troks braciejówka

Trwa gruntowna modernizacja drogi powiatowej Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż. Zakres robót jest dość duży. Do naszej redakcji trafiły sugestie mieszkańców dotyczące zadbania o bezpieczeństwo kierowców i pieszych podczas prac na remontowanym trakcie.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem wykonawca wyprofiluje i zagęści podłoże, tworząc nową podbudowę, a następnie ułoży nową nawierzchnię. Przy okazji zostaną też wykonane: odwodnienie drogi, pobocza, regulacja studzienek, a na koniec w wyznaczonych miejscach będą ustawione barierki zapewniające bezpieczeństwo. W poszczególnych częściach drogi planowana jest wymiana bądź wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz dobudowa chodników w miejscowościach Troks, Braciejówka, Michałówka, Jangrot i Trzyciąż. Odcinek od szkoły w Jangrocie do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Cieplic zostanie wyposażony w nowy chodnik oraz kanalizację deszczową wraz z wykonaniem wylotu kanalizacyjnego do przydrożnego rowu. Podobne prace będą miały miejsce także w Trzyciążu wzdłuż drogi powiatowej nr 109oK na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy administracyjnej gminy.

Do naszej redakcji trafiły sugestie dotyczące zadbania o bezpieczeństwo podczas robót na remontowanym trakcie. Głos w temacie zabrał radny powiatowy Łukasz Kmita, który występując w imieniu mieszkańców Troksa zaproponował, aby na drodze w tej miejscowości ustawić ograniczniki skrajni jezdni na pasie dopuszczonym do ruchu, a dodatkowo oznakować cały odcinek, na którym znajduje się wykop pod układaną warstwę podbudowy taśmą ostrzegawczą. Ponadto uznał za zasadne zlokalizowanie i włączanie w godzinach nocnych na wybranych ogranicznikach pomarańczowego światła ostrzegawczego, a być może także ustawienie sygnalizacji świetlnej regulującej ruch w sposób wahadłowy.

troks braciejówka 2

Jeden z naszych Czytelników podzielił się uwagami na temat remontu trwającego na odcinku drogi z Olkusza do Braciejówki. – Zgodnie z tablicą informacyjną na obwodnicy pojechałem objazdem przez Gołaczewy, Trzyciąż i Jangrot. Nie dość, że nadrobiłem kilkanaście kilometrów, to ku mojemu zdziwieniu okazało się, że w Jangrocie droga jest czasowo zamknięta, ponieważ trwają tu roboty drogowe. W poprzek jezdni była ustawiona koparka,a pracownicy drogowi wymieniali krawężniki. Musiałem odczekać kilkanaście minut zanim zezwolono mi na przejazd, po czym powoli przejeżdżać, aby nie uszkodzić sobie auta i slalomem omijać ustawione na jezdni krawężniki. Rozumiem, że ekipom drogowym spieszy się z wykonaniem tych prac, ale zupełnie nie rozumiem organizacji ruchu. Dlaczego wprowadza się w błąd kierowców i zamyka praktycznie drogę z dwóch stron – pisze nasz Czytelnik, który również zasugerował montaż sygnalizacji świetlnej.

Szef Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń uważa, że na chwilę obecną nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale wszelkie sugestie z tym związane są analizowane. – Obecnie modernizowana droga jest placem budowy, za który odpowiada wykonawca. Oczywiście na bieżąco monitorujemy wykonywane roboty, jak i sposób zabezpieczenia terenu. Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom drogi, jak i pracownikom, jest bardzo ważne. Wykonany przed modernizacją projekt organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót został zaopiniowany m. in. przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie i Powiatowego Komendanta Policji w Olkuszu. Na remontowanym trakcie są ustawione stosowne znaki drogowe. Tam, gdzie trwają roboty (m. in. całkowita wymiana nawierzchni), obowiązuje zakaz wjazdu z wyjątkiem mieszkańców, pojazdów wykonawcy remontu oraz służb porządkowych czy komunalnych, dlatego też na czas robót wyznaczono objazd. Wykonawca musi jednocześnie zapewnić zjazdy do posesji, co jest utrudnieniem przy prowadzeniu robót drogowych, zwłaszcza na taką skalę. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy wykonawca musi na pewien czas całkowicie wyłączyć z ruchu dany odcinek drogi z uwagi na wykonywane tam roboty. Drogowe remonty zawsze związane są z utrudnieniami. Sugestie mieszkańców dotyczące remontu przekazujemy na bieżąco wykonawcy. Jeśli będzie potrzeba dodatkowych zabezpieczeń, z pewnością się pojawią – twierdzi dyrektor Zarządu Drogowego Paweł Pacuń.

Podobnie wypowiada się wicestarosta Jan Orkisz. -Dziękując za okazane zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności mieszkańców sołectwa Troks, Zarząd Powiatu w Olkuszu informuje, że zgłoszone propozycje dodatkowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną poddane wnikliwej analizie, a także konsultacjom z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W razie stwierdzenia takiej potrzeby dodatkowe rozwiązania zostaną wdrożone niezwłocznie – odpowiada wicestarosta Orkisz na interpelację radnego Łukasza Kmity, dodając, że na remontowanym trakcie cykliczne kontrole realizowane są przez patrole Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze