Artykuł sponsorowany

Wycena znaku towarowego marki bezpośrednio wpływa na jej wartość, ponieważ znak towarowy zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych jest istotnym elementem aktywów firmy. Na czym polega zatem jego wycena? Jakie wyzwania w tym kontekście stoją przed firmami? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega wycena znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego to proces, którego celem jest oszacowanie wartości znaku towarowego. Jak wspomniano we wstępie uzależniona jest od niej całościowa wycena firmy, co wynika z faktu, że znak towarowy służy nie tylko jako logo służące do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, ale jest traktowany jako składnik majątku przedsiębiorstwa. W związku z tym wartość posiadanego znaku towarowego jest istotna w różnych sytuacjach i może stanowić nawet połowę wartości firmy. Ważne staje się zatem określenie celu wyceny wartości danego znaku towarowego, ponieważ uzależniona od tego będzie zastosowana metoda wyceny.

Metody wyceny znaku towarowego

Chcąc oszacować wartość znaku towarowego należy nie tylko określić cel wyceny, ale również dobrać odpowiednie metody. W wycenie znaków towarowych dzieli się je na dochodowe, kosztowe oraz porównawcze. Przykładem tych pierwszych może być metoda ekonomicznej wartości produktu, która zakłada, że towary posiadające dany znak towarowy są więcej warte niż produkty nieposiadające własnego znaku towarowego. Metody kosztowe bazują z kolei na wartości historycznej znaku towarowego, czyli kosztach, które należałoby ponieść w celu odtworzenia znaku towarowego bądź zastąpienia go innym. Metody porównawcze polegają natomiast na odniesieniu wartości znaku towarowego do innych marek oferujących te same produkty bądź usługi.

Co uwzględnić wyceniając znak towarowy?

Dokonując wyceny wartości znaku towarowego wyzwaniem jest nie tylko dobór odpowiedniej metody, ale również uwzględnienie różnych aspektów. Określenie wartości znaku towarowego musi uwzględnić bowiem nie tylko jego aktualną wartość, ponieważ należy wziąć także pod uwagę przyszłe perspektywy marki. Istotna jest zatem jej rozpoznawalność oraz prestiż, a profesjonalna wycena znaku towarowego powinna brać pod uwagę także zdolność do generowania przypływów pieniężnych w przyszłości. Analizie poddana powinna zostać także pozycja rynkowa na tle konkurencji, a dokonując wyceny znaków towarowych należy wziąć pod uwagę także zdolność do uzyskania przewagi nad konkurencją.

Kiedy potrzebna jest wycena znaku towarowego?

Wycena znaków towarowych to proces, który jest przeprowadzany w różnych sytuacjach. Chodzi zatem nie tylko o potrzeby przeprowadzania transakcji kapitałowych, ponieważ znak towarowy stanowi majątek spółki cywilnej, ale zakłada stosowanie znaku towarowego w przyszłości. W związku z tym próby wyceny znaku towarowego dokonuje się między innymi przy przeprowadzaniu optymalizacji podatkowej w firmie, czy z związku z udzielaniem licencji na korzystanie ze znaku innemu podmiotowi.

Podsumowując należy stwierdzić, że własny znak towarowy warto wycenić w różnych sytuacjach. W niektórych przypadkach może być to spore wyzwanie, w związku z czym właściciel znaku towarowego powinien powierzyć jego wycenę profesjonalistom.