droga w Jeżówce

Gmina Wolbrom została ostatnio właścicielem kolejnych nieruchomości. Stało się to m. in. za sprawą realizacji zapisów czerwcowej uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu, na podstawie której gmina przyjęła od Kościoła darowiznę w postaci gruntu, na którym znajduje się prywatna dotąd droga, łącząca świątynię w Jeżówce z drogą publiczną. Według zapowiedzi władz Wolbromia w planach jest także przejęcie należącego do powiatu olkuskiego budynku, w którym miałby znowu powstać DPS oraz kolejnej, wymagającej gruntownego remontu drogi powiatowej w tej samej wsi.

 

Umowa dotycząca zmiany właściciela drogi dojazdowej do kościoła w Jeżówce to nie pierwsze przejęcie tego typu wciągu ostatnich miesięcy. Podobne procedury stosowano już wcześniej, zwłaszcza w miejscach, gdzie dotychczasowi właściciele oczekiwali znacznej pomocy finansowej gminy np. w budowie, kosztownym remoncie, bądź utrzymaniu dróg leżących na gruntach prywatnych. W analogiczny sposób gmina Wolbrom podejmuje się ostatnio opieki i użytkowania lub przejmuje prawo własności nad zaniedbanymi nieruchomościami, będącymi wcześniej własnością innych podmiotów prywatnych i publicznych, znajdującymi się na obszarze gminy, planując wykorzystać je na własne cele.

W ubiegłych kadencjach włodarze podchodzili to tego typu przedsięwzięć z dużo większym sceptycyzmem i nie byli tak hojni, skupiając się raczej na realizacji zadań własnych, tłumacząc, że i to, przy systematycznym zwiększaniu zakresu zadań samorządu bez dodatkowych środków, było stosunkowo karkołomne dla gminnego budżetu. Współdziałanie przy podejmowaniu rozmaitych inwestycji i remontów związanych z majątkiem samorządu wyższych szczebli wiązały się raczej z udzielaniem częściowego dofinansowania na zadania realizowane przez właściwego zarządcę – czy to powiat, czy województwo, które dysponują własnymi budżetami. Tak było z dotacjami na przeprowadzone w ubiegłej kadencji remonty wszystkich biegnących przez gminę Wolbrom dróg wojewódzkich czy nieliczne remonty dróg powiatowych.

Od blisko dwóch lat nastąpiła zmiana w podejściu do tego typu spraw. Gmina kupuje lub planuje zakup nieruchomości (np. budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Łukasińskiego), przyjmuje darowizny w postaci gruntów pod lokalne drogi, przejmuje zarząd na określony czas lub prawo własności na stałe. Najliczniejsze tego przykłady wiążą się ze współpracą Wolbromia z olkuskim Starostwem. Gmina w porozumieniu z władzami powiatowymi przejmuje kolejne elementy majątku samorządu wyższego szczebla w użyczenie, jak. np. było to w przypadku Domu Ludowego w Kalisiu (przejęty w zarząd na okres 3 lat) czy budynku po byłym internacie przy ul. Skalskiej (przekazany w użyczenie na 20 lat), lub przejęciu na własność – jak to miało miejsce w przypadku zmiany właściciela ponad 50 km dróg powiatowych, które już od początku 2016 r. są w zarządzie i na utrzymaniu gminy.

Burmistrz Wolbromia zapowiada, że to nie koniec przejmowania przez gminę zaniedbanego mienia powiatowego, którym chce rozporządzać własnym zakresie. Niedawno opinia publiczna została poinformowana o planach przejęcia w użyczenie na 20 lat budynku po byłym DPS w Jeżówce, gdzie dzięki dotacji unijnej kilka lat temu obecny właściciel nieruchomości, Powiat Olkuski powołał do życia Ośrodka Terapii Uzależnień dla młodzieży z całej Polski. Burmistrz chce w użyczonym budynku wrócić do pierwotnej idei prowadzenia tam Domu Pomocy Społecznej, zwłaszcza, że gmina ponosi duże koszty w związku z utrzymaniem pensjonariuszy z tego terenu w podobnych instytucjach poza naszym rejonem. Zgoda na przejęcie przez gminę niedawno wyremontowanego budynku w Jeżówce wiąże się – według zapowiedzi burmistrza Wolbromia – z przejęciem kolejnej, bardzo zniszczonej drogi powiatowej we wsi, łączącej Łobzów ze Swojczanami, którą gmina podejmuje się wyremontować i utrzymywać.

