Pytania o remonty dróg i budowę nowych parkingów to jedne z najczęstszych interwencji zgłaszanych przez naszych Czytelników. Tematy te stanowią też obiekt zainteresowania miejskich radnych, którzy poruszają je w swoich interpelacjach do olkuskich władz. Postanowiliśmy pokrótce prześledzić problemy, jakie sygnalizują mieszkańcy Srebrnego Grodu na przestrzeni ostatnich tygodni.

Kwestie dróg i parkingów to temat, którego nie sposób wyczerpać. Problemy z należytym utrzymaniem stanu lokalnych traktów władze samorządowe tłumaczą zawsze tak samo. Ilość dróg, które mają pod swoją opieką jest zbyt duża, a ilość pieniędzy, które mogą być przeznaczone na ten cel – zbyt mała. Taka argumentacja nie przekonuje jednak mieszkańców.

Budżet nie jest z gumy

Wiele z pytań kierowanych do naszej redakcji dotyczy remontów osiedlowych dróg i budowy nowych miejsc postojowych dla aut. Mieszkańcy pytają m.in. o modernizację parkingu przy ul. Legionów Polskich 28 oraz remont ul. Elizy Orzeszkowej. Jak informuje olkuski magistrat, ze względu na inne inwestycje, które muszą być zrealizowane w przyszłym roku, nie ma możliwości wpisania tych zadań w całości do projektu nowego budżetu. – Niestety, środki są ograniczone i nie można wykonać wszystkiego w jednym czasie – tłumaczą przedstawiciele Gminy Olkusz.

Urzędnicy podkreślają jednak, że w przypadku drugiej z omawianych ulic możliwe jest realizowanie prac etapami. W 2017 roku została bowiem opracowana dokumentacja projektowa zakładająca przebudowę tamtejszej jezdni, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. – Kosztorys inwestorski z 2017 roku opiewa na kwotę ponad 2,3 mln zł. Z tego też powodu, podjęto decyzję o etapowym wykonaniu tej inwestycji. Do chwili obecnej zostały wykonane dwa etapy przebudowy, dzięki czemu, wzdłuż bloków Orzeszkowej 2 i 6 powstały nowe miejsca parkingowe oraz przebudowano chodniki dla pieszych – czytamy w odpowiedzi na interpelację wystosowaną w tej sprawie przez jednego z olkuskich radnych.

Lustro wraca na swoje miejsce

Dużo łatwiejszą do realizacji inwestycją było ponowne zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Górniczej i Floriańskiej. Pojawiło się ono w tym miejscu już kilka lat temu i miało za zadanie ułatwić włączanie się do ruchu kierowcom wyjeżdżającym z ul. Floriańskiej. Niestety, w wyniku aktu wandalizmu, padło łupem złodziei. Fakt ten sygnalizowany był władzom gminy zarówno przez samych mieszkańców, jak i miejskich rajców. – Przy wyjeździe na ulicę Górniczą nie trudno o stłuczkę. Auta zaparkowane wzdłuż chodnika po prawej stronie skutecznie zasłaniają widoczność – alarmował jakiś czas temu jeden z naszych Czytelników.

Do sprawy szybko ustosunkowały się władze miasta. – Po otrzymaniu informacji o powyższej sytuacji firma świadcząca usługi bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych zakupiła nowe lustro i zamontowała je w dotychczasowym miejscu – możemy przeczytać w piśmie sygnowanym przez Jolantę Motyczyńską, zastępcę burmistrza ds. komunalnych.

Kto zrobił ten remont?

Swojego niezadowolenia wynikiem remontu przejazdu kolejowego na ul. Żuradzkiej nie kryją olkuscy kierowcy. Zdaniem wielu z nich jest on teraz w jeszcze gorszym stanie niż przed remontem. – Kto to robił? Kto za to zapłacił? Kto odebrał tą fuchę? Dlaczego nie da się przejechać przez ten przejazd tak jak przez przejazd w Rabsztynie koło ronda? – pyta jeden z naszych Czytelników.

Obiekt znajduje się na linii kolejowej 65, która zarządzana jest przez spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Jak poinformowali nas przedstawiciele tej spółki, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowo – drogowego wykonano tam w bieżącym roku remont polegający na kompleksowej wymianie torów wraz z wymianą podbudowy i podsypki. Na przejeździe pozostawiono jednak starą nawierzchnię. Przebudowa jezdni jest bowiem zadaniem samorządu.

– Nierówności na dojeździe do przejazdu były zgłaszane do Zarządu Drogowego w Olkuszu w 2017 roku. Zarząd Drogowy poinformował naszą Spółkę o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym również odcinek drogi powiatowej na skrzyżowaniu z linią kolejową. Zakres robót realizowanych w czerwcu bieżącego roku nie obejmował naprawy dojazdów z uwagi na planowaną przez zarządcę drogi przebudowę ulicy Żuradzkiej w obrębie przedmiotowego przejazdu. Wykonany remont nie mógł mieć więc wpływu na istniejącą różnicę wysokości torów w stosunku do nawierzchni drogi – tłumaczy Agnieszka Hałasa, rzecznik prasowy spółki PKP LHS Sp. z o.o.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? Jakie problemy drogowe napotykacie na co dzień w naszym mieście? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Jakub Fita Olkusz

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
1000
  Subskrybuj  
Powiadom o