O tym, że tzw. droga chrzanowska wymaga remontu, wiadomo od dawna. Zwracają na to uwagę nie tylko kierowcy, ale i piesi, którzy na wysokości osiedla Młodych nie wszędzie mogą poruszać się po chodniku bądź utwardzonym poboczu. Z pomysłem budowy chodnika na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Baczyńskiego (wjazd na tzw. „część Gliwicką” os. Młodych) i skrzyżowaniem z ul. Kamyk zwrócił się do burmistrza radny miejski Łukasz Kmita.

Przypomnijmy, że Gmina Olkusz i powiat kilka lat spierały się o to, który z samorządów ma być zarządcą ciągu ulic: 29 Listopada wraz z wiaduktem (od ronda na osiedlu Młodych), Kościuszki, Rabsztyńskiej aż do ronda w Rabsztynie. Wcześniej wspomniane ulice miały status drogi wojewódzkiej. Sytuacja uległa zmianie po wybudowaniu obwodnicy Olkusza, którą administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wtedy wymienione ulice stały się własnością Gminy Olkusz. Gdy znowelizowano ustawę o drogach publicznych, pojawiła się możliwość przekazania opisywanej drogi innemu organowi samorządowemu. Ulice trafiały kolejno „pod skrzydła” województwa, powiatu i ponownie gminy. Ówczesny starosta olkuski Paweł Piasny od początku stał na stanowisku, że droga powinna być administrowana przez gminę. Sprawa w końcu trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł, że zarządcą traktu zostanie Gmina Olkusz.

Jak kilkukrotnie pisaliśmy, wspomniany trakt był traktowany trochę jak „kukułcze jajo”. Droga w wielu miejscach wymaga kompleksowego remontu. Wiadomo, że wiążę się to z ogromnymi kosztami. Czy na razie uda się wykonać na drodze chrzanowskiej inwestycję na mniejszą skalę,  a przede wszystkim tak potrzebny pieszym chodnik?

Radny Kmita zwraca uwagę, że wielu mieszkańców osiedla Młodych oraz osiedla Czarna Góra bardzo często wybiera tę trasę podczas rodzinnych spacerów, czy popularnego ostatnio biegania. – Nieutwardzonym poboczem poruszają się całe rodziny z dziećmi – w tym najmłodsi na rowerach. Ostatnio liczba pieszych jest znacznie większa, gdyż wiele rodzin z os. Czarna Góra udaje się pieszo w kierunku „Dolinki” celem wypoczynku w tym niewątpliwie atrakcyjnym obszarze rekreacyjnym. Na 30-metrowym odcinku drogi zlokalizowany jest także przystanek autobusowy Olkusz Kamyk, do którego także nie prowadzi żadne bezpieczne dojście. Wobec faktu, iż dopiero niedawno Gmina Olkusz w wyniku przegranego postępowania sądowego stała się właścicielem drogi, zasadnym jest pilne uregulowanie ruchu pieszych na wskazanym obszarze. Kwestia bezpieczeństwa pieszych nie może czekać kolejnych miesięcy albo lat, tym bardziej, że środki przeznaczone za to zadanie według moich szacunków nie przekroczą 50 tys. złotych. Jestem przekonany, że Pan Burmistrz Roman Piaśnik, który w ubiegłych latach spowodował powstanie bezpiecznego dojścia i budowę chodnika prowadzącego od ul. Krasińskiego do ul. Krucza Góra pochyli się wspólnie ze mną nad niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i zadba o ich bezpieczeństwo – argumentuje Łukasz Kmita.

Burmistrz Roman Piaśnik zapewnia, że w ramach utrzymania dróg na bieżąco naprawia się ich usterki w celu zapewnienia użytkownikom należytego poziomu bezpieczeństwa. – Ze względu na ograniczony budżet gminy nie było możliwe na przestrzeni kilku lat dokonać przebudowy wszystkich dróg gminnych. Dlatego przyjęto pewne kryteria, na podstawie których planuje się inwestycje drogowe. Na osiedlach, właśnie ze względu na monity mieszkańców, w pierwszej kolejności buduje się parkingi oraz przebudowuje drogi, na które jest już opracowana dokumentacja projektowa oraz te, przy których można zmaksymalizować liczbę miejsc postojowych. W typowaniu dróg do przebudowy, oprócz stanu technicznego, bierze się pod uwagę panujące na niej natężenie ruchu – odpowiada burmistrz Piaśnik.

A co z chodnikiem? Zdaniem szefa gminy, najpierw należy opracować dokumentację projektową, w której zostaną rozwiązane problemy m. in. z odprowadzeniem wód opadowych. Wtedy będzie wiadomo, jakie są faktyczne koszty inwestycji. W gminie analizowana jest kwestia opracowania dokumentacji projektowej z podziałem na etapy i ubiegania się o dofinansowanie dla realizacji zadania z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy co do zabezpieczenia wkładu własnego.

Burmistrz Piaśnik przypomina, że w bieżącym roku gmina musiała głównie skupić się na realizacji zadań z Gminnego Programu Rewitalizacji i Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi m. in. o rewitalizację Kwartału Królewskiego z zabytkowym budynkiem dawnego starostwa oraz budową multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza, rewitalizację parku Czarna Góra i Dolinki na osiedlu Młodych, przebudowę ulic: Rataja, Słowackiego, Nullo czy modernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu.

– Uważam, iż realizacja inwestycji jest jak najbardziej zasadna. Wymaga jednak w pierwszej kolejności zlecenia dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną trwa ocena możliwości finansowych gminy pod kątem zabezpieczenia finansowego na ten cel – dodaje Roman Piaśnik.

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
Kuba C Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Kuba C
Kuba C

Kwestia chodnika od rondka do wiaduktu ( 29 Listopada) wydaje się bezdyskusyjna. Nie rozumiem tylko skąd Pan radny wydumał tylko odcinek między ul. Kamyk a ul. Baczyńskiego? Wróżka wywróżyła czy przeprowadził konsultacje z mieszkańcami? Jeżeli tak to zapomniał o mieszkańcach Kruczej Góry, domków wzdłuż osiedla. Lepiej przygotować się do gruntownej modernizacji tej drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i ścieżką rowerową np. do tak wypieszczonej Czarnej Góry.