Wraz z przyjęciem każdej darowizny gmina bogaci się o kolejne nieruchomości, ale także bierze na siebie obowiązki i obciążenia, jakie związane są z bieżącym utrzymaniem dróg i budynków oraz ich remontami. W zależności od podpisanych umów może nimi dysponować według ustalonych zasad. Burmistrz zapowiada starania o dofinansowanie remontów przejmowanych od powiatu dróg w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Obecnie gmina wydatkowała już środki finansowe w wysokości 63 566,40 zł tylko na przygotowanie potrzebnych do składania wniosków na kolejne lata do tego programu na dwa duże projekty na terenie miasta: „Przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Garbarskiej w Wolbromiu wraz z kanalizacją deszczową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych”, a także „Przebudowę ul. Fabrycznej i ul. Sportowej w Wolbromiu wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową, pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych”. Droga do Swojczan ma być trzecim takim projektem.

Na realizację zadań przewidzianych w tym programie jednostki samorządu terytorialnego mogą, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina może skorzystać z dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tylko jednego zadania. Powiat natomiast ma szansę na realizację w jednym roku dwóch tego typu wniosków. W roku 2016 gminie Wolbrom niestety nie udało się przejść pozytywnie oceny wstępnej w tym programie. Powiat Olkuski ma szanse, znaleźć się w gronie beneficjentów, dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargach przez samorządy, które znalazły się na wcześniejszych miejscach na liście rankingowej.

Burmistrz nie boi się także zaciągać kolejnych zobowiązań. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Wolbromiu przed wakacjami radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie na jego wniosek kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 mln. 600 tys. zł, które Adam Zielnik zamierza wydać na bieżące i planowane działania, np. remonty dróg w Wolbromiu.

chełm przejęta droga Kopiowanie

Przejęta przez gminę od właścicieli prywatnych droga w Chełmie.

hotel Kopiowanie

Planowany do wykupienia budynek po byłym hotelu robotniczym przy ul. Łukasińskiego w Wolbromiu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
były radny
były radny
7 lat temu

[quote name=”ryże wredne”]
Pani Ewa ma oczywiście na myśli m. inn. to:
http://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/Article/get/id,677972.html
i to:
http://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/Article/get/id,677998.html
Oczywiście nie wspominając o tzw. I etapie ;-)[/quote]
Tak było. Nabrało się przed wyborami kredytów na drogi wojewódzkie, które nadal są wojewódzkie i do których województwo się nic nie dołożyło. O jakości nie wspomnę. Robiła najlepsza firma pod Słońcem. 😆 8)

ryże wredne
ryże wredne
7 lat temu

„W ubiegłych kadencjach włodarze podchodzili to tego typu przedsięwzięć z dużo większym sceptycyzmem i nie byli tak hojni, skupiając się raczej na realizacji zadań własnych, tłumacząc, że i to, przy systematycznym zwiększaniu zakresu zadań samorządu bez dodatkowych środków, było stosunkowo karkołomne dla gminnego budżetu. Współdziałanie przy podejmowaniu rozmaitych inwestycji i remontów związanych z majątkiem samorządu wyższych szczebli wiązały się raczej z udzielaniem częściowego dofinansowania na zadania realizowane przez właściwego zarządcę – czy to powiat, czy województwo, które dysponują własnymi budżetami. Tak było z dotacjami na przeprowadzone w ubiegłej kadencji remonty wszystkich biegnących przez gminę Wolbrom dróg wojewódzkich czy nieliczne remonty dróg powiatowych.”
Pani Ewa ma oczywiście na myśli m. inn. to:
http://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/Article/get/id,677972.html
i to:
http://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/Article/get/id,677998.html
Oczywiście nie wspominając o tzw. I etapie 😉