfinansowany przez Urząd, brak pomysłu na rozpoczęcie kampanii, kompletnie niewidoczny na plakatach.Zaczyna to przypominać sytuację sprzed 4 lat z poprzednim burmistrzem.

Zenek
Zenek
5 lat temu

Faktycznie jest się czym pochwalić. Nie będzie miał burmistrz problemu z reelekcja. Ludziom się podoba to co robi. Obserwując jak kampanie prowadzą jego rywale mam jeszcze większe wrażenie że mu się uda na drugą kadencje

Temida
Temida
5 lat temu

Zgodnie z art. 108 Kodeksu wyborczego na terenie urzędów administracji samorządowej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej.Kodeks wyborczy przewiduje karę grzywny dla osób, które w związku z wyborami prowadzą agitację wyborczą na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego.
W związku z tym proszę radnych Rady Miejskiej w Olkuszu i inne komitety wyborcze o sprawdzenie, czy w urzędzie Miasta i Gminy Olkusz pracownicy samorządowi prowadzą działania w ramach kampanii wyborczej jednego z kandydatów na Burmistrza.

Ewa
Ewa
5 lat temu

A mnie się pan Roman podoba. Mialam okazję porozmawiać z nim i zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Nawet nie myślałam że burmistrz jest takim normalnym zwykłym człowiekiem jak my. Jestem pod wrażeniem. Ma Pan moje poparcie

uczestnik
uczestnik
5 lat temu

[quote name=”Obywatel21″]BAJKI CZY CZARY , OTO JEST PYTANIE ,CZYTAJĄC KOLEJNE PŁATNE OGŁOSZENIE UMiG OLKUSZ , BURMISTRZ CZARODZIEJ CZY CZARNOKSIĘŻNIK a MOZE ZWYKŁY ŚMIERTELNIK Z ELEMENTAMI CZARNEJ MAGII ,coraz częściej na ulicach Olkusza słychać głosy ze burmistrz nie sprostał wyzwaniu , coraz częściej mieszkańcy mówią ze ich zawiódł , zawiódł w każdym calu , począwszy od inwestycji w infrastrukturę zarówno miejską jak i wiejską ,najlepszym przykładem jest droga Troks Braciejowka , poprzez kulturę czy szkolnictwo , są tez tacy , którzy mówią ,ze oszukał , a jak to brzmi z ust czy słów pisanych przez włodarza powiatu , to wielu sie w głowie nie mieści , i wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie :(…)[/quote]
Panie Pośle Pan się tak nie irytuje.

panna Krysia
panna Krysia
5 lat temu

„realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – dofinansowanie do 18 zadań (m.in. stadion na Czarnej Górze”)

A kiedy rozpoczną się prace budowlane na Czarnej Górze? Proszę podać datę. Wczoraj byłam na stadionie na Czarnej Górze i nawet łopata w ziemię jeszcze nie wbita 😆 😆 😆

Obywatel21
Obywatel21
5 lat temu

BAJKI CZY CZARY , OTO JEST PYTANIE ,CZYTAJĄC KOLEJNE PŁATNE OGŁOSZENIE UMiG OLKUSZ , BURMISTRZ CZARODZIEJ CZY CZARNOKSIĘŻNIK a MOZE ZWYKŁY ŚMIERTELNIK Z ELEMENTAMI CZARNEJ MAGII ,coraz częściej na ulicach Olkusza słychać głosy ze burmistrz nie sprostał wyzwaniu , coraz częściej mieszkańcy mówią ze ich zawiódł , zawiódł w każdym calu , począwszy od inwestycji w infrastrukturę zarówno miejską jak i wiejską ,najlepszym przykładem jest droga Troks Braciejowka , poprzez kulturę czy szkolnictwo , są tez tacy , którzy mówią ,ze oszukał , a jak to brzmi z ust czy słów pisanych przez włodarza powiatu , to wielu sie w głowie nie mieści , i wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie : hochsztapler to czy zwykły kłamca , ale z drugiej strony czy nie mamy prawa wierzyć staroście , staroście ktory w sposób bezpardonowy , nie wiem czy w akcie desperacji czy po prostu akcie prawdy , odkrywa wiele cech pokazujących , jakim kiepskim gospodarzem i mało wiarygodnym jest burmistrz , jezeli jest to prawda , to burmistrzowi nie pozostaje nic innego jak honorowo wycofać sie z życia samorządowego , ale CZY BURMISTRZ MA HONOR, CZY BURMISTRZ WIE CO TO ZNACZY HONOR , N I E , nie chciałbym komentować czy polemizować tak dokładnie z tym co napisał , ale powiem tak , świętym obowiązkiem burmistrza jest dbanie o mieszkańców i ich potrzeby , ZA TO MU PŁACIMY

