Powiat

Pod koniec czerwca zaprezentowano wyniki najnowszego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, przygotowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, jak w tym ujęciu przedstawia się kondycja finansowa okolicznych samorządów.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego ma długą tradycję. Jak podkreślają twórcy tego zestawienia, jego idea wyrasta z dyskusji prowadzonych na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Integralną częścią tego wydarzenia jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej, jak i naukowców.

Zestawienie obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w naszym kraju. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobnie, jak w poprzednich latach, ranking przygotowany został w oparciu o siedem parametrów: udział dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach, relację zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Dodatkowo uwzględniony został również wpływ pandemii na kondycję samorządów. Powadzone analizy uzupełnione zostały bowiem o nakłady samorządów prowadzone na przeciwdziałanie i usuwaniem skutków pandemii. Decyzje i  regulacje prawne rządu, często podejmowane w krótkim czasie, wymuszały na jednostkach samorządu terytorialnego przemodelowanie ich dotychczasowej działalności czy sposobu pracy, wpływając na stan ich finansów, ale były niezbędne wobec stanu epidemii. Niższe i często nieregularne wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z zamrożenia gospodarki, znacząco oddziaływały na harmonogram wpływu środków budżetowych, utrudniając realizację podstawowych zadań jednostki, nie wspominając już o planowanych inwestycjach, co znalazło ścisłe odzwierciedlenie w wynikach rankingu – podkreślają twórcy zestawienia.

Samorządy sklasyfikowane zostały w pięciu kategoriach. Analogicznie do przednich publikacji, każdy z badanych podmiotów porównany został z liderem grupy. Dzięki temu łatwo można sprawdzić, jaka jest procentowa różnica między konkretną jednostką a liderem danej kategorii. W grupie 1533 gmin wiejskich w 2020 roku najlepsze wyniki uzyskały Chojnice, leżące w województwie pomorskim. W naszej okolicy najwyżej uplasowały się Klucze (pozycja nr 195). Dystans tej gminy do lidera wynosi 42%. Gmina Bolesław znalazła się na 222 miejscu a gmina Trzyciąż na 259 miejscu. W tym przypadku dystans do najlepszej gminy wyniósł odpowiednio: 43% i 44%. W grupie 642 gmin miejsko-wiejskich zwyciężyły Poddębice z województwa łódzkiego. Na 52 miejscu znalazł się Olkusz (24% dystansu). Wolbrom odnajdziemy zaś na 86 pozycji (28% różnicy w stosunku do lidera). Wśród 236 gmin miejskich najlepszy okazała się Podkowa Leśna, leżąca w województwie mazowieckim. Miasto Bukowno, z dystansem na poziomie 24%, uzyskało 23 lokatę. W ramach zestawienia 314 powiatów ziemskich laur zwycięzcy przypadł po raz kolejny powiatowi wrocławskiemu. Powiat olkuski sklasyfikowano na 113 pozycji. Różnica pomiędzy naszym powiatem i zwycięzcą w tej kategorii wynosi 41%.

Fot.: pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze