Olkusz

Jakiś czas temu otrzymaliśmy e-mail od jednego z mieszkańców proponującego wprowadzenie definitywnego zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych bloków znajdujących się w zasobach Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapytaliśmy władze tej instytucji o to, czy jest to w ogóle możliwe, oraz o to, czy spółdzielnie mają instrumenty do egzekwowania takiego zakazu.

Na temat szkodliwości i uciążliwości palenia papierosów pisaliśmy już nie raz. Powszechnie wiadomo, że palenie ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka: zwiększa ono ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby wrzodowej żołądka oraz nowotworów złośliwych. Mimo to część mieszkańców okolicznych bloków upodobała sobie palenie papierosów na klatce schodowej, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców, którzy nie palą papierosów i źle znoszą wdychanie dymu tytoniowego. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób starszych, przewlekle chorych oraz dzieci. Z apelem o walkę z tym zjawiskiem zwrócił się do nas ostatnio jeden z mieszkańców osiedla Młodych.

„Palenie papierosów na klatce schodowej szkodliwie oddziałuje na zdrowie mieszkańców, ponieważ dym tytoniowy rozprzestrzenia się nie tylko na całej klatce, lecz również dociera do naszych mieszkań przez otwarte okna. Nikt z nas nie chce skracać sobie życia, ani przyspieszać rozwoju chorób przewlekłych lub nasilać objawów już istniejących schorzeń tylko dlatego, że część sąsiadów należy do wąskiej grupy nałogowych palaczy papierosów, którzy naruszają nasze granice i palą w przestrzeni publicznej, z której korzystamy wszyscy” – czytamy w mailu, który trafił na naszą redakcyjną skrzynkę. Jego autor postanowił zwrócić się z prośbą do Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wprowadzenie definitywnego zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych, pod groźba mandatu karnego.

Poprosiliśmy przedstawicieli Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o komentarz do zaistniałej sytuacji. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że na drodze do wprowadzenia takiego zakazu stoją niejednoznaczne przepisy prawa: „Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wyznacza katalog miejsc, w których palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenie papierosów elektronicznych jest zabronione z mocy prawa, nie wymienia się w nich wprost takich miejsc jak klatka schodowa budynku wielolokalowego. Jest natomiast mowa o «innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego». Za przestrzeń publiczną uznaje się miejsce dostępne dla każdego, a w przypadku klatki schodowej budynku mieszkalnego ta przesłanka nie jest jednoznaczna. Istnieją w tym temacie różne interpretacje. Wobec czego powołanie się na ten przepis nie zawsze będzie skuteczne. W ewentualnym sporze rozstrzygnięcie podejmowałby zapewne sąd. Rozwiązaniem pożądanym w tym przypadku byłoby doprecyzowanie przepisów przez Ustawodawcę. Ważne, aby zakaz miał bezwarunkową podstawę prawną, dającą Spółdzielni legitymację do jego skutecznego stosowania, a służbom porządku publicznego możliwość podejmowania interwencji i egzekwowania sankcji” – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania prasowe. Zarząd Spółdzielni deklaruje przy tym, że w najbliższym czasie na klatkach schodowych umieszczone zostaną znaki skierowane do palaczy o uszanowanie normy niepalenia w przestrzeni wspólnej budynku.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Miroslaw_81
1 miesiąc temu

„(…) na klatkach schodowych umieszczone zostaną znaki skierowane do palaczy o uszanowanie normy niepalenia w przestrzeni wspólnej budynku” z całym szacunkiem dla osób nie palących albo używających tytoniu we własnym lokalu mieszkalnym to nie przemówi do rozsądku lokatorom, którzy celowo wychodzą na zewnątrz swoich przytulnych mieszkań i palą tytoń. Również osoby o małym ilorazie inteligencji wchodzą lub wychodzą z papierosem w ręku przemieszczając sią po klatce schodowej. A wystarczy wspomnieć, że zgodnie z przepisami o ochronie ppoż. zabronione jest używanie ognia w budynkach zamieszkania zbiorowego i wspólnych części lokatorskich, a więc również klatek schodowych, korytarzy piwnic.
W załączniku piktogram znak graficzny dot. problemu w/w artykule.

znak_zakazu_palenia_wyrobow_tytoniowych_i_papierosow_elektronicznych