Zenek
Zenek
5 lat temu

Propaganda jak za czasów komuny.

Ania
Ania
5 lat temu

Panie Burmistrzu proszę się nie przejmować szczekaniem konkurencji, to co jest zaczęte zdąży Pan dokończyć w drugiej kadencji 🙂 Będę na Pana głosować z całą rodziną 🙂

Pytanie
Pytanie
5 lat temu

To o ile procent obniżyła się cena wody i odbiór ścieków za metr sześcienny ? Pewnie sporo bo to najważniejsze osiągnięcie w kategorii „Dla mieszkańców”. Jak się ma do ceny wody np. w Krakowie ?

Olkuszanin123
Olkuszanin123
5 lat temu

[quote name=”Młody”]Czy burmistrz znalazł przez 4 lata te kamienne płyty i kostkę granitową z poprzedniej nawierzchni rynku o której tak grzmiał przed poprzednimi wyborami i liczył o jakiej ponad milionowej była wartości … bo nic na ten temat nie pisze …[/quote]
Wiem kto wie gdzie się podziały te kamienne płyty i kostka granitowa z poprzedniej nawierzchni rynku …………. były burmistrz Dariusz.

garu
garu
5 lat temu

super ja to widze na codzień .. remonty drog chodników… super ……gratuluje…..

ojojoj
ojojoj
5 lat temu

To jest tak. Wjeżdżam ci ja na Słowiki a tam droga jak na Ukrainie i nagle rany ! 180 metrów równiutkiego asfaltu 🙂 a potem znowu Ukraina. Skręcam ci ja w prawo i mój Boziuniu 120 metrów drogi jak stół a potem dziury w drodze bez utwardzenia . No takie inwestycje to ja popieram czterema ręcami 🙂

Młody
Młody
5 lat temu

Czy burmistrz znalazł przez 4 lata te kamienne płyty i kostkę granitową z poprzedniej nawierzchni rynku o której tak grzmiał przed poprzednimi wyborami i liczył o jakiej ponad milionowej była wartości … bo nic na ten temat nie pisze …

Batman
Batman
5 lat temu

Szacunek dla PANA. Ja zauważyłem wiele pozytywnych , konkretnych i właściwych zmian w Olkuszu. Dziękuję Panu i będę głosował na PANA !

Olkuszanin123
Olkuszanin123
5 lat temu

Faktem jest, że Olkusz i Gmina Olkusz zmieniła się na lepsze. Po prostu jest piękniejsza i coś się w niej w niej w końcu zaczęło dziać i w sferze kulturalnej i rekreacyjnej i przedsiębiorczej. Jeszcze jak dawny budynek starostwa skończą odremontowywać (co już powoli widać) to rynkiem będzie można się poszczycić a spacery czy krótki odpoczynek samemu, z rodziną czy znajomymi w rynku będzie rozkoszą dla oczu.Tylko ta kostka na rynku co ją poprzednicy spier………. przepraszam zrobili nie dla Pań chodzących w „szpilkach” – należałoby ich za to rozliczyć i zmusić do naprawienia bubla ale za swoje pieniądze – a zapewne mają z czego. A jeszcze jak kompleks sportowy na „Czarnej Górze” wyremontują to i miłośnicy sportu będą usatysfakcjonowani. Zapewne duży jest w tym wkład burmistrza jako gospodarza Naszego Olkusza i Gminy Olkusz, który wg mnie stanął na wysokości zadania otrzymując większościowy mandat poparcia od Mieszkańców Gminy Olkusz cztery lata temu (no może nie w 100%), ale należy się też wielki naprawdę WIELKI „SZACUN” i PODZIĘKOWANIA dla jego „CAŁEJ DRUŻYNY” za ogromny wkład pracy, determinację i zaangażowanie a w szczególności dla PANI z pokoju z numerem „trzech dwójek” dla Której słowa „nie da się” po prostu nie istnieją. Można było zmienić Olkusz i Gminę Olkusz w cztery lata? Oni pokazali że ….. można i dali radę.

Olaf
Olaf
5 lat temu

A do której kategorii zaliczyć kolejne ogłoszenia w dzisiejszym Przeglądzie Olkuskim – o sprzedaży majątku? I czy dzięki sprzedaży majątku unika się zaciągania kolejnych zobowiązań? Czy to nie aby tak, że kolos stoi na glinianych nogach? Co zostanie w majątku Gminy po tych transakcjach?

fidel
fidel
5 lat temu

A za jakie spotkania Pan Roman dziękuje , chyba za spotkanie na zjeździe SLD z Czarzastym w MDK-u , bo na inne wysyła jakieś kobitki.

Ekolog
Ekolog
5 lat temu

[quote name=”R.”]Rzeczywistość:

(po 2 przykłady z niektórych , można by wymieniać więcej)

Bezpieczeństwo i zdrowie:

– Słupki przed remizą OSP – utrudnienie wyjazdu do akcji
– Brak zainteresowania przejściem dla pieszych na którym regularnie dochodzi do wypadków

Czystość i estetyka:
– 50m od UMiG – „tony” ptasich odchodów, piór i innych nieczystości pozostawionych przez ptactwo – oczywiście nie sprzątane zalega miesiącami
– Pamięta Pan Burmistrz ławki przy cmentarzu na Nullo? Chwilę po interwencji lokalnych mediów które zgłaszały ogromny „syf” w tym miejscu postanowił Pan zlikwidować ławki a nie źródło tego „syfu”[/quote]
Źródłem tego syfu były ptaki, chciałbyś wybudować dla nich jakieś krematorium? czy unicestwić w inny sposób?

R.
R.
5 lat temu

Rzeczywistość:

(po 2 przykłady z niektórych , można by wymieniać więcej)

Bezpieczeństwo i zdrowie:

– Słupki przed remizą OSP – utrudnienie wyjazdu do akcji
– Brak zainteresowania przejściem dla pieszych na którym regularnie dochodzi do wypadków

Czystość i estetyka:
– 50m od UMiG – „tony” ptasich odchodów, piór i innych nieczystości pozostawionych przez ptactwo – oczywiście nie sprzątane zalega miesiącami
– Pamięta Pan Burmistrz ławki przy cmentarzu na Nullo? Chwilę po interwencji lokalnych mediów które zgłaszały ogromny „syf” w tym miejscu postanowił Pan zlikwidować ławki a nie źródło tego „syfu”

Ant
Ant
5 lat temu

[quote name=”Kandydat 1″]Czy to nie jest przypadkiem prowadzenie kampanii za pieniądze podatnika! Mamy czas kampanii i każde ogłoszenie powinno być finansowane z pieniędzy Komitetu Wyborczego.
Ponadto Pan Burmistrz przywłaszczył sobie wszystkie zasługi… a Rada to w Gminie Olkusz nie istnieje?
Piszę to bo nie podoba mi się fakt, że Pan Roman robi sobie prywatny folwark! Powiedzmy dość pysze![/quote]
Zajmij ty się (moderacja) lepiej dłubaniem w nosie bo dziennikarz z Ciebie żaden 🙄

Fajnie
Fajnie
5 lat temu

Tak trzymać burmistrzu 😀 🙂 😆