szkola

Do 26 października br. trwa nabór wniosków do Regionalnego Programu Stypendialnego, dotyczących wsparcia najzdolniejszych uczniów z województwa małopolskiego. Dzięki dodatkowym pieniądzom młodzież szkolna będzie mogła łatwiej poszerzać swoją wiedzę w wielu dziedzinach nauki.

– Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań województwa, którego celem jest inwestycja w wiedzę młodych Małopolan. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Wiemy jak ważne jest to wsparcie, dlatego w sumie w najbliższych latach przeznaczymy na ten cel niemal 30 mln zł ze środków unijnych – podkreśla Grzegorz Lipiec, odpowiedzialny w zarządzie województwa małopolskiego m.in. za edukację.

Roczne stypendia w ramach wspomnianego programu wahają się od 4800 do nawet 7200 zł w zależności od wieku uczniów. Najniższy przedział obejmuje uczniów szkół podstawowych z klas 5-7, o 6000 zł może się starać młodzież z dotychczasowych gimnazjów, a o 7200 zł mogą wnioskować uczniowie ze szkół średnich. W przeliczeniu na miesiąc, daje to dodatkowe świadczenia od 400 do 600 zł na osobę.

Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w poprzednim roku nauki wysokiej średniej ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, przedsiębiorczości oraz języków obcych. Wśród uczniów podstawówek mowa o średniej powyżej 5,0, u gimnazjalistów powyżej 4,5, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych aby móc ubiegać się o dodatkowe wsparcie naukowe muszą przekroczyć granicę 4,25. Dodatkowo należy mieć także wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Co będzie jeszcze brane pod uwagę przy udzielaniu stypendiów? Najlepsi uczniowie z Małopolski oprócz wysokich wyników w nauce muszą wykazać się też innymi, szczególnymi osiągnięciami na polu naukowym, czyli udziałem w olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub uczestnictwem w zajęciach na uczelniach wyższych.

Nie bez znaczenia będzie również sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna poszczególnych uczniów (mieszkaniec terenów wiejskich, orzeczona niepełnosprawność, pochodzenie z rodziny wielodzietnej).

Regionalny Program Stypendialny to kontynuacja realizowanego w latach 2008 – 2015 Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie ze środków RPO Województwa Małopolskiego przewidziano przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju w latach szkolnych 2016/17 – 2022/23.

Szczegółowe informacje o RPO wraz z formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć na stronie Małopolski.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kleo
Kleo
3 lat temu

Gdzie sie starać jakie wnioski itp.?