Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – pod tym hasłem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Spośród 386 wniosków konkursowych, które napłynęły do Ministerstwa, 60 uzyskało dofinansowanie, w tym projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach pod nazwą „Razem możemy więcej”. Wykluczenie społeczne, zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski, to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach jest tą instytucją, która aktywnie działa na polu walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Projekt „Razem możemy więcej” jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Ośrodek w ramach przeciwdziałania ww. zjawiskom społecznym. Realizowany w porozumieniu z dwiema ościennymi gminami ma na celu zminimalizować zjawisko wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.

Źródło: www.gmina-klucze.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze