Powiat

Wydłużenie o rok, czyli do końca 2023 roku, terminu wymiany „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła – to proponowana zmiana w uchwale antysmogowej Małopolski. Ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie.

Przypomnijmy, że zgodnie z małopolską uchwałą antysmogową do końca 2022 roku w całym województwie obowiązkowa jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Z kolei do końca 2026 roku trzeba natomiast wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4, według normy PN-EN 303-5:2012. Już od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała ta została podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w styczniu 2017 roku.

Od tamtej pory sporo się zmieniło. Pandemia, wojna, inflacja, rosnące ceny paliw – to wszystko sprawiło, że do Sejmiku od pewnego czasu wpływają apele małopolskich samorządów dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale antysmogowej. Wśród naszych samorządów tego typu apel wystosowali radni gminy Klucze, o czym pisaliśmy na początku czerwca. Chodziło m. in. o wydłużenie terminu wymiany nieekologicznych pieców o kilka lat w związku z obecną trudną sytuacją gospodarczą.

Teraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały antysmogowej trafił do społecznych konsultacji. – Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagą wsłuchuje się w coraz liczniejsze głosy samorządów, organizacji społecznych oraz mieszkańców Małopolski, wyrażających niepokój w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów o wymianie tzw. kotłów bezklasowych. Niepokój ten wynika z trudnej sytuacji na światowych rynkach energetycznych, wywołanej wojną na Ukrainie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach, zapewnienie ludziom możliwości ogrzania własnych domów i mieszkań w nadchodzącym okresie grzewczym, jest sprawą niezwykle ważną. Dlatego, kierując się odpowiedzialnością i dobrem wspólnym, chcąc działać w porozumieniu z mieszkańcami Regionu, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok – czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

– Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną w Ukrainie ma bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii. W związku z tym samorządy gminne oraz bezpośrednio mieszkańcy zwracają się z petycjami, apelami oraz wnioskami do Samorządu Województwa Małopolskiego o przedłużenie terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego szanując głos wnioskodawców, zwłaszcza głos samorządów gminnych, rozumiejąc przesłanki i obawy będące u podstaw skierowania powyższych wystąpień, uznaje za zasadne wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie zmiany terminów przepisów przejściowych dających czas na dostosowanie się do regulacji wskazanych w uchwale. W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest umożliwienie mieszkańcom Małopolski odłożenia wyboru źródła ogrzewania o okres jednego roku. Niezmiennie Samorząd Województwa Małopolskiego będzie kontynuował działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Stanowi to bowiem cel strategiczny zgodny z przyjętą ideą zrównoważonego rozwoju województwa. Intensyfikacja i podjęcie nowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zmierzających do neutralności klimatycznej, w tym rozwoju tzw. zielonej energii poprzez wspieranie energooszczędnej gospodarki i rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, to kluczowe wyzwania stanowiące determinant dążeń Województwa Małopolskiego – tak brzmi uzasadnienie projektu opisywanej uchwały zmieniające uchwałę antysmogową.

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje. Projekt jest również wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, pokój nr 21).

Każdy, kto chce wziąć udział w konsultacjach społecznych, może zgłaszać uwagi i wnioski do 23 sierpnia 2022 roku na trzy sposoby: poprzez formularz dostępny na stronie www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

fot.pixabay.com/>

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze