Mieszkanie PLUS w Olkuszu

budowaCoraz więcej miast w Polsce przystępuje do programu Mieszkanie PLUS. Swoją chęć podpisania listu intencyjnego w tej sprawie wyraziły niedawno władze Olkusza. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście i czy rządowa inicjatywa jest w stanie ją zmienić.

Pod koniec listopada ubiegłego roku GUS opublikował dane o liczbie i powierzchni mieszkań w Polsce. Na podstawie tych danych portal „Rynek Pierwotny” przygotował ranking warunków mieszkaniowych. Olkusz znalazł się w tym zestawienie na 209. miejscu spośród 218 miast z liczbą ludności powyżej 20 tys. osób. Według ich wyliczeń na 1000 olkuszan przypada 351 lokali. Jednej osobie przysługuje zaś 22,6 m2 powierzchni użytkowej.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej tym danym. Najwięcej olkuszan ma swoje lokum w budynkach stanowiących własność prywatną. Są to domy jedno i wielorodzinne oraz lokale w blokach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Oprócz tego wyodrębnić można także budynki należące do samorządu. W chwili obecnej w zasobie Gminy Olkusz znajduje się 859 mieszkań komunalnych oraz 86 lokali socjalnych. Do tego dochodzi 237 mieszkań należących do Olkuskiego TBS.

Co i komu przysługuje?

W przypadku budynków należących do samorządu, każda gmina samodzielnie określa zasady i kryteria zakwaterowania lokatorów. Kandydaci muszą spełniać określone warunki. Zwykle jest to poziom zarobków na głowę w rodzinie. Nie mogą też posiadać na własność innych lokali. Pod koniec 2017 roku w kolejce do najmu lokali socjalnych z zasobu Gminy Olkusz czekały 64 rodziny. Lista osób wnioskujących o przyznanie mieszkania komunalnego liczyła 10 rodzin.

W przypadku zasobów należących do TBS konieczne jest wpłacenie tzw. partycypacji stanowiącej około 30% wartości nieruchomości oraz kaucji. Tutaj także obowiązują progi dochodowe oraz warunek nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Obecnie na takie lokum w naszym mieście czekają 34 osoby.

Gdzie powstaną nowe bloki?

Na dzień dzisiejszy w planie jest budowa bloku przy ul. Witosa. Olkuski magistrat planuje urządzić tam 21 nowych mieszkań socjalnych o średniej powierzchni 40 m2. Także olkuski TBS przymierza się do kolejnego budynku. Ma on być zlokalizowany na placu niedaleko ulic Dworskiej i Kolejowej. Przedstawiciele Spółki nie są jednak w stanie określić terminu rozpoczęcia tej inwestycji.

Wielu mieszańców upatruje nadzieje na własne „M” w rządowym programie Mieszkanie PLUS. Według zapowiedzi, ma on za zadanie ułatwić Polakom tańszy wynajem i zakup mieszkań. Osoby zainteresowane uzyskaniem własnego lokum będą decydować, czy podpiszą umowę najmu, czy też umowę z możliwością docelowego nabycia własności mieszkania po ustalonym w umowie okresie czasu.

Jak udało nam się ustalić, Gmina Olkusz wystąpiła w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Przedstawiciele urzędu zgłosili chęć podpisania listu intencyjnego. Pozwoli on dokonać szczegółowej analizy, niezbędnej dla przeprowadzenia dalszego procesu inwestycyjnego. Zgłoszenie zawierało propozycję przeznaczenia na potrzeby budowy nowych bloków terenów położonych w Olkuszu pomiędzy ul. Skalską i ul. Słowackiego.

Ile wynoszą koszty utrzymania?

Istotnym czynnikiem dla osób szukających mieszkania jest wysokość czynszu. W przypadku programu Mieszkanie PLUS ma on być uzależniony od lokalizacji. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej programu, stawka dla województwa małopolskiego wyniesie 7,98 zł za m2 powierzchni. Osoby, które wybiorą opcje z późniejszym nabyciem prawa do własności zapłacą 11,39 zł za m2. Oprócz czynszu lokatorzy ponosić będą także opłatę eksploatacyjną. W miastach takich jak nasze to 6,5 zł za m2. Łącznie daje nam to 14,48 zł (najem) lub 17,89 zł za m2.

Jak wypadają te stawki na tle opłat za lokale innego typu? Dla przykładu: średnia stawka czynszu za m2 mieszkania znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” wynosi około 13,00 zł. Składa się na nią opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy i opłaty za media. Średni czynsz w olkuskim TBS to koło 11 zł za m2.

Jak informuje olkuski magistrat, w przypadku obiektów znajdujących się w zasobie Miasta i Gminy Olkusz wyróżnić można lokale w strefie miejskiej oraz lokale w strefie peryferyjnej. W przypadku mieszań komunalnych jest to odpowiednio: 6,74 zł i 6,10 zł za m2. Za lokum socjalne trzeba zapłacić odpowiednio: 2,19 zł lub 1,98 zł za m2.

W zależności od standardu lokalu stawka bazowa czynszu może zostać obniżona nawet o 35%. Jak się okazuje, nawet takie ceny są za wysokie. Zaległości na koniec 2017 roku z tytułu czynszu za najem lokali socjalnych wynosiły niespełna 160 tys. zł. W przypadku lokali komunalnych było to zaś ponad 3 mln 800 tys. zł.

Kto na tym skorzysta?

Ze względu na panujące warunki mieszkaniowe w naszym mieście, każde nowe lokum wydaje się być na wagę złota. W przypadku programu Mieszkanie PLUS należy jednak dokładnie zdefiniować jego adresatów. Inicjatywa ta może bowiem stanowić dobrą alternatywę dla osób rozważających zakup nieruchomości posiłkując się kredytem hipotecznym. Wysokość proponowanych opłat wyraźnie wskazuje jednak, że rozwiązanie to wydaje się być mało atrakcyjne dla osób korzystających z lokali komunalnych, nie mówić już o lokatorach mieszkań socjalnych. Chętnych na te ostanie olkuski magistrat ma zaś najwięcej.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.