Olkusz

Otrzymaliśmy niedawno wiadomość mailową od naszego Czytelnika w sprawie wycinki drzew prowadzonej w okolicznych lasach: „Prosiłbym o zwrócenie się do służb leśnych z prośbą o podanie dokładnych statystyk na temat wycinki lasów w ostatnich latach w celu przeanalizowania trendów, które niestety wydają się zwyżkowe.”. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się tej sprawie bliżej i poprosiliśmy o wyjaśnienia przedstawicieli olkuskiego Nadleśnictwa.

„Jeżeli jest się częstym bywalcem lasu pomiędzy Bukownem a Żuradą, można niestety przekonać się, że coś co jeszcze do niedawna było gęstym i pięknym lasem coraz bardziej przypomina szachownicę. Rozumiem, że wycinki są czymś naturalnym, ale tempo i ich ilość w ostatnich latach nie wydaje się rozsądna. Co gorsza, lasy zasadzane na miejscu wycinek ciężko nazwać lasami: są to gęste plątaniny sosen, przez które nie przebija się światło słoneczne i nie sposób pomiędzy nimi spacerować. Jako osobie regularnie biegającej po tych terenach ciężko jest mi nie ubolewać widząc, jak w ostatnich latach, a w szczególności ostatnich miesiącach nasze lasy są degradowane, żeby wygenerować zyski dla Lasów Państwowych” – czytamy w mailu, który wpłynął niedawno na naszą redakcyjną skrzynkę.

Służby leśne odpowiadają

W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do Nadleśnictwa Olkusz. Jak wynika z otrzymanej przez nas odpowiedzi, rodzaj i wielkość prowadzonych wycinek na terenach tzw. lasów gospodarczych uzależniony jest przede wszystkim od wieku i składu gatunkowego drzewostanów: „Inne cięcia prowadzone są w dojrzałych sośninach, inne w buczynach, a jeszcze inne w lasach młodych czy dojrzewających. W każdym fragmencie lasu dbamy jednak o zapewnienie zdrowego wzrostu kolejnych pokoleń drzew tak, by lasy z nich złożone służyły kolejnym pokoleniom ludzi.” – zapewnia starszy specjalista Służby Leśnej Maria Gronicz, dodając przy tym, że wszelkie prace pielęgnacyjne i pozyskaniowe w lasach Nadleśnictwa Olkusz prowadzone są w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2022 – 2031, a podczas jego tworzenia trzykrotnie do konsultacji zapraszana była także strona społeczna.

„W czasie opracowywania PUL dokonano m.in. szczegółowych pomiarów drzewostanów, oraz badań glebowych i opisu szaty roślinnej. Informacje będące wynikiem tych prac są dostępne publicznie i prezentowane są na interaktywnej mapie Banku Danych o Lasach, pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. Znajduje się tam także mapa drzewostanowa, prezentująca lasy według składu gatunkowego i wieku. Używając narzędzia »opis taksacyjny drzewostanu«, można dla danego fragmentu lasu rozwinąć informację m.in. o wskazówkach gospodarczych, czyli pracach, które są w nim zaplanowane do wykonania w dziesięcioleciu 2022-2031. Zachęcamy Czytelnika do zapoznania się z tym opracowaniem. Jeśli coś jednak pozostanie niejasne czy niezrozumiałe, prosimy o bezpośredni kontakt z nadleśnictwem. Będziemy mogli osobiście wytłumaczyć nurtujące Czytelnika kwestie.” – przekonuje Maria Gronicz. Przedstawicielka nadleśnictwa przypomina również, że na platformie YouTube dostępny jest film „Plan na las”, wyjaśniający sens planowania urządzeniowego w lasach gospodarczych.

Czym jest Plan Urządzenia Lasu?

 Prace nad stworzeniem obowiązującego Planu Urządzenia Lasu rozpoczęły się w 9 maja 2019 roku, kiedy to w ramach tych prac odbyło się pierwsze otwarte spotkanie zorganizowane w formie debaty publicznej, nazwane formalnie Komisją Założeń Planu. Zaproszeni zostali na nią m.in. przedstawiciele lokalnych instytucji, strona naukowa, redakcje lokalnych gazet czy społeczeństwo, poprzez ogłoszenie w prasie: „Po spotkaniu powstały założenia do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu, które publicznie dostępne, podlegały konsultacjom społecznym. Następnie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przystąpiło do prac terenowych i kameralnych. Po nich, w listopadzie 2021 roku odbyło się drugie otwarte spotkanie, nazywane formalnie Naradą Techniczno-Gospodarczą, także z zaproszeniem szerokiego grona uczestników. Sformułowany po niej projekt Planu Urządzenia Lasu został udostępniony publicznie i poddany konsultacjom społecznym. Jednocześnie opracowany został także Program Ochrony Przyrody oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.” – relacjonuje Maria Gronicz.

„Ostateczny kształt PUL-u został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw środowiska w 2022 r.  Warto także dodać, że podczas tworzenia PUL wyszliśmy poza obowiązujący standard konsultacji społecznych i zorganizowaliśmy terenowe spotkania z mieszkańcami. W 2021 roku w trzy czerwcowe dni odbyło się 6 takich spotkań, na które przyszli zainteresowani sprawą mieszkańcy. Spotkania odbyły się w dobrej atmosferze, a część postulatów mieszkańców została uwzględniona w nowym PUL.” – podsumowuje przedstawicielka Nadleśnictwa Olkusz.

fot.: pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze