Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę znowu będą mogli skorzystać z ulgi. Tzw. „mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy „małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jeśli ktoś chce skorzystać z „małego ZUS” powinien zgłosić się do ubezpieczeń z kodem, który rozpoczyna się od 0590 albo od 0592. Musi to zrobić do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które w 2019 r. nie korzystały a chcą skorzystać z tej ulgi. Prowadzący działalność, którzy zgłosili się do „małego ZUS” w 2019 r. i dalej spełniają warunki, aby opłacać niższe składki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA lub ZUS RCA. Przy rozliczeniu przyjmując najniższą podstawą wyliczenia składek na 2020 rok. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02).

Trzeba pamiętać, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. – Przedsiębiorca, który decyduje się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne („małego ZUS” lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

W tym toku do „małego ZUS ” skorzystało ponad 133 tysiące przedsiębiorców w całym kraju.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli Twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, spełniasz pierwszy warunek. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67500 zł. Na przykład przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie miał przychody niższe niż 67500 zł, może skorzystać w 2020 roku z „małego ZUS”.

Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Ważne jest jednak, żeby ten okresy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

– Należy pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Jaroszek.

Kolejny warunek, aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS” to prowadzenie działalności gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do ulgi nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Te osoby na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”.

Informacje o zasadach korzystania z „małego ZUS” i wyliczaniu nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim Powiat

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments