Długie terminy oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów, to nie jedyny problem pacjentów. Bardzo często “schody” zaczynają się już na etapie rejestracji. Także w Olkuszu funkcjonują przychodnie, które rejestrują pacjentów w wybrane dni, nie uznają rejestracji telefonicznej lub przez osoby trzecie. Do naszej redakcji docierały także sygnały, że w kilku poradniach, pacjent musi na kilka godzin przed wizytą zgłosić się, by wyciągnąć kartę, choć od dawna ma ustalony termin spotkania z lekarzem specjalistą. Takie praktyki są niedopuszczalne. Płacimy za ubezpieczenie zdrowotne i mamy swoje prawa:

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie utrudnień w uzyskaniu rejestracji do lekarzy specjalistów.
Zwracam się do wszystkich pacjentów, którzy spotkają się z utrudnieniami w uzyskaniu rejestracji do lekarzy specjalistów. Zgodnie z §13 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Na wizytę świadczeniobiorca ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy rejestracji.
Ustalenie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem(*) między innymi stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, o której stanowi Rozdział 13 pn. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zm.). Zgodnie z art. 68 w/wymienionej ustawy Rzecznik Praw Pacjenta w przypadku uznania praktyki za naruszająca zbiorowe prawa pacjentów nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500.000 złotych w przypadku nie podjęcia działań określonych w decyzji.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przedmiotowe zgłoszenia przyjmuje pod numerem telefonu 22-833-08-95 lub bezpłatnej infolinii 0-800-190-590 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00 oraz drogą elektroniczną sekretariat @bpp.gov.pl.
Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta
Źródło: www.nfz-krakow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze