pieniądze

Do grona inwestujących w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie dołączyły dwie kolejne firmy. W ostatnim czasie miasto sprzedało im trzy działki o łącznej powierzchni prawie 1,7 ha.

Dwie nieruchomości kupiła olkuska firma transportowa „TRANS-kom”, która ma zamiar wybudować tam swoją bazę transportową oraz uruchomić zakład produkcyjny wyrobów na potrzeby hutnictwa. Drugim nabywcą jest również przedsiębiorstwo z Olkusza – Zakład Wapienniczy „HYDRAT”. Ich kolejny zakład produkcyjny powstanie właśnie w Bukownie.

– Z radością witamy w Bukownie kolejne firmy, chcące tu prowadzić swoją działalność. To ważny element naszej strategii rozwoju Miasta. Tworzymy w Bukownie dobry klimat do inwestowania, a nasza lokalna polityka fiskalna sprzyja przedsiębiorcom. Mamy też tereny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie inwestorzy mogą starać się także o dodatkowe, ustawowe zwolnienia podatkowe. Bukowno stawia na zrównoważony rozwój – gospodarczy, infrastrukturalny, turystyki, społeczny. Chcemy, by bukowianom dobrze się żyło i dobrze pracowało. Dlatego mam nadzieję, że nadal będziemy atrakcyjni dla inwestorów, co przełoży się na kolejne korzyści dla naszych mieszkańców – mówi burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski. 

Bukowno jako pierwszy samorząd w powiecie uruchomiło Strefę Aktywności Gospodarczej. W ramach inwestycji powstała tam sieć dróg wewnętrznych wraz z placami parkingowymi i manewrowymi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz rurociągi sieci teletechnicznych. Przedsięwzięcie kosztowało 12 mln 240 tys. złotych, z czego dotacja ze środków europejskich wyniosła 80 proc.

Zdaniem władz miasta, inwestorów do Bukowna przyciąga dobry klimat dla biznesu. Przypomnijmy, że około 10 ha tego terenu wchodzi w skład Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność w tym obrębie wiąże się z możliwością korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej w formie zwolnień w podatku dochodowym. Małe firmy otrzymują nawet 55 proc. zwolnienia, średnie 45 proc., a duże firmy mogą liczyć na udzielenie pomocy publicznej do 35 proc. Ulgę taką mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty, które zainwestują na terenie Strefy minimum 100 tys. euro. Ponadto prowadzona przez nich działalność gospodarcza powinna kwalifikować się do objęcia pomocą publiczną.

Od 2008 roku przedsiębiorcy inwestujący w Bukownie mogą również liczyć na pomoc „de minimis”, czyli ulgi w lokalnych podatkach. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w kwietniu 2014 roku uchwałą, okres zwolnienia z podatku zależy od ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Jeśli będzie ich co najmniej pięć, przedsiębiorca nie zapłaci podatku od nieruchomości przez rok. W przypadku stworzenia minimum jedenastu etatów, okres ten wyniesie dwa lata, a 21 etatów – trzy lata. Na pięcioletni okres niepłacenia podatku mogą liczyć inwestorzy, którzy zatrudnią co najmniej 51 osób. Warunkiem jest utrzymanie takiego poziomu zatrudnienia przez cały czas zwolnienia z podatku. Wsparcie udzielone przedsiębiorcom z różnych źródeł w ciągu trzech kolejnych lat nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro.

Na chwilę obecną sprzedano już 12 ha terenów pod nowe inwestycje, z czego blisko 1,5 ha w podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze