ratownictwo medyczne

Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. będący dysponentem zespołów ratownictwa medycznego obsługujących rejony operacyjne określone w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego” przeprowadził działania dostosowawcze do ww. ustawy.

Zespoły ratownictwa medycznego będące w dyspozycji szpitala w Olkuszu są gotowe do kontynuowania działań w nowych warunkach prawnych i realizowania polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa obywateli.

Z inicjatywy Grupy Nowy Szpital Holding SA powołana została ogólnopolska spółka ratownicza (Ratownictwo Medyczne spółka z o.o.), która spełnia wymogi ustawy o PRM, ponieważ jej większościowym udziałowcem jest samorząd. 51 proc. udziałów objął Powiat Świebodziński.

Przedmiotem działalności spółki Ratownictwo Medyczne jest wyłącznie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego. Szpital w Olkuszu jest udziałowcem i siedzibą oddziału spółki. Kierownik oddziału – członek zarząd szpitala w Olkuszu oraz koordynator ratownictwa w Olkuszu, sprawują bezpośredni nadzór nad pracą zespołów ratownictwa medycznego. Taka formuła działania gwarantuje utrzymanie sprawdzonej współpracy między szpitalem a ratownictwem medycznym, wysoką jakość usług medycznych oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzi i infrastruktury, jaki udało się zbudować w Olkuszu.

Niestety pomimo przeprowadzonych przez szpital w Olkuszu działań dostosowawczych podejmowane są działania polegające na przekazaniu innemu podmiotowi zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego wykonywanych obecnie na terenie naszego Powiatu przez zespoły ratownictwa medycznego należące do Nowego Szpitala w Olkuszu.

Uważamy, że zmiana tej dobrej współpracy między RTM a szpitalem jest bardzo niekorzystna dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. „Ratownictwo Medyczne” sp. z o.o. jest podmiotem publicznym i spełnia wszystkie wymogi ustawy o PRM. To rozwiązanie jest akceptowane przez NFZ i umożliwia współdziałanie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym na dotychczasowych zasadach, co gwarantuje że dobro pacjentów będzie zabezpieczone a polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa obywateli będzie realizowana na najwyższym poziomie. Wobec działań, które podjął szpital w zakresie dostosowania się do nowej ustawy o PRM, nie ma żadnego uzasadnienia do przekazywania zadań ratownictwa medycznego innemu podmiotowi, który dotychczas nie świadczył usług na tym terenie.

Model współpracy zespołów ratowniczych i szpitala funkcjonuje od lat i najlepiej służy mieszkańcom naszych lokalnych społeczności. Szpital dysponuje nowoczesnymi ambulansami, w tym dwoma otrzymanymi dzięki staraniom Pana Posła Jacka Osucha, Pana Wojewody Małopolskiego oraz samorządu powiatowego. Część ambulansów szpital zakupił z własnych środków. Na potrzeby ratownictwa medycznego powstało nowoczesne lądowisko, zmodernizowany został szpitalny oddział ratunkowy. Szpital dysponuje specjalistyczną infrastrukturą w postaci oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych a przede wszystkim doświadczoną i profesjonalną kadrą pracowników medycznych. Chcemy, aby to budowane latami doświadczenie i infrastruktura nieprzerwanie służyło pacjentom i naszym mieszkańcom i była dalej rozwijana.

Nasze starania popierają szpitale powiatowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Szpitali Małopolskich. Podobnie jak my, uważają one, że utrzymanie obecnego modelu współpracy szpitala i ratownictwa pozwala w pełni realizować misję dbania o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej lokalnej społeczności.

Spotykaliśmy się wielokrotnie z różnymi instytucjami, które odpowiadają za organizację i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego i informowaliśmy, że szpital jest gotowy do realizowania zadań ratownictwa medycznego zgodnie z nową ustawą o PRM. Zarząd szpitala podczas rozmów z liderem konsorcjum – Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, uzyskał zapewnienie że dotychczasowy model współpracy sprawdzał się i że konsorcjum jest otwarte na dalszą współpracę. Podejmowane obecnie przez KPR kroki przeczą tym deklaracjom i wskazują, że KPR dąży do zastąpienia zespołów ratownictwa medycznego należących do szpitala w Olkuszu przez inne podmioty.

Mając na uwadze zasadniczą rolę Panów Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego w organizacji systemu ratownictwa medycznego, przy wsparciu posła Jacka Osucha zwróciliśmy się do nich o to, aby spółka Ratownictwo Medyczne zostało przyjęte do konsorcjum a przez to zespoły ratownictwa medycznego będące w dyspozycji szpitala w Olkuszu będą mogły dalej realizować zadania w ramach systemu PRM.

Z naszej strony zapewniamy, że szpital w Olkuszu dołoży wszelkich starań, aby jakość świadczonych dla pacjentów usług była coraz wyższa. Utrzymanie ratownictwa przy szpitalu jest dla nas najlepszą gwarancją, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w naszych lokalnych społecznościach będzie nadal zapewnione. {jcomments off}

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze