Powiat Olkuski został laureatem Ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans 2012″. Nagrodę przyznano za realizację projektu w latach 2005 – 2011 pod nazwą ,,Budowanie lokalnej, kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie”. Inicjatorem i realizatorem komponentów projektu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu. Projekt sfinansował minister pracy i polityki społecznej oraz Powiat Olkuski. Kapitule Nagrody przewodniczył Minister Jarosław Duda – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do 2004 roku pomoc udzielana osobom z problemami psychiatrycznymi okazała się niewystarczająca i mało skuteczna. Aktualnie funkcjonująca w powiecie olkuskim sieć oparcia społecznego jest wielostronna, zintegrowana i kompleksowa. Daje możliwość udzielania osobom z zaburzeniami psychicznymi adekwatnej pomocy. Dzięki wsparciu pacjent z problemami psychicznymi czuje się bezpiecznie i potrafi całkowicie wykorzystać własny potencjał, a jego środowisko docenia go i postrzega jako pełnowartościowego obywatela.

„Powiat olkuski usprawnił i uzupełnił funkcjonowanie instrumentów, poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji zatrudnienia socjalnego, ułatwił rozbudowę instytucji gospodarki społecznej oraz stosuje uregulowania w ramach ekonomii społecznej w celu efektywnej integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiony projekt stanowi podstawę i dobrą praktykę do budowania i kształtowania sieci wsparcia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi dla innych powiatów województwa małopolskiego (…) Dziękuję współpracownikom jak i przychylnym władzom. Dzięki nim możliwe było osiągnięcie celu programu i wskaźników oczekiwanych efektów” – opowiada Pani Anna Kwaśniewska, dyrektor ŚDS.

Strategia zakończonego projektu obejmuje m.in.: prowadzenie klubów integracji, wprowadzenie innowacyjnych metod terapii, organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. W ramach projektu przeprowadzono reaktywację zawodową, szkolenia, a także praktyki i kursy zawodowe. Stworzono bezpieczne treningowe miejsca pracy u lokalnych pracodawców. Wyrównywano szanse osób z zaburzeniami psychicznymi w dostępie do turystyki, kultury i rekreacji. Prowadzono dla nich zajęcia praktyczno – terapeutyczne i przygotowywano pikniki rodzinne. Na komponenty projektu składała się także organizacja integralnych imprez sportowo – artystycznych, filmoterapia i prowadzenie Małopolskiego Konkursu Karaoke. Środowiskowy Dom Samopomocy aktywizował rodziny pacjentów psychiatrycznych organizując dla nich liczne spotkania, wizyty studyjne(w Spółdzielni Socjalnej w Kluczach, w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Chechle i w Zakładzie Aktywności Zawodowej COGITO w Krakowie), wieczorki kulturalno edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.Program obejmował także aspekt informacyjno-edukacyjny. Wydano specjalne informatory i broszury dla pracowników i pracodawców. W powiecie olkuskim prowadzono spotkania eksperckie skierowane do młodzieży gimnazjalnej, licealnej, uczniów szkoły specjalnej i rodziców. Wzbogacono ich wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, zniwelowano postawy dyskryminujące osoby z zaburzeniami psychicznymi i propagowano zdrowy styl życia. Dzięki lokalnym i regionalnym konferencjom (W 2006 r „Możliwości – Zyski – Szanse”, w 2009 „Dobre praktyki – dobre wyniki” i w 2011 „Pacjent – Rodzina – Terapia – wiele aspektów, jeden cel”) zaprezentowano korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaciśnięto współpracę międzyinstytucjonalną, poszerzono oferty oparcia społecznego osobom po przebytych kryzysach psychicznych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ina
ina
11 lat temu

na pewno chodzi o powiat olkuski? czy każdy tu ma „równe szanse”?