Olkusz

Remont Drogi Krajowej nr 94 w Olkuszu to niekończący się serial obietnic i porażek: po wielu latach zwodzenia olkuszan za nos przez polityków wydawało się, że serial ten zmierza do szczęśliwego zakończenia w postaci rozpoczęcia prac budowlanych. Niedawno w tej sprawie nastąpił jednak kolejny zwrot akcji: GDDKiA ogłosiła, że, w związku z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej, musi ponownie przeanalizować oferty złożone w przetargu.

Przetarg na modernizację olkuskiego odcinka „krajówki” ogłoszony został w lipcu ubiegłego roku, a na początku października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zestawienie ofert wykonawców ubiegających się o realizację tego zadania: w ramach przetargu wystartowało osiem firm, których oferty mieściły się w przedziale od ponad 217 do ponad 309 milionów złotych. Na początku grudnia ubiegłego roku ogłoszono natomiast, że zwycięzcą postępowania została firma STRABAG, która zaoferowała realizację tego przedsięwzięcia za około 217,6 mln złotych. Nie była to jednak najniższa oferta, gdyż konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex zaproponowało za wykonanie tych samych robót kwotę około 217,4 mln zł.

Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oferent z najniższą zaproponowaną kwotą został odrzucony z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień dotyczących jego oferty, a umowa nie została podpisana. Odrzucona firma miała wówczas 10 dni na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i tak też się stało: Krajowa Izba Odwoławcza uznała to odwołanie za zasadne i 11 stycznia krakowski oddział GDDKiA poinformował, że wybór wykonawcy remontu DK 94 w Olkuszu został anulowany. „Wykonawca, którego ofertę na rozbudowę DK94 w Olkuszu odrzuciliśmy ze względu na rażąco niską cenę odwołał się do KIO. Izba uwzględniła odwołanie, dlatego musieliśmy anulować wybór wykonawcy. Wracamy do badania ofert.” – czytamy w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem portalu X.

Przypomnijmy, że planowana inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 4,4 km: remont ma zacząć się na wysokości Grodziska na ulicy Staromiejskiej i sięgnąć do skrzyżowania ulicy Centralnej z ulicą Pakuska. Na tym fragmencie drogi przebudowanych ma zostać sześć skrzyżowań i dwa podziemne przejścia, a ponadto powstać ma też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum naszego miasta – pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską – zaplanowano zaś dwupoziomowy węzeł: na poziomie gruntu powstać ma skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim ma zostać poprowadzona „krajówka”. Ponadto przebudowie mają zostać poddane jeszcze skrzyżowania DK94 z ulicą Gwarków i ulicą Wspólną, z ulicą 20 Straconych i ulicą Mickiewicza, z ulicą Wiejską i ulicą Słowackiego oraz z ulicą Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania mają posiadać sygnalizację świetlną, a na skrzyżowaniu z ulicą Długą i Kruszcową powstać ma rondo turbinowe. Od chwili podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące plus przerwy zimowe trwające od połowy grudnia do połowy marca.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze