Rada Gminy Trzyciąż przyjęła podczas XVIII sesji 20 listopada br. historyczną uchwałę o nadaniu nazw ulic w sołectwie Trzyciąż. Chociaż część mieszkańców w związku z tym będzie musiała spełnić kilka urzędowych obowiązków, to korzyści zdecydowanie przewyższają te niedogodności – uporządkowanie adresów ułatwi życie wszystkim, a służby ratownicze i pocztowe wreszcie w łatwy sposób trafią pod konkretny adres.

Porządkowanie adresów w polskich miejscowościach rozpoczęto na dużą skalę po reformie administracyjnej związanej z Systemem Rejestrów Państwowych „Źródło”, kiedy pojawiły się problemy z zameldowaniem mieszkańców w sołectwach posiadających tzw. kolonie z oddzielnie nadawaną numeracją porządkową domów. Numery w różnych koloniach tej samej miejscowości się dublowały, co było przyczyną wielu utrudnień w trafieniu pod właściwy adres.

Żmudne prace nad rozwiązaniem podobnych problemów w gminie Trzyciąż, gdzie dodatkowo postanowiono uporządkować zaszłości historyczne, związane z chaotycznym nadawaniem w przeszłości numerów posesjom, rozpoczęto od sołectwa Trzyciąż, w odpowiedzi na zgłoszone na zebraniu wiejskim postulaty mieszkańców.

Nieocenioną pomocą zaangażowanym w prace nad pracochłonną procedurą pracownikom urzędu służył na wszystkich etapach prac radny i zarazem sołtys Trzyciąża Przemysław Czapnik, który rozmawiał z mieszkańcami, wyjaśniał problemy, pomagał w konsultowaniu proponowanych nazw ulic.

Zgodnie z podjętą 20 listopada uchwałą Rady Gminy Trzyciąż drogi na terenie sołectwa Trzyciąż otrzymały nazwy:

– Wesoła (w ciągu działki drogowej o nr ew. 411 i  części ciągu działki drogowej nr 1159)

– Południowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 412),

– Stawowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 410),

– Piaskowa (w ciągu drogi publicznej nr 1151K ),

– Polna (w ciągu działki drogowej  o nr ew. 415),

– Krakowska (w ciągu drogi publicznej nr 794),

– Przemysłowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 192/106),

– Orzechowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 192/105), 

– Zdrowa(w ciągu działek drogowych o nr ew.192/160, 192/161, 192/167, 192/159, 192/155)

– Leśna (w ciągu działek drogowych o nr ew. 414/1, 421),

– Widokowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 417),

– 14-Straconych (w ciągu działek drogowych o nr ew. 254/3, 254/4, 254/5),

– Głogowa (w ciągu działki drogowej o nr ew. 418),

– Szkolna (w ciągu działek dr o nr ew. 193/2, 192/149, 192/147, 192/145, 192/87),

– Graniczna (w ciągu działki drogowej o nr ew. 416),

– Osiedle Słoneczne (w ciągu działek drogowych o nr ew. 192/14, 192,45, 192/31, 192/68),                                                   

 – Osiedle Wrzosowe (w ciągu działki drogowej o nr ew. 192/105) .

Priorytetem władz gminy podczas wprowadzania zmian jest jak najmniejsza uciążliwość procesu dla mieszkańców – stąd wiele czynności informacyjnych, które obowiązują po zmianach zostanie dokonana z urzędu, niemniej jednak część obowiązków administracyjnych i informacyjnych mieszkańcy będą musieli wykonać we własnym zakresie.

Z obowiązujących przepisów wynika, że zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego ani starego prawa jazdy, w którym jeszcze zamieszczano adres (w nowych dokumentach adresu nie ma).

Wójt Roman Żelazny poinformował, że w związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Trzyciąż „z urzędu” zostaną dokonane zmiany w:

– systemie meldunkowym

– lokalnym systemie rozliczeniowo-podatkowym (np. podatki od nieruchomości, śmieci). UWAGA – właściciele nieruchomości położonych na terenie innych gmin zobowiązani są poinformować tamtejsze organa podatkowe o zmianie adresu we własnym zakresie.

– zasobach adresowych lokalnego dostawcy wody, czyli Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Trzyciążu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu.

Ponadto Urząd Gminy Trzyciąż przekaże zestawienie nowych adresów do Urzędu Statystycznego, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu Ewidencji Gruntów i Budynków, a także wprowadzi je do systemu, z którego korzysta np. nawigacja satelitarna. Powiadomi też służby ratunkowe i Policję oraz wyśle ogólne powiadomienie o wprowadzeniu nazw ulic do Urzędu Pocztowego w Wolbromiu.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązało się do przekazania informacji o zmianie adresów w Trzyciążu do V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Olkuszu w dziale pierwszym.

 Ważna informacja dla mieszkańców: zmiany obowiązywały będą po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Gminy Trzyciąż o przyznaniu nowego adresu. 

Po otrzymaniu urzędowej informacji o zmianie adresu mieszkańcy we własnym zakresie zobowiązani będą do:

– Wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów (władze gminy zwróciły się do Rady Powiatu Olkuskiego z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za wymianę tych dokumentów).

– Umieszczenia w widocznym miejscu na nieruchomościach zabudowanych tabliczki z nowym numerem porządkowym, 

– Złożenia informacji o zmianie adresu:

we właściwym Urzędzie Skarbowym (druk ZAP-3), w powiatowym oddziale ARMIRw KRUS, w zakładzie pracy,osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,

Powinny też zawiadomić o zmianie adresu wszystkie instytucje, z którymi mają podpisane różne umowy, np.: operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej,bank, dostawców energii – elektrycznej, gazowej,dostawcę Internetu i inne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Trzyciąża zobowiązane są do dokonania zmiany wpisu w CEiDG (bezpłatnie), a osoby prawne powinny dokonać zmian w KRS.

Chociaż przyjęta przez Radę Gminy Trzyciąż uchwała o zmianie ulic wejdzie w życie oficjalnie za kilka dni, to w praktyce przez jakiś czas w Trzyciążu będzie obowiązywała równocześnie nowa i stara numeracja. Nawet Urząd Gminy w Trzyciążu nie jest bowiem w stanie dokonać zmian w rejestrach automatycznie, a „ręczne” zmiany muszą potrwać, zwłaszcza, że urząd będzie pracował na bieżąco. Może zdarzyć się zatem, że np. nakazy podatkowe, wysyłane zazwyczaj na początku roku kalendarzowego, czyli niedługo, będą jeszcze tym razem zaadresowane po staremu.

W następnej kolejności Gmina Trzyciąż przygotowuje się do wprowadzenie nazw ulic w największej miejscowości na swoim terenie – w Jangrocie.

Ewa Barczyk Trzyciąż

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze