Bukowno

Lepsze skomunikowanie terenów przemysłowych w Bukownie z Jaworznem oraz z „krajówką” przez gminę Bolesław – to główny cel inwestycji, o dofinansowanie której ubiega się powiat. Co dokładnie zaplanowano w ramach przedsięwzięcia? 

Temat remontu jak bumerang

Planowane przedsięwzięcie w dużej mierze dotyczy traktu wiodącego z Bukowna do Jaworzna, o którym pisaliśmy wielokrotnie. To jedna z dróg, o której remont często dopytują nasi Czytelnicy. Droga w niektórych miejscach się „rozsypuje”. W fatalnym stanie jest również most. Kierowcy kursujący tą trasą od kilku lat dopytują, kiedy nareszcie zostanie tam wykonana modernizacja  z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko doraźne naprawy nawierzchni. 

Ostatnio temat ten poruszaliśmy w maju. Wówczas olkuski starosta Bogumił Sobczyk mówił, że z uwagi na szereg prowadzonych dużych inwestycji powiat nie jest wstanie wykonać teraz gruntownej modernizacji traktu. Zapewnił jednocześnie, że postara się o wprowadzenie do budżetu środków na wykonanie dokumentacji, aby ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie kompleksowej przebudowy 7,5 km drogi powiatowej Bukowno – Jaworzno. Sytuacja nieco się zmieniła.

Wniosek na 100 mln zł

Niedawno powiat złożył wniosek o dofinansowanie sporej inwestycji drogowej do piątej edycji Polskiego Ładu, dotyczącej inwestycji związanych z rozwojem stref przemysłowych. Jak czytamy na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, wnioski mogą zostać złożone m. in. na „(…) inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było w dniu ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową”. 

Można uzyskać dofinansowanie w wysokości 98 proc. wartości inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury: drogowej, elektroenergetycznej, technicznej drogowej, wodno – kanalizacyjnej. W tym naborze samorządy lub związki jednostek samorządu terytorialnego mogły złożyć dwa wnioski, których wysokość dofinansowania nie przekracza 100 mln złotych i 250 mln złotych.

W skrócie – chodzi o przebudowę drogi powiatowej Bukowno Jaworzno, budowę nowej drogi łączącej drogę z Jaworzna z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie oraz przebudowę odcinka ul. Kolejowej w Bukownie do nowo budowanej obwodnicy Bolesławia. Jak informują władze powiatu, dzięki tej inwestycji 150 hektarowe tereny inwestycyjne Bukowna będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co powinno się przełożyć na zwiększenie liczby miejsc pracy dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego. Szacunkowa wartość projektu to kwota 100 mln zł, a wysokość wkładu własnego to tylko 2 proc. wartości inwestycji. 

-Jest to rekordowy wniosek o dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w historii. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, wykonamy połączenie drogowe strefy inwestycyjnej w Bukownie ze Śląskiem, a bezpośrednio z Miastem Jaworzno. Ważna jest w tym zakresie współpraca z Miastem Bukowno. Burmistrz Bukowna zadeklarował partycypację w środkach finansowych na wnioskowane zadanie. Będziemy wspólnymi siłami zabiegać o pomyślne rozstrzygnięcie naboru dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk. Gdyby udało się pozyskać dofinansowanie, powiat planuje, aby do końca 2026 roku kierowcy mogli korzystać z całkiem nowego połączenia drogowego.

– Informacja o ogłoszeniu piątego naboru „Polskiego Ładu” dotyczącego poprawy funkcjonowania Stref Przemysłowych od razu nas „zelektryzowała”, ponieważ od lat zmagamy się z problemem skomunikowania terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie z drogami szybkiego ruchu – zarówno z drogą krajową DK 94, jak i z autostradą A4. Podczas wizyt kilku poważnych inwestorów zagranicznych, m.in. z Korei, USA, czy z Francji potencjalnie zainteresowanych naszymi terenami inwestycyjnymi, wśród słabych stron naszej SAG wielokrotnie wskazywali oni brak bezpośredniego połączenia z siecią szybkich dróg – zauważa zastępca burmistrza Bukowna, Marcin Cockiewicz.

Samorządowa współpraca

Inwestycja, o której piszemy, została zaplanowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 7,5 km istniejącej drogi Bukowno – Jaworzno miałoby zostać gruntownie przebudowane do klasy G. Zaplanowano także przebudowę mostu na Sztole. Wzdłuż traktu miałby powstać ciąg pieszo – rowerowy. Nowa droga łącząca trakt do Jaworzna z ul. Kolejową o długości ok. 3,3, km także miałaby klasę techniczną G. Tutaj zaplanowano tunel pod linią kolejową, a także dwa ronda (na skrzyżowaniu z ulicami: Nową i Puza oraz z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej). Ulica Kolejowa zyskałaby ciąg pieszo – rowerowy oraz zatoki autobusowe. Powiat podkreśla, że dla przebudowywanych dróg powiatowych planuje się podniesienie nośności nawierzchni jezdni jak dla ruchu ciężkiego. Taką samą nośność ma mieć również nowo budowana droga od traktu do Jaworzna do ul. Kolejowej.

– Kilka lat temu istniała szansa, aby w oparciu o środki unijne poprawić warunki komunikacji naszej strefy aktywności gospodarczej. Niestety, decyzja ówczesnego starosty olkuskiego o wycofaniu się Powiatu z poparcia dla naszego wniosku spowodowała, że co najmniej na kilka lat zaprzepaszczone zostały szanse na ściągnięcie do Bukowna dużych inwestorów. Obecny nabór do Polskiego Ładu daje nam jednak ponownie szansę na pozyskanie dużych środków pozabudżetowych na poprawę funkcjonowania naszej ponad 150-hektarowej Strefy Przemysłowej. Warto przypomnieć, że szczególnie w obliczu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, która była do niedawna jednym z największych pracodawców w naszym regionie, poprawa warunków do tworzenia nowych miejsc pracy ma kolosalne znaczenie społeczno-gospodarcze dla całego powiatu olkuskiego. Cieszę się więc, że tym razem Powiat Olkuski, a w szczególności Pani Wicestarosta Paulina Polak oraz Pan Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń chętnie przystali na naszą propozycję wspólnego opracowania wniosku dotyczącego wybudowania nowej drogi, a także modernizacji istniejących dróg powiatowych prowadzących do naszej Strefy. Łączna długość tego przedsięwzięcia może objąć ponad 11 km dróg powiatowych, w tym m.in. budowę i modernizację dwóch obiektów mostowych, a jego wartość może wynieść blisko 100 mln zł. Trzeba podkreślić jednak, że poziom dofinansowania może sięgać nawet do 98% wartości całego zadania. Dlatego w imieniu samorządu Miasta Bukowno zadeklarowaliśmy chęć współfinansowania wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania przez Powiat tej dotacji. Bardzo dziękujemy całemu Zarządowi Powiatu Olkuskiego z Panem Starostą Bogumiłem Sobczykiem na czele za przychylność i ostateczną decyzję o złożeniu przez Powiat Olkuski wniosku dotyczącego modernizacji drogi powiatowej DP 1061K (ul. Bukowska do Jaworzna) wraz budową wzdłuż niej ciągu pieszo-rowerowego, a także budowy nowej drogi prowadzącej w stronę SAG w Bukownie do drogi powiatowej DP 1069K (ul. Kolejowa w Bukownie). W ten sposób powstałaby m. in. zachodnia obwodnica Bukowna, która umożliwiłaby wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów z ulic Puza, Wodącej, Sławkowskiej i Krążku, a także powstałoby nowe bezkolizyjne skrzyżowanie (tunel) pod torami linii kolejowej nr 62 i LHS do Katowic – mówi wiceburmistrz Marcin Cockiewicz.

Powiatowy wniosek nie jest jedynym dotyczącym opisywanych terenów. Dwa wnioski dotyczące drogowej infrastruktury związanej ze Strefie Aktywności Gospodarczej do piątej edycji Polskiego Ładu złożyło również Bukowno. – Zdając sobie jednak sprawę z ograniczonej kwoty środków finansowych przeznaczonych na alokację dla tego naboru, a także z ogromnego zainteresowania tym naborem wśród pozostałych samorządów zdecydowaliśmy, że również Miasto Bukowno złoży samodzielnie dwa wnioski obejmujące powyższe połączenie, ale w zakresach ograniczonych do budowy nowych dróg (odpowiednio na zadania o łącznych wartościach 62 mln zł oraz 25 mln zł). Każde z tych zadań przewidziano do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z potencjalnym terminem zakończenia robót w 2026 roku. Nie ukrywamy, że najmocniej trzymać będziemy kciuki za powodzenie wniosku „powiatowego”, jednak będziemy się też cieszyć, gdy którekolwiek z nich znajdzie się ostatecznie na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale wierzymy w ostateczny sukces – dodaje wiceburmistrz Cockiewicz.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze