wektory

Gmina Klucze otrzymała III miejsce w tegorocznej edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Nagroda przyznawana jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Stanowi ona wyróżnienie za wzorową współpracę pomiędzy samorządem i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

W konkursie Małopolskie Wektory Współpracy nagradzane są inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jak podkreślają sami organizatorzy wydarzenia, ideą konkursu jest cykliczna ocena poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych, które stanowią niezwykle ważną sferę dla każdej lokalnej społeczności. Wydarzenie organizuje Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagrody wręczono 26 września 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, podczas oceny nadesłanych przez gminy i powiaty aplikacji, pod uwagę brana jest m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań. W tegorocznej, jedenastej edycji konkursu nagrodzone zostały urzędy gmin: Skrzyszów, Koszyce, Klucze i Gnojnik.

Gmina Klucze zajęła w tym roku III miejsce w konkursie. Nagroda przyznana została za wsparcie finansowe i merytoryczne projektów z zakresu ekonomii i pomocy społecznej. Umożliwiło ono realizację takich projektów jak: spółdzielnia socjalna, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami społecznymi oraz dzienny dom pobytu dla seniorów.

– Organizacje pozarządowe to bardzo ważny partner dla samorządów każdego szczebla. Podobnie jest u nas. W Gminie Klucze wiele zadań powierzanych jest spółdzielniom socjalnym i stowarzyszeniom, które pomagają mieszkańcom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem – komentuje Norbert Bień, wójt Gminy Klucze.

Jury doceniło wieloletnie rozwijanie i wspieranie przez gminę modelowych projektów, które realnie przyczyniają się do realizacji strategii włączenia społecznego. Samorząd współpracuje w tym celu z takimi organizacjami jak: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze oraz nowa Spółdzielnia Socjalna +MAŁOPOLANIN+.

– W ubiegłym roku na pierwszy plan spośród tego typu instytucji wysunęło się Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, które prowadzi na terenie Gminy Placówkę Wsparcia Dziennego ,,Tęcza”. Jej utworzenie pozwoliło m.in. na realizację projektów z zakresu zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizację zimowisk i kolonii letnich dla dzieci. Przykładem bardzo dobrej praktyki jest również współpraca ze Spółdzielnią Socjalną ,,OPOKA”, która oprócz dotychczasowych projektów, będzie także w przyszłości prowadzić w budynku Dworku Dietla ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych. Warto też dodać, że nasz samorząd we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,KLUCZ” zagospodarowały budynek Domu Kultury w Jaroszowcu. Dzięki temu uruchamiany jest tam Ośrodek Dziennego Pobytu Seniora – wymienia Norbert Bień.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze