kasa5

Dotację w wysokości 3 mln 162 tys. złotych otrzymało Bukowno na budowę kanalizacji deszczowej na tzw. „Działkach”, czyli osiedlu domków jednorodzinnych. Środki pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 13. Co ciekawe, był to jedyny wniosek w województwie, który dotyczył kanalizacji deszczowej. Pozostałe samorządy wnioskowały o dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja w Bukownie, w ramach której odtworzone zostaną również nawierzchnie dróg, będzie gotowa pod koniec 2014 roku.

Miasto otrzymało dofinansowanie projektu pod nazwą  „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zurbanizowanym obszarze miasta Bukowno jako element ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem”. Koszt inwestycji opiewa na ponad 4,5 mln złotych.

– Zadanie obejmie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1584 metrów bieżących, która zadaniem będzie zebranie ścieków z istniejących powierzchni drogowych (po przebudowie) poprzez wpusty uliczne, oczyszczanie ścieków w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych oraz wprowadzanie ich do gruntu przez system skrzynek retencyjno – rozsączających. Zaprojektowano dwie zlewnie kanalizacyjne zakończone urządzeniami podczyszczającymi i systemem skrzynek retencyjno – rozsączających. W ramach projektu odtworzone zostaną również nawierzchnie jezdni w części, na której budowana będzie kanalizacja opadowa – mówi zastępca burmistrza Bukowna Józef Paluch.

Kanalizacja to nie wszystko. Władze miasta chcą, by inwestycja została wykonana kompleksowo, dlatego nawierzchnie dróg zostaną odbudowane na całej ich szerokości. W ten sposób modernizacji ulegnie prawie 2 km ciągu drogowego. – Nielogicznym byłoby odtworzenie tylko połowy nawierzchni drogi. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu tego zadania. Wartość nakładów, jakie poniesie miasto wyłącznie z własnych środków wyniesie dodatkowo około 2 mln złotych. Po realizacji zadania, obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej i rekonstrukcji całej nawierzchni ulic: Górniczej, Manifestu Lipcowego, Powstańców Śląskich, Mickiewicza, Sienkiewicza i Hutniczej uzyskany zostanie ciąg drogowy o klasie D z prędkością projektową 30 – 40 km/h – mówi burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski.

W czterech gminach powiatu olkuskiego: Olkuszu, Kluczach, Bolesławiu i Bukownie realizowany jest również unijny projekt kanalizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji finansowany z Funduszu Spójności, ale nie obejmuje on jednak wykonania kanalizacji deszczowej. Władze Bukowna od dawna zapowiadały, że te dwie sieci muszą być budowane jednocześnie. – Nie wyobrażam sobie, żeby „deszczówka” nie była robiona jednocześnie z kanalizacją sanitarną. Projekt dotyczący osiedla wpisuje się doskonale w pozostałe działania naszego miasta w zakresie budowy kanalizacji – dodaje Mirosław Gajdziszewski.

Bukowno jest jedynym samorządem z powiatu olkuskiego, który zdecydował się na wykonanie „deszczówki” na wszystkich drogach gminnych, gdzie równocześnie realizowany jest projekt PWiK-u. W tym roku w budżecie Bukowna przeznaczono na ten cel kwotę 600 tys. zